FORSKARE: Kraftig rekommendation till alla kvinnor

2023 05 07

En ny studie pekar på vad som kan minska risken för bröstcancer.

Lätt fysisk aktivitet, såsom promenader eller arbete i trädgården, kan minska risken för bröstcancer med upp till 21 procent.

Den nya studien har observerat över 48 000 kvinnor i Storbritannien.

De som utförde över 5 timmar och 45 minuter lätt fysisk aktivitet om dagen hade en 21 procent lägre risk för bröstcancer, enligt forskningsstudien. 

– Dessa studieresultat är spännande eftersom de tyder på att kvinnor kan minska sin risk för bröstcancer helt enkelt genom att vara aktiva som en del av sin dagliga rutin, säger studiens författare Dr. Carlos Celis-Morales vid Glasgow University.

“Det gör skillnad”

Totalt deltog 48 286 kvinnor mellan 39 och 71 år gamla i undersökningen.

Kvinnorna delades in i fyra olika grupper utifrån olika nivåer av fysisk aktivitet.

– Det är mer bevis på att varje steg räknas, och att göra saker som trädgårdsarbete eller gå till jobbet kan göra skillnad, fortsätter Dr. Celis-Morales.

Tydligt samband

Sedan tidigare finns ett tydligt samband mellan fysisk aktivitet och minskad risk för olika cancerformer.

Bland annat gäller det utöver bröstcancer även livmodercancer och tjock-och ändtarmscancer.

Vanligare hos äldre kvinnor

Bröstcancer drabbar oftare medelålders och äldre kvinnor, medianåldern vid insjuknande är 64 år.

Mindre än fem procent är under 40 när de får diagnosen.

Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer bland kvinnor och står för ungefär 30 procent av all cancer hos kvinnor.

– Varje år får fler än 60 000 personer en cancerdiagnos i Sverige varav över 7 500 får bröstcancer. Det betyder att ungefär 20 kvinnor insjuknar varje dag, förklarar Cancerfonden.

Även bland män

Även om det är ovanligt så kan även män drabbas av bröstcancer.

Drygt 60 män drabbas varje år, och behandlingen för både män och kvinnor är densamma.

– Bröstcancer behandlas främst med operation. Det blir dock allt vanligare att man förbehandlar brösttumören med cytostatika med eller utan antikroppar före operation, framhåller Cancerfonden.

Foto: B. Tapert

Text: Redaktionen