Forskare har fastställt ”världens värsta svordom”

2023 07 14

Den “ultimata svordomen” är korad.

Sophie Maclean, en matematiker och student vid Kings College London, säger sig ha funnit den mest kraftfulla svordomen som kan yttras.

För att ta reda på svaret använde hon sig av algoritmer.

Närmare bestämt baserade hon uträkningen på 186 förolämpande ord och svordomar som tillsammans utgjorde underlag för “världens mest ultimata svordom”, rapporterar BBC Science Focus.

Tvärsäker uträkning

Den matematiska uträkningen var tvärsäker på sin sak.

Enligt den kod som Sophie Maclean satte ihop skulle den överlägsna svordomen inleda med bokstaven “b” och avsluta med “-er”

Resultatet visade att “banger” är världens värsta svordom. Eller förkortat: “ber”.

Ordet översätts, lite beroende på sammanhang, på svenska ofta till “smäll” eller “smällare” och syftar också på en pyroteknisk pjäs som ger ifrån sig en kraftig smäll utan några visuella effekter.

"Inte lika tillfredsställande"

Sophie Maclean medger att resultatet kan framstå som lite av en besvikelse.

– Jag tror ingen av dem är lika tillfredsställande som andra svordomar när du slår i tån eller inser att du glömt bort dina föräldrars födelsedagar, säger hon till BBC.

Minskar smärta

Matematikern delade med sig av resultatet på en vetenskapsfestival nyligen.

Från den kod hon producerat framstod även det påhittade ordet “ditwat” som något som skulle vara en effektfull svordom.

– Personligen vet jag inte om jag har en favoritsvordom, men vetenskapen har faktiskt visat att du kan minska din smärta om svär efter att ha slagit i tån, framhåller Sophie Maclean.

Krävs etablerade svordomar

Det fenomen som Londonstudenten hänvisar till kallas den hypoalgetiska effekten, en känsla som minskar smärtstimuli, har studerats under flera decennier.

Enligt de senaste studierna tyder dock forskningen på att det är konventionella och etablerade svordomar som har störst effekt.

Forskarna lyckades mäta att sådana ord ökar smärttoleransen med 33 procent mer än påhittade ord.

Ordet “ber” eller “ditwat” lär med andra ord ha mild effekt om du behöver svära jämfört med andra svordomar.

Foto: Julien L

Text: Redaktionen