Försäkringskassan följer inte lagen

2021 05 09

Försäkringskassan har avslagit sjukpenning utan att ha utrett ärendena tillräckligt.

Detta slår Inspektionen för Socialförsäkringen fast i en ny granskning som Sveriges Radio tagit del av och som visar att 11 % av avslagsbesluten har så stora brister att det sannolikt kan ha påverkat Försäkringskassans beslut. Det omfattar inte bara sjukpenning utan även aktivitetsersättning.

– Vi tycker det är allvarligt att en tiondel av alla ärenden där det blivit avslag inte är tillräckligt utrett. De personer som det handlar om är ofta i ett kunskapsunderläge i förhållande till Försäkringskassan och det här är ju ersättningar som är väldigt viktiga för enskilda människors försörjning, säger projektledaren Louise Grönqvist på Inspektionen för Socialförsäkringen till SR.

455 av drygt 17 000 avslagsbeslut från 2018-2019 har slumpmässigt valts ut och granskats och i 11 procent av fallen har Försäkringskassan inte uppfyllt sin lagstadgade utredningsskyldighet på grund av utredningsbrister. Bland annat har Försäkringskassan inte ansträngt sig för att samla in tillräckligt beslutsunderlag.

– Det får ju konsekvenser, säger Louise Grönqvist.

ANALYS

Bristerna hos Försäkringskassan slår mot samhällets svaga och är mycket allvarliga. Det handlar om personer som drabbats av något av det värsta man kan tänka sig – nämligen sjukdom – och då är behovet av statens stöd stor. Att få stödet är en lagstadgad rättighet.

Bristerna skadar även allmänhetens tillit till staten och myndigheterna vilket är allvarligt. Det gäller inte bara tilliten hos de direkt drabbade utan hos alla andra också som värnar om de drabbade.

Det är mycket viktigt att man från politiskt håll tar tag i detta för att åtgärda de allvarliga bristerna hos Försäkringskassan som är en myndighet som ligger under Socialdepartementet.

[forminator_poll id="2516"]