FORSKARE: Män klarar värmen bättre än kvinnor

2022 07 20

Kvinnor är mer sårbara för höga temperaturer jämfört med män.

Det hävdar nederländska studier som uppmärksammats av UK Health Security Agency, rapporterar The Guardian.

Kvinnor finns på listan över högriskpersoner tillsammans med människor över 75 år, spädbarn, mindre barn samt personer med allvarliga fysiska eller psykiska sjukdomar.

Inte överens om anledningen

Det finns olika teorier till varför kvinnor tycks vara en så känslig grupp för extremvärme.

Enligt forskarna går det inte enbart att förklara i kvinnornas ålder.

– När man undersökte samma ålder var dödligheten fortfarande 15 procent högre för kvinnor, framhåller forskningsteamet efter att man studerat värmeböljan i Frankrike 2003.

Kvinnor svettas mindre

Samma skillnader finns även i andra studier utförda av bland annat tyska forskare.

En anledning till diskrepansen mellan könen skulle dock kunna förklaras av svett.

Kvinnor svettas nämligen hälften så mycket jämfört med män.

Detsamma gäller äldre människor kontra yngre.

– Med andra ord är förmågan hos äldre kvinnor att avlägsna värme från kroppen den lägsta,  säger Hein Daanen, professor i träningsfysiologi vid VU-universitetet i Amsterdam till The Guardian.

Värms upp snabbare

Ytterligare en hypotes är att kvinnor har högre kärntemperaturer efter ägglossning.

Samtidigt är de mindre än män och värms upp snabbare, vilket kan bidra till en större utsatthet för värmeböljor.

– Det mest troliga svaret är att det är en kombination av faktorer och vi måste bedriva mer forskning för att förstå vad det är som händer, säger dock Mike Tipton, professor i fysiologi vid University of Portsmouth, till den brittiska tidningen.

Europeisk värmebölja

Det råder en het värmebölja i flera delar av Europa för tillfället.

I Tyskland har man idag haft årets hetaste dag och i Storbritannien har temperaturen gått över 40 grader för första gången någonsin, uppger BBC.

– I framtiden kommer den här typen av värmeböljor att vara normala, och vi kommer att se ännu extremare väder, säger Peterri Taalas, chef för FN:s meteorologiska världsorganisation WMO.

Värmevarning i sex län

Även i Sverige är det bokstavligt talat hett om öronen på sina ställen. 

Under gårdagskvällen utfärdade SMHI värmevarning i sex olika län i Sverige som avser onsdagens temperaturer.

– Under onsdag väntas extremt höga temperaturer på cirka 35 grader. Värmen kulminerar under torsdagen, framhåller SMHI.

Foto: M. van der Heuvel

Text: Redaktionen


Allt fler bilister drabbas av samma problem – bilarna förstörs

2023 12 04

Mekaniker uppmärksammar nu ett växande problem för bilister.

Under den senaste tiden har det varit mycket kallt i Sverige och många håller sig inomhus i den mån det är möjligt.

Samtidigt är det många som uppskattar att de har en bil att ta sig till jobbet med, men nu drabbas allt fler bilister av samma problem.

Problemet gör gällande obehagliga upptäckter under motorhuven, där råttor och möss flyttar in i allt högre grad.

Det rapporterar SVT.

“Klart de drivs”

Mössen och råttorna bosätter sig i motorutrymmet på bilarna och ställer till med problem.

Det är någonting som har blivit allt vanligare, förklarar bilmekanikern Fredrik, som SVT har pratat med.

– Min uppfattning är att de här problemen eskalerat. Klart de trivs här. Här har de ju en varm lägenhet de kan möblera, säger han.

Orsakar problem

Gnagarna orsakar problem för bilister, då de härjar runt i fordonet.

Det är någonting som Fredrik själv vittnar om när bilar har kommit in till hans verkstad.

– Det hade blivit kortslutning. När vi lyfte på huven förstod vi varför.

Kostsamma skador

Försäkringsbolaget Folksam understryker vikten av att hålla koll så att inga omfattande skador orsakas på bilarna.

– Eftersom råttor behöver gnaga för att tänderna inte ska bli för långa äter de gärna på inredning i bilkupén och kablar i motorutrymmet om de tagit sig. Det kan orsaka stora skador och kostsamma reparationer, framhåller Folksam.

Ger tips

Det finns några saker man kan göra för att hålla gnagare borta från bilen, bland annat skaffa en elektrisk råttskrämma som sänder ut ett högfrekvent ljud för att hålla råttorna borta.

– Du bör också se till att du har rent och städat i och runt bilen för att inte locka till sig gnagare. Ett annat tips är att flytta bilen varje dag för att störa råttorna, förklarar Folksam.

– En bil som står still under längre tid blir ett lätt villebråd i ett område där det finns råttor och möss.

Foto: M. Teirlinck

Text: Redaktionen


Flera telefonsamtal kan förbjudas – ”Hårresande granskning”

2023 12 04

Telefonförsäljning av krediter är i dag ett vanligt fenomen i Sverige.

Ihärdiga försäljare från diverse kreditbolag fortsätter att kontakta potentiella kunder via telefon.

Men nu kan samtalen få ett abrupt slut.  

Konsumentverket anser att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter bör införas med omedelbar verkan.

I ett remissvar till utredningen "Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning" konstaterar myndigheten att telefonförsäljning av krediter skapar betydande problem på kreditmarknaden och därför bör förbjudas.

– Det har vi fog för, vill jag påstå. Resultatet av vår granskning var minst sagt hårresande, framhåller Konsumentombudsmannen, KO, Cecilia Tisell.

Stress och uteblivna förklaringar

Cecilia Tisell pekar ut flera faktorer som talar för att ett förbud bör införas.

– Till exempel använder sig kreditförmedlare av flera marknadsföringsåtgärder som är svartlistade enligt marknadsföringslagen, de efterlever inte skriftlighetskravet och stressar konsumenter att så snabbt som möjligt signera kreditavtal.

Tisell tillägger att det även är vanligt förekommande att konsumenter inte får tillräckligt med information i säljsamtalen. Viktiga förklaringar, som krävs för att kunna fatta ett genomtänkt beslut, utelämnas i kommunikationen mellan säljare och kund.

– Av material som Konsumentverket har granskat framgår tydligt att konsumenter har svårt att förstå innebörden av krediterna som marknadsförs, konstaterar KO.

Accepterar inte ett nej

Konsumentverkets granskning visar dessutom att flera kreditförmedlare inte accepterar ett nej från konsumenter.

Flera anmälningar visar samma sak:

- Företagen fortsätter att kontakta konsumenter, trots att de sagt nej och bett om att inte bli kontaktade igen.

- Kreditförmedlare tar fram en kreditupplysning på konsumenten, trots att denne klart och tydligt sagt nej.

Hänvisar till tidigare förbud

År 2018 infördes ett förbud mot telefonförsäljning av premiepensionsprodukter.

Konsumentombudsmannen Cecilia Tissel anser att förbudet har resulterat i att marknadsföring av premiepensionsprodukter i stort sett har blivit kvitt sina problem.

– Detta talar starkt för att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter kan vara ett effektivt sätt att minska problemen även på konsumentkreditmarknaden.

Foto: T. Grote

Text: Redaktionen