Forskare pekar ut smidigt sätt att må bättre

2023 05 18

Studier visar ett enkelt sätt att förbättra den psykiska hälsan.

Psykisk ohälsa har blivit ett växande problem i såväl Sverige som omvärlden.

Stress, depression och ångest påverkar många dagligen.

Nu pekar forskare ut ett smidigt sätt att kunna må bättre, om än tillfälligt.

Att se eller höra fåglar kan vara mycket bra för vår mentala hälsa enligt forskning från Scientific Reports, rapporterar Washington Post.

Kontakt med naturen

Forskning har länge visat att kontakt med naturen är associerat med bättre hälsa vad gäller både kroppen och hjärnan.

Fågelljud tycks vara en speciell sak, då till och med inspelningar kan mildra negativa känslor.

– Det speciella med fågelsång är att även om människor bor i mycket urbana miljöer och inte har mycket kontakt med naturen, kopplar de fåglarnas sång till vitala och intakta naturliga miljöer, säger Emil Stobbe vid Max Planck Institute for Human Development.

Positiv koppling

Genom att analysera data upptäckte forskarna en positiv koppling mellan att se eller höra fåglar och förbättrad psykisk hälsa.

En annan studie har visat att om man lyssnar på ljudklipp av fågelsång så kan det minska känslor av ångest och paranoia.

– Att lyssna på fågelsång genom hörlurar kan vara till nytta för mentalt välbefinnande. Det är ett väldigt, väldigt trevligt fynd, säger Ryan Hammoud vid King's College London.

Vanligare bland kvinnor

Enligt Folkhälsomyndigheten uppger tre fjärdedelar av alla i Sverige att de har ett gott psykiskt välbefinnande.

Däremot ser inte den psykiska hälsan likadan ut hos alla grupper, då kvinnor, unga och de med lägre inkomst oftare uppger psykiska besvär.

Unga uppger oftare

Tonåringar och unga vuxna meddelar oftare än andra grupper att de har psykiska besvär.

– Unga uppger, och särskilt unga kvinnor, oftare än äldre att de har ängslan, oro eller ångest och stress. Ett undantag är sömnbesvär som oftare rapporteras av äldre än yngre åldersgrupper, förklarar FHM.

Foto: A. Visalli

Text: Redaktionen