FORSKARE: Allt fler bränder, skyfall och katastrofer väntar vår planet

2021 08 09

Det råder ingen som helst tvekan om att människan ligger bakom klimatförändringarna och effekterna är livsfarliga och blir bara värre och värre.

Det är slutsatsen av FN:s stora klimatrapport med ledande forskare runt om i världen som presenterade det allra senaste kunskapsläget idag. Rapporten klargör att klimatförändringarna går snabbare än väntat.

Kan inte vara mer säker

– Det är entydigt att mänsklig påverkan har värmt upp atmosfären, hav och land. Det är ett faktum, vi kan inte vara mer säkra än så här – det är entydigt och odiskutabelt att människan värmer upp planeten, framför forskarna i rapporten enligt BBC News.

Klimatförändringarna leder enligt rapporten till ökad förekomst av bland annat följande :

◾Extrema värmeböljor

◾Extrema översvämningar

Ger svåra effekter

Detta leder i sin tur till bland annat följande svåra effekter:

🔺 Bränder

🔺 Torka

🔺 Problem med livsmedelsproduktionen

🔺 Dödsfall bland världens djur

🔺 Dödsfall bland människor

🔺 Stora skador för företag och näringsliv

🔺 Stora skador på egendom och byggnader

Den nya rapporten utgörs av ett 42-sidorsdokument och fler rapporter väntas inom kort.

– Larmklockorna är bedövande och bevisen obestridliga. Växthusgaserna från fossila bränslen och skogsskövlingen kväver vår planet. Rapporten måste vara dödsstöten för kol och fossilbränslen innan de förstör vår planet,  säger FN:s generalsekreterare Antonio Guterres som betecknar dagens besked som ”kod röd för mänskligheten”.

ANALYS

Från Australien till Kanada och från Argentina till Japan. Över hela vård värld får dagens klimatrapport stora rubriker och möts med oro från såväl höger- som vänsterregeringar. Läget för planeten är enligt forskarna akut och det kommer att få påverkan på politiken.

Politiska partierna

Olja, kol och naturgas – som finns under jorden och som orsakar koldioxidutsläpp när det kommer upp till jordytan – är livsfarligt för planeten och behöver enligt forskarna ersättas med förnybara källor. Larmrapporterna lär skynda på detta skifte och politiska partier världen över kan väntas lägga allt mer fokus på klimatfrågan.

Foto: E Vikhrev resp. C Gallagher

[yop_poll id="463"]