FORSKARE ÖVERENS: Därför är det bra och dåligt att dricka kaffe

2023 04 13

En ny studie visar både fördelar och nackdelar med kaffekonsumtion.

Kaffe är som bekant en av de mest konsumerade dryckerna i hela världen.

En ny studie från The New England Journal of Medicine visar att det finns både bra och dåliga effekter associerade med konsumtion av kaffe.

Att dricka en kopp om dagen gör att du rör mer på dig, men även att du sover mindre.

Samtidigt ökar det risken för en viss typ av hjärtklappning, uppger CNN.

Mer komplicerat

I undersökningen observerades ett hundratal hälsosamma vuxna personer av forskare.

Under dagar då personerna drack kaffe så togs i snitt 1 058 fler steg i jämförelse med när de inte drack.

Samtidigt så blev sömnen påverkad, och personerna sov i snitt 36 minuter mindre.

– Det breda resultatet är att det inte bara finns en enda hälsorelaterad konsekvens av att konsumera kaffe, utan att verkligheten är mer komplicerad än så, säger Dr. Gregory Marcus som var verksam med studien.

Påverkar hjärtat

Ett annat resultat i studien var att kaffekonsumtionen påverkade personernas hjärta.

Att dricka mer än en kopp om dagen ökade förekomsten av en viss typ av hjärtklappning vid namn PVC.

– Så detta ger några övertygande bevis för att experimentera med att sluta med kaffe kan vara värt besväret för de individer som upplever besvärande hjärtklappning relaterade till PVC, fortsätter Dr. Marcus.

Dricker mycket

Sverige ligger på en tredjeplats bland de mest kaffedrickande länderna i världen enligt organisationen Fairtrade.

I Sverige konsumeras 7,6 kilo kaffe per person och år, vilket motsvarar ungefär två och en halv kopp om dagen.

70 olika länder

Kaffebusken har sitt ursprung i Etiopien och är en av de mest populära dryckerna i världen.

Kaffe produceras idag i över 70 olika länder och de största exportländerna är Brasilien, Vietnam och Colombia.

– Majoriteten av världens kaffebönor odlas i familjejordbruk på landsbygden i länder med utbredd fattigdom. Kaffebönorna säljs vidare via mellanhänder, som ofta säljer kaffeskördarna till internationella företag på stora kaffeauktioner, framhåller Fairtrade Sverige.

Foto: J. Schnobrich

Text: Redaktionen


Bebis har anträffats med 23 brutna ben

2024 06 22

Uppgifter kommer nu om att Socialtjänsten har kopplats in i ett unikt fall.

Det är i Kristianstad som personal på akuten har tvingats agera.

Detta efter att föräldrar kommit in med sitt nyfödda barn.

Föräldraparet sökte vård för barnet, men personalen upptäckte skador som gjorde att de kopplade in Socialtjänsten.

Det rapporterar TV4 och Sydsvenskan.

23 brutna ben

Efter att barnet undersökts vid centralsjukhuset i Kristianstad slog personalen på akuten fast att det rörde sig om anmärkningsvärda skador.

Den nio veckor gamla bebisen hade 23 brutna ben, bland annat på överarmen, revbenen, hand- och fotlederna.

Personalen slog larm till Socialtjänsten, varpå föräldrarna hävdade att bärsjalen satt för hårt och var den förmodade orsaken till skadorna.

“Upprepat våld”

Rättsläkaren menar att det finns tecken på “upprepat trubbigt våld” och att “den samlade skadebilden visar att de har tillfogats av annan person”.

– Barnet har haft omfattande skador och det här har varit ett mycket komplicerat ärende, säger åklagare Magdalena Holmberg till Sydsvenskan.

Brottsmisstankar upprättades mot föräldrarna initialt men har sedermera lagts ner på grund av bristande bevis.

Barnet har efter händelsen stora motoriska svårigheter, men stora oklarheter råder alltjämt angående exakt hur skadorna uppstod.

Alla kan anmäla

Socialtjänsten arbetar löpande med att se till att barn inte far illa, och uppmanar alla som gjort observationer att anmäla om man misstänker att ett barn skadas.

– Alla rekommenderas att anmäla misstankar om att barn far illa till socialtjänsten, förklarar Socialstyrelsen.

– Anställda på vissa myndigheter och i vissa verksamheter som berör barn och unga, skola, hälso- och sjukvård och tandvård till exempel, är skyldiga enligt lag att genast anmäla om de i sitt arbete misstänker att ett barn far illa.

Kan göras anonymt

Utöver de som är anmälningsskyldiga så är det viktigt att allmänheten vet om att misstankar alltid ska anmälas.

– Alla som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla det till socialtjänsten, fortsätter Socialstyrelsen.

– Som privatperson har du möjlighet att vara anonym, men det förutsätter att du inte berättar vem du är när du kontaktar socialtjänsten.

Foto: A. Romansa

Text: Redaktionen


Folkhälsomyndigheten: Alla svenska patienter med symtom ska testas

2024 06 22

Folkhälsomyndigheten skärper övervakningen av fågelinfluensan.

Alla svenska patienter som läggs in på sjukhus med influensasymtom ska nu testas för viruset. 

Förändringen har redan börjat appliceras i Sverige, bekräftar Magnus Gisslén, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

– Sjukhusen skickar proverna till oss för sekvensering av viruset, för att utesluta att det rör sig om fågelinfluensa, säger han till Läkemedelsvärlden.

"Potential för pandemi"

Magnus Gisslén understryker att fågelinfluensan, H5N1, i allra högsta grad är en viktig fråga för Folkhälsomyndigheten.

Konsekvenserna om man missar en ny smittspridning kan bli allvarliga.

– Fågelinfluensa är en patogen med potential att orsaka en pandemi bland människor, vilket både vi och andra myndigheter måste ha beredskap för, säger Magnus Gisslén.

Uppmaning från Europa

Den skärpta övervakningen har satts in efter en uppmaning från Europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC.

Tidigare har Världshälsoorganisationen, WHO, slagit larm om en ökad spridning av just fågelinfluensa. Nyligen bekräftade Finland att man ska inleda en massvaccination av medborgare som har förhöjd risk att smittas av viruset, till exempel personer som arbetar med fjäderfän.

EU har köpt upp 665 000 vaccindoser av tillverkaren CSL Seqirus och förbehåller sig rätten att köpa ytterligare 40 miljoner doser de kommande fyra åren.

Sverige har dock sagt nej till att ingå i upphandlingen.

– Vi har få fall jämfört med förra året, och sommarhalvåret är normalt sett högsäsong för fågelinfluensa. Det gör att vi bedömer att risken för större spridning är låg, sade Magnus Gisslén till DN för två veckor sedan.

Till Läkemedelsvärlden tillägger statsepidemiologen att detta gäller “för närvarande”.

Första dödsfallet

I början av juni meddelade WHO att det första dödsfallet kopplat till fågelinfluensa ägt rum när en 59-årig man i Mexiko testats positivt av viruset, utan att ha haft kontakt med djur, och därefter avled på sjukhus.

Efteråt gick WHO ut med att dödsfallet hade olika orsaker inte kunde tillskrivas viruset. Risken för allmänheten bedöms som låg, var beskedet då.

Foto: Folkhälsomyndigheten resp Lena Katarina Johansson, Folkhälsomyndigheten

Text: Redaktionen