Föremål kvarglömt i kvinna – “Kände ett tryck”

2024 03 31

Ett ovanligt misstag i vården anmäls nu enligt lex Maria.

Det är i Skåne som en kvinna har fött barn.

Närmare bestämt var det på universitetssjukhuset i Malmö som födseln skedde.

Processen gick förhållandevis bra, förutom att kvinnan drabbades av en lättare bristning i underlivet.

Det rapporterar Sydsvenskan.

Glömde föremål

På grund av bristningen behövde kvinnan sys.

Därefter skickades hon hem, men återvände till vården efter två månader då hon kände av besvär.

Initialt menade läkarna att det är normalt att det är normalt med visst obehag efter förlossning.

Efter att ha blivit runtslussad mellan olika instanser utan att få hjälp genomförs till slut en gynekologisk undersökning, där läkaren upptäckte en “främmande torkduk” i kvinnans underliv.

“Kände ett tryck”

Kvinnan uppgav vid besöken att hon “kände ett tryck mot de nedre regionerna”, någonting som avfärdas av vården och beskrevs som normalt.

Hon har förklarat att läkaren satt och pratade om segling med hennes sambo då hon syddes ihop, någonting som kan ha inneburit distraktion.

Händelsen anmäls nu enligt lex Maria.

Det har funnits en betydande risk för allvarlig infektion, och kvinnan har blivit påverkad psykologisk och upplever nu bristande tillit till vården.

Föds färre barn

Befolkningsökningen i Skåne är just nu den lägsta på över 20 år.

– Skånes befolkning fortsätter att växa, men i en långsammare takt, framhåller Region Skåne.

– Under 2023 ökade befolkning med 7 457 personer till den totala folkmängden 1 421 781 invånare. Det motsvarar en ökning på en halv procent, den lägsta ökningstakten på över 20 år.

Utvandringen betydande

Samtidigt utvandrar Skånes invånare i allt högre grad.

– Den största anledningen till Skånes låga befolkningsökning är en väsentlig ökning av utvandringen, förklarar regionen.

– En viktig förklaring är att Skatteverket under 2023 påbörjade ett omfattande arbete med att avregistrera personer som inte längre uppehåller sig i Sverige. 

– Skatteverkets kontroller är baserade på information från Migrationsverket inom ramen för ett regeringsuppdrag och kontrollerna kommer att fortsätta under 2024. Under 2023 avregistrerades 1 900 personer som haft Skåne som hemort.  

Foto: E. Langvad Region Skåne

Text: Redaktionen


Råttkaos väntas i svensk stad på torsdag – “Kommer vara påtagligt”

2024 04 14

En kommande strejk kan vara på väg att ställa till det rejält i Skåne.

Det handlar om fackförbundet Kommunals krav på SKR om förbättringar gällande bland annat lönevillkor och regler för dygnsvila.

På torsdag nästa vecka lär medlemmarna gå ut i strejk.

Det handlar om över 5 000 medlemmar på 750 arbetsplatser runt om i landet.

Fruktar kaos

Strejken berör flera olika områden.

Bland annat renhållningsarbetare, där nästan alla renhållningsarbetare i Lund ingår i varslet.

Därför fruktar nu staden råttkaos och överfulla soptunnor i och med strejken.

Det rapporterar TV4.

“Kommer bli påtagligt”

Andra yrkesgrupper som berörs är bland annat lokalvårdare och måltidspersonal.

Just renhållningsarbetarnas deltagande i strejken väntas leda till obehagliga utmaningar.

– Det kommer ju att bli överfulla tunnor. Vi ser råttor varje dag, så det är något som kommer att bli påtagligt om det blir strejk, säger Nicklas Kryger som arbetar med saken i staden, till TV4.

Har krävt ordning

Fackförbundet kommunal framhåller att strejken kommer att utbryta om parterna inte kommer överens.

– Kommunal har i årets avtalsförhandlingar bland annat krävt ordning och reda i löneprocesserna, där Kommunal menar att ett skriftlighetskrav vid lönesättning och utbetalning av ny lön i tid, borde vara rena hygienfaktorer i Sveriges största kollektivavtal. Vilket motparten inte velat tillmötesgå, förklarar fackförbundet.

– Kommunal har även krävt att ett helhetsgrepp tas för att skapa hållbara arbetstider, samt förbättringar i dygnsviloregleringarna för bland annat räddningstjänst och LSS-verksamhet. Villkor som motparten i stället vill försämra.  

“Rimliga krav”

Vidare menar man att det inte rör sig om någonting taget ur luften.

– Medlemmarna i Kommunal kräver inga fantasier. Vi har haft rimliga krav. I en svår ekonomisk tid tar vi ansvar för att få ner inflationen och inte bära in yrkanden som är kostnadsdrivande. SKR och Sobona har ändå inte kunnat gå oss till mötes, säger Malin Ragnegård, ordförande Kommunal.

Foto: J. Cotten

Text: Redaktionen


Ny lag börjar gälla i dag lördag – påverkar elbilsägare

2024 04 13

Från och med i dag förenklas betalningen vid laddstationer.

EU-parlamentet fattade beslut om den nya lagen redan sommaren 2023, och på lördagen börjar den gälla.

Nu ska betalningen vid laddstationer förenklas.

Detta genom att införa krav på att erbjuda kortbetalning vid alla nya laddplatser.

Det rapporterar Teknikens värld.

Blir mer tillgängligt

Syftet med lagförändringen är att göra laddning för elbilar mer tillgängligt för alla.

Det hela innebär att det inte längre kommer ställas krav på registrering, brickor eller speciella kort.

Från och med den 13 april måste alla nyinstallerade laddstationer erbjuda alternativet kortbetalning.

Har ställts krav

Under en längre tid har konsumenter ställt krav på att förenkla elbilsägande på olika sätt för att skynda på utvecklingen vad gäller elektrifieringen av fordonsflottan.

Just laddningen är en av de saker som man har menat varit underprioriterat.

De som har elbil vill i högre utsträckning se att tillgängligheten vad gäller laddstationer över hela landet måste förbättras.

Detta som en delåtgärd i arbetet med elektrifieringen av samhället.

Elektrifieringen viktig

Regeringen vill satsa på utbyggnaden av laddinfrastrukuren.

– Elektrifieringen av transportsektorn är central för att Sveriges klimatmål och åtaganden inom EU ska nås, framhöll regeringen i höstas.

– Därför satsar regeringen nu på laddinfrastruktur för både lätta och tunga fordon för att skapa förutsättningar för elektrifierade vägtransporter.

– En omfattande och snabb elektrifiering av vägtransporterna krävs för att transportsektorn ska kunna nå i princip noll utsläpp av växthusgaser. 

– För elbilar behöver det finnas tillgång till publik och icke-publik laddning i hela landet, för invånare i allt från gles- och landsbygd till städer.

“Av yttersta vikt”

Ebba Busch är en som har tryckt på vikten av utbyggnaden.

– Vi behöver ersätta fossila transporter och minska hushållens transportkostnader, det är av yttersta vikt för Sveriges konkurrenskraft och den gröna omställningen, har hon sagt.

Foto: My Energy

Text: Redaktionen