FORSKARE: Gonorré kan förklara varför vi har mor- och farföräldrar

2022 07 19

Gonorrébakterier kan ha utvecklat mänskliga genvarianter som skyddar mot demens.

Det anser forskare vid University of California San Diego School of Medicine som publicerat sina resultat i Molecular Biology and Evolution, rapporterar Sky News.

Upptäckten ger stöd åt en teori som skulle förklara varför människan, till skillnad från den absoluta majoriteten av världens djurarter, tar hand om sina barnbarn.

– Dessa fynd tyder på att friska morföräldrars visdom och omsorg kan ha varit en viktig evolutionär fördel som vi hade jämfört med andra forntida människoarter, säger Ajit Varki, professor i cellulär och molekylär medicin vid det aktuella universitetet.

"Mormorshypotesen"

Människan är också en av få arter som lever vidare efter att vår förmåga att fortplanta oss har försvunnit.

Detta förklaras ofta genom “mormorshypotesen” – det vill säga att äldre kvinnor ger ett evolutionärt viktigt stöd i barnuppfostran.

Sedan tidigare har forskarna vid det aktuella universitet upptäckt en uppsättning mänskliga genmutationer som stödjer denna hypotes.

Mutationerna ska enligt forskarna bidra till att skydda äldre mot kognitiv försämring, alltså bland annat demens, skriver Sky News.

Utvecklades för att hantera gonorré

Men nu har man vid UC San Diego School of Medicine gjort en häpnadsväckande upptäckt i ämnet.

Deras fynd tyder på att dessa mycket användbara genvarianter sannolikt utvecklades som ett svar på att hantera patogener, i synnerhet gonorré.

På så sätt har de i förlängningen också oavsiktligt förstärkt mor- och farförälderrollen i det mänskliga samhället, skriver universitet på sin hemsida.

Jämfört med schimpanser och neandertalare

Genombrottet i studien kom efter att man jämfört arvsmassa från människor och schimpanser. 

Man upptäckte då att människor har en unik version av genen för CD33, vilket är en receptor som fångar upp och vidarebefordrar signaler i en nervcells omgivning.

Genen fanns inte hos bland annat neandertalare, vilket innebär att människan någonstans längs den evolutionära linjen plockade upp ytterligare en muterad form av CD33.

En variant som skyddar mot Alzheimers i hög ålder, enligt forskarna.

– För de flesta gener som är olika hos människor och schimpanser har neandertalarna vanligtvis samma version som människorna, så detta var verkligen överraskande för oss, säger Varki i universitetets pressmeddelande.

Gonorrébakterien har påverkat evolutionen

Det är också här gonorrébakterien kommer in i bilden.

Enligt forskarna kan infektionssjukdomen därmed ha påverkat människans evolution.

Bakterierna har samma sockerarter som den som CD33-receptorerna binder sig till, och de kan därmed lura mänskliga immunceller att inte tro att de är utomstående inkräktare.

Hjärnan valde ut samma genvariant

Studien hävdar att människor ärvde den muterade formen av CD33 för att den skyddar vår reproduktionsförmåga.

Men hjärnan ska med tiden istället ha “valt ut” samma genvariant och använt dess fördelar till att skydda mot demens.

Vilket i sin tur skulle förklara och ge ytterligare tyngd åt “mormorshypotesen” – det vill säga varför människan som mer eller mindre det enda djuret i världen fortsätter att ta hand om sina barnbarn, enligt UC San Diego News Center.

– Det är möjligt att CD33 är en av många gener som väljs ut för sina överlevnadsfördelar mot infektiösa patogener tidigt i livet, men som sedan är sekundärt utvalda för sina skyddande effekter mot demens och andra åldersrelaterade sjukdomar, säger patologiprofessorn Pascar Gagneux, som också står bakom studien.

Foto: J. Cohen

Text: Redaktionen