FÖRFÄRLIGT: Nästan så att de äldre måste skydda sig från personalen

2021 09 26

– Nu är det nästan så att de äldre måste skydda sig från personalen.

Det säger Curre Hansson, ordförande för Pensionärernas Riksorganisation i Stockholms län, till SvD, efter att nya siffror visar att Stockholms län kan ha Sveriges lägsta vaccintäckning inom äldreomsorgen. Samtidigt har smittspridningen på äldreboendena ökat till de högsta nivåerna sedan februari.

Är heltokigt

SvD konstaterar att en bidragande orsak till det försämrade läget inom äldreomsorgen kan vara ovaccinerad personal.

– Att så många inte vaccinerats är snurrigt. Nu är det nästan så att de äldre måste skydda sig från personalen. Man kan skratta åt det, men det är heltokigt, säger PRO-ordföranden till SvD.

Ökad smitta på äldreboenden

Han berättar att frågan om ovaccinerad personal inom äldreomsorgen har diskuterats flera gånger bland medlemmarna. Senast registrerade veckan nu i september visar dessutom på fler covid-19-fall på äldreboenden jämfört med alla veckor under värsta smittvågen sett till antalet bekräftade fall.

Ovaccinerad personal

I en del fall misstänks smittoutbrott bero på ovaccinerad äldreomsorgspersonal men tydlig data saknas. 

En begränsad analys som presenteras i SvD visar dock att vaccinationsgraden är högre inom vården än hos allmänheten generellt men bland omsorgspersonalen i Stockholms län är läget illa.

Stora skillnader

Bara 53 % av hemtjänstpersonalen och 64 % av äldreboendepersonalen var fullvaccinerad enligt analysen jämfört med 77 % i Värmland uppger SvD.

Bästa fingervisningen

Emma Spak vid Sveriges kommuner och regioner konstaterar att analysen är osäker men att det ändå ger en fingervisning.

– Det här är den bästa fingervisningen vi har. Man noterar att vaccinationsgraden är lägre bland omsorgspersonal än vårdpersonal, säger hon till SvD.

ANALYS

Anställda inom äldreomsorgen som arbetar så nära de äldre, vilka är den mest utsatta riskgruppen, har givetvis ett mycket stort ansvar för de äldres hälsa. Det är förfärligt att pensionärerna enligt PRO ska känna sådan fruktan att de upplever att de nästan måste skydda sig från personalen.

Det är hemskt inte bara för de äldre utan även för barn, barnbarn och andra anhöriga till de äldre att man inte kan lita på att personalen har vaccinerats.

Att Sverige inte kan ge de äldre ett bättre skydd är skamligt.

[yop_poll id="672"]