Forskare förutspår “superkontinent” utan människor

2023 09 29

Människans framtid ser inte ljus ut.

Inte om du frågar forskare från University of Bristol i Storbritannien, som i en unik datorsimulering förutspått hur världen ser ut om hisnande 250 miljoner år. 

Genom klimatmodeller som framställts med den allra senaste datatekniken har man tittat i spåkulan – och synen man fått se är minst sagt dyster.

Åtminstone ur ett mänskligt perspektiv.

Pangea Ultima

Forskarna ser framför sig en “superkontinent” – man kallar den för Pangea Ultima – som har utplånat människor och alla andra däggdjur.

Den förutspådda kontinenten skulle vara planetens enda världsdel efter att samtliga övriga sammanflutit. 

– De fann att det skulle vara extremt varmt, torrt och praktiskt taget obeboeligt för människor och däggdjur som inte är utvecklade för att klara av långvarig exponering för överdriven värme, rapporterar CNN-korrespondenten Amy Woodyatt.

Regelbundna vulkanutbrott

Studien har publicerats i den ansedda tidskriften Nature Geoscience tidigare den här veckan.

Enligt experterna skulle Pangea Ultima behöva konfrontera regelbundna vulkanutbrott och en uppvärmd planet utan dess like.

– Solen skulle också bli ljusare, avge mer energi och värma jorden ytterligare, framhåller experterna i studien.

"Människan skulle dö ut"

Temperaturen på “superkontinenten” skulle ligga någonstans mellan 40 och 50 grader – ännu högre under dagtid.

– Människor – tillsammans med många andra arter – skulle dö ut, säger Alexander Farswort, seniorforskare vid University of Bristol och huvudförfattare till studien, i ett pressmeddelande.

Det skulle inte heller finnas någon mat eller några vattenkällor för däggdjur att leva på.

Åtgärder här och nu

Simuleringen av Pangea Ultima om 250 miljoner år må vara svår att ta in här och nu.

Men det är inget skäl att inte ta människoorsakade klimatförändringar på allvar – som redan nu leder till miljoner dödsfall runt om i världen varje år.

 – Medan vi förutspår en obeboelig planet om 250 miljoner år upplever vi redan idag extrem värme som är skadlig för människors hälsa. Det är därför det är avgörande att få nettonollutsläpp så snart som möjligt, säger medförfattaren Eunice Lo, forskare i klimatförändringar och hälsa, i samma presssutskick.

Foto: ActionVance

Text: Redaktionen


Bekräftad smäll efter nyår

2023 12 07

Mängder med elkonsumenter står inför ännu en höjd avgift efter årsskiftet.

Hushållen i södra Sverige har inte haft det lätt den senaste veckan.

Kärnkraftsreaktorn Ringhals 4 stoppades i onsdags – och återstarten har skjutits fram flera gånger.

Senast ikväll kom beskedet att reaktorn kommer att gå på halvfart fram till och med fredag, vilket förstås fortsätter påverka elpriserna som sköt i höjden efter förra veckans avbrott.

Höjer elnätsavgiften

Nu måste elkonsumenter i de sydligare delarna av landet förhålla sig till fler dåliga nyheter.

Den 1 januari 2024 höjs elnätsavgiften för samtliga 280 000 kunder till energijätten Kraftringen, vilket bolaget bekräftar i ett internt mejlutskick på onsdagen.

– På grund av de stora investeringarna som har gjorts och kommer att göras, kostnadsutvecklingen av material och tjänster samt ökade abonnemangsavgifter från överliggande nätägare (E.ON), förklarar Kraftringen i mejlet.

Byter modeller

Enligt eljätten handlar det om en investering värd 1,9 miljarder kronor som ska stabilisera elleveranser de kommande fem åren.

Kraftringen kommer också att byta beräkningsmodell för överföringsavgiften – från den som låg på fast pris per kilowattimme till en avgift som är baserad på timpris.

Även beräkningsmodellen för nätersättningen ändras till den rörliga varianten.

Elproducenter som matar in el i lokalnätet gör att vi som lokalnätägare får mindre elnätsförluster och därför också lägre elnätsförlustkostnader, framhåller Kraftringen.

Högsta priserna i Sverige

Kraftringen underhåller elnätet i både delar av Skåne och Småland.

Enligt Nils Holgersson-rapporten, som kartlagt avgifterna i alla Sveriges kommuner, hade elbolaget den dyraste elnätsavgiften i hela Sverige för ett år sedan.

Redan då försvarades det höga priset med investeringar.

– Generellt har vi en stabil och långsiktig prissättning. Under de senaste åren har vi ökat vår investeringstakt och framöver kommer vi att öka den ännu mer, sade bolagets ekonomidirektör Micke Andersson till SVT vid tillfället.

Enligt Kraftringen rider man dock inte på någon framgångsvåg med anledning av höga elpriser.

– Det är snarare så att vi påverkas negativt av de höga elpriserna, sade Micke Andersson förra vintern.

Foto: Tomas Ärlemo Svenska Kraftnät

Text: Redaktionen


SVERIGE: Nu höjs pensionen – för hundratusentals svenskar

2023 12 06

Från och med 1 januari 2024 så kommer cirka 155 000 svenskar få en höjd pension.

Det meddelar försäkring- och pensionsbolaget Folksam.

Företaget har beslutat att inflationssäkra pensionen.  

Cirka 65 000 kunder hos företaget med förmånsbestämd tjänstepension inom ramen för KTP 2 kommer att få sin pension höjd med 6,48 procent.

Tjänstepensionen kommer även att höjas med motsvarande procentsats för cirka 90 000 kunder där pensionen inte betalats ut än.

Dessutom kan drygt 2 600 arbetsgivare räkna med premiereduceringar på 30 procent under 2024.

”Stor skillnad”

Folksam motiverar beslutet med att man vill säkerställa att pensionerna inte ”äts upp av inflationen”.

– I dessa tider när allt fler märker av den rådande ekonomiska oron och stigande priser kan höjningen av tjänstepensionen med över sex procent göra stor skillnad.

– Dessutom kommer uppräkningen av intjänad pension och reduceringen av premierna bidra till att hålla nere pensionskostnaderna för nästan 2 600 arbetsgivare.

Det säger Katrin Röcklinger, chef Affärsområde Liv på Folksam. 

Under mitten av januari 2024 skickas utbetalningsbesked ut till Folksams kunder. Där kommer det nya pensionsbeloppet att framgå.

Större procentuell höjning 2022

Förra året genomförde Folksam en procentuell större höjning av pensionerna.

Tjänstepensionerna höjdes med 10,84 procent och premiereduceringar med 60 procent.

– Folksam är finansiellt starkt och allt överskott ska gå tillbaka till våra kunder i form av exempelvis återbäring eller sänkta premier.  Vi kan se tillbaka på ett antal år med bra avkastning på våra förvaltade pensionspengar inom dessa avtalsområden och därför genomför vi nu kraftiga sänkningar av premierna för många företag, sa Katrin Röcklinger då.

Folksams förändringar av pensionen 2024

 1. Privatpersoner, drygt 155 000 personer: 
  - Pensionstillägg och fribrev inom ramen för KTP 2 höjs med 6,48 procent vilket motsvarar inflationen det senaste året 
  - Sjukpensionstilläggen höjs med 6,48 procent inom KTP2, motsvarande siffra för KTP1 är 9,14 procent 
 2. Arbetsgivare, knappt 2 600 stycken: 
  - Premiereducering för ålderspension och familjepension med 30 procent  
  - Premiereducering för sjukpension med 95 procent (KTP2) och 80 procent (KTP1) 
  - Premiereducering för premiebefrielseförsäkringen med 90 procent (KTP2) och 15 procent (KTP1) 

Källa: Folksam

Foto: F. Arw

Text: Redaktionen