FORSKARE: Ny hälsoinformation rörande de som haft mild covid-19

2022 04 02

Två år efter att pandemin inleddes blir nu effekterna av covid-19 allt tydligare.

Forskare och experter lägger mycket fokus på att studera hälsoeffekterna bland de som smittats av covid-19.

Löper högre risk

Det har länge varit känt att personer som lider av diabetes löper högre risk än andra att drabbas av allvarlig covid-19-infektion men nu kan man klarlägga ett nytt samband.

– De som drabbas av covid-19 löper också högre risk att själva drabbas av diabetes, rapporterar CNN.

Mild covidsmitta 

En ny studie har granskat personer som har smittats av mild covid-19-infektion i Tyskland och studien visar att den gruppen löper hela 28 procent högre risk att diagnosticeras med diabetes typ 2 jämfört med personer som aldrig smittades.

Inom ett år

Resultatet stöds även av en studie som genomförts i USA. Den amerikanska studien visar att personer som smittats av coronaviruset och sedan tillfrisknat löper 40 procent högre risk att drabbas av diabetes inom ett år efter att man fick smittan

Två av 100

– Forskarna uppskattar att omkring två av 100 personer som smittades med covid-19 kommer att drabbas av diabetes, uppger CNN.

Studien publicerades nyligen i den medicinska tidskriften The Lancet och den visar att även de som innan covid-19-smittan hade en låg risk att i framtiden drabbas av diabetes så ökade risken med 38 procent efter att de smittades.

276 procent högre risk

Desto allvarliga infektion man drabbats av ju större är risken att senare få diabetes visar forskningen.

Personer som fick vårdas på intensiven löper hela 276 procent högre risk att få diabetes, fastslår studien.

Mycket stor studie

– Risken finns kvar ett år efter att man smittades och även de som inte behövde sjukhusvård drabbas, säger doktor Ziyad Al-Aky som är chefsforskare på St Louis Health Care System i USA.

Den amerikanska studien inkluderar 180 000 personer som fick covid-19 och de har jämförts med en kontrollgrupp på över 4 miljoner människor.

Första gången

Det har varit känt i många år att studier indikerar att de som drabbats av olika former av luftinfektioner kan löpa högre risk att drabbas av diabetes.
Men enligt doktor Robert Gabbay, chefsforskare vid Amerikanska Diabetesförbundet, är detta första gången som studier påvisar så pass starka samband mellan diabetes och ett specifikt virus.

Foto: Region Uppsala

Text: Redaktionen