FORSKARE: Kraftig ökning av sjukdom – gäller över 25 000 barn

2023 03 08

Övervikt bland små barn ökade markant under coronapandemin.

Det visar en ny undersökning från Uppsala universitet som omfattar över 200 000 barn i Sverige.

Antalet barn med obesitas – sjuklig fetma – har ökat med 30 procent.

Studien visar att över 25 000 barn lider av övervikt eller sjuklig fetma, det vill säga obesitas. Obesitas är förknippad med många svåra, och till och med livshotande, sjukdomstillstånd.

– Ett chockerande resultat och en allvarlig ökning av ohälsosam vikt, säger Paulina Nowicka, professor i kostvetenskap, vid institutionen för kostvetenskap vid Uppsala universitet, till SVT Nyheter.

Hon är en av forskarna bakom rapporten.

Unik studie

I den nya, omfattande studien ingår hälsovårdsdata från drygt 200 000 barn i Sverige. Datan kommer från det rutinmässiga fyraårsbesöket som görs på barnavårdscentraler och som erbjuds alla familjer. 

Siffrorna i studien kommer från 2018 och 2020.

Det är en unik studie utifrån ett internationellt perspektiv. Datamängden som samlats in och sammanställts är den största någonsin relaterat till andra studier inom samma ämne. 

Omfattande ökning

Studien slår fast att 11,4 procent av barnen hade  övervikt eller sjuklig fetma 2018.

Två år senare, under första året av coronapandemin, hade siffran ökat med runt 17 procent.  

Den sjukliga fetman ökade mest – 30 procent fler barn diagnostiserades med sjukdomen obesitas jämfört med två år tidigare.

– Det var överraskande för oss att den största ökningen sågs för sjukdomen obesitas. Det tyder på att de som haft det tufft innan pandemin fick det ännu värre under 2020, säger Charlotte Nylander, barnhälsovårdsöverläkare Region Sörmland och en av studiens författare.

”Behövs insatser”

Att drabbas av sjuklig fetma i tidig ålder kan orsaka stora hälsoproblem. Problemen följer även med in i vuxen ålder och för med sig en rad negativa hälsoeffekter. 

– Därför är det viktigt att etablera goda levnadsvanor tidigt i livet och att följa hälsovanor och tillväxt över tid, säger Charlotte Nylander och tillägger:

– Det behövs hälsofrämjande och förebyggande insatser på många nivåer i samhället för att undvika att barn får sjukdomen obesitas.

Foto: C. Woods 

Text: Redaktionen