Förändring bland Stockholms äldreboenden

2023 01 15

Flera vård-och omsorgsboenden har tagits tillbaka av det rödgröna styret.

Sedan valet har en stor ändring skett när det kommer till äldreomsorgen i huvudstaden.

Fem äldreboenden har tagits tillbaka i kommunal regi, någonting som oppositionen är kritisk till.

De äldreboenden som återtagits är Sabbatsbergsbyn, S:t Erik på Kungsholmen, Bergsund på Södermalm samt Kattrumpstullen och Kampementet på Östermalm, rapporterar DN.

– Staden behöver ha större rådighet över äldreomsorgen, säger äldreborgarrådet Torun Boucher (V).

Vill öka andelen

Totalt drivs 30 vård-och omsorgsboenden i Stockholm i kommunal regi medan 118 boenden styrs privat.

Torun Boucher menar att staden behöver ha mer kontroll och inflytande över äldreomsorgen.

– Vi har en tydlig agenda, att öka andelen äldreboenden i kommunal regi. I dag är de en klar minoritet, 70 procent av äldreomsorgen drivs i privat regi, säger hon.

Håller inte med

Oppositionsrådet Andréa Hedin (M) menar att utvecklingen sker på ideologiska grunder och beklagar återtagandet.

– Det är olyckligt att vänsterstyret låser sig vid en viss procentuell andel i kommunal regi, det är kvaliteten som ska stå i fokus, och de äldres möjligheter att påverka. Det skickar också signaler om att det inte spelar någon roll hur bra ett boende är, säger hon.

Lever allt längre

Enligt statistiken lever Sveriges befolkning allt längre och fram till 2031 kommer de som är 80 år eller äldre öka med nästan 50 procent, 264 000 personer.

På grund av utvecklingen kommer äldres behov av vård och omsorg öka kraftigt.

– Anställda i äldreomsorgen behöver öka på grund av den demografiska utvecklingen, uppger Sveriges Kommuner och Regioner.

Behöver personal

SKR menar att det finns ett stort behov av personal i äldreomsorgen och betonar vikten av nya undersköterskor.

Sammantaget beräknar de att det kommer behöva rekryteras nästan 72 000 undersköterskor fram till 2031 för att möta behovet.

– För vårdbiträden respektive sjuksköterskor kommer det behöva rekryteras nästan 20 000 respektive drygt 9 500 till följd av ökningen av antalet äldre och pensioneringar, fortsätter SKR.

Foto: CDC

Text: Redaktionen