Folkhälsomyndigheten skickar ut brev till svenska folket

2024 02 14

Folkhälsomyndigheten kommer i dagarna att göra ett massutskick till allmänheten.

Det handlar om drygt 110 000 brev som skickas ut till slumpmässigt utvalda personer i Sverige – och som myndigheten vädjar till mottagarna att svara på.

I brevet ställs nämligen en rad viktiga frågor vars svar kommer att få stor betydelse för vilka åtgärder som ska vidtas för att förbättra den allmänna folkhälsan i landet.

Vill upptäcka skillnader

Målet med utskicket är att “skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen”, enligt Folkhälsomyndigheten.

Man vill även minska hälsoklyftorna inom en hel generation i den mån det går.

– Genom enkäten kan vi upptäcka skillnader i hälsa mellan olika grupper i befolkningen, och följa utvecklingen över tid, säger Pi Zetterquist, projektledare på myndigheten.

– Utifrån resultaten kan olika åtgärder för att förbättra hälsan vidtas.

En rad aspekter

Frågorna som Folkhälsomyndigheten vill ha svar på behandlar en rad olika aspekter av svenska folkets välmående.

Symtom och besvär, funktionsförmåga, levnadsvanor, boendemiljö, sociala relationer, trygghet och tillit är några av de ämnen som avhandlas i myndighetens brev.

– Resultaten ska sedan användas för uppföljning och insatser på lokal, regional och nationell nivå, framhåller Folkhälsomyndigheten.

Viktigt att skicka tillbaka

Flera svenska regioner understryker betydelsen av att allmänheten faktiskt tar sig tid att fylla i frågorna och skicka tillbaka svaren.

– Det är viktigt i arbetet att främja god och jämlik hälsa i befolkningen, säger exempelvis Region Gotlands folkhälsostrateg Veronica Hermann.

– Underlaget som enkäten genererar hjälper regionen och kommunerna att planera sina kärnverksamheter efter befolkningens behov, med särskilt fokus på de hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande processerna, fyller Johan Hallberg, samhällsmedicinsk läkare vid Region Dalarna, i. 

Vartannat år

Den Nationella folkhälsoenkäten, som är det formella namnet på utskicket, genomförs vartannat år. Undersökningen riktar sig till personer över 16 år.

Enkäten genomförs som ett samarbete mellan Folkhälsomyndigheten, Sveriges 21 regioner samt Statistiska centralbyrån.

Foto: Folkhälsomyndigheten

Text: Redaktionen


Populär korv stoppas – säljs på Ica

2024 06 15

Av hälsoskäl återkallas nu korv som sålts i flera Ica-butiker.

Det är Di Luca & Di Luca som ger besked om att en av deras produkter innehåller nötter, utan att det framgår i ingrediensförteckningen.

Det kan innebära en hälsorisk för allergiker, och produkten, en populär korv som säljs i Ica-butiker, återkallas nu.

Det framhåller företaget i ett pressmeddelande.

Innehåller nötter

Korven innehåller pistagenötter och det är viktigt att de som har en allergi inte konsumerar korven.

– DI LUCA & DI LUCA ÅTERKALLAR MORTADELLA FRÅN MANUELLA DELIKATESSDISKAR, meddelar företaget.

Butik och delikatess

Korven säljs över delikatessdisken och butikspackad i Ica-butiker över hela landet, från Lund och Borås till Stockholm och Umeå.

– Di Luca & Di Luca återkallar ett begränsat parti felmärkt Mortadella som sålts sedan 3 juni i ett 30-tal ICA-butiker, både över delikatessdisk samt butikspackad i charkdisken, fortsätter företaget.

– Produkten innehåller pistagenötter, vilket inte framgår av produktmärkningen.

Uppmanar konsumenter

Di Luca & Di Luca riktar en tydlig uppmaning till konsumenter om att lämna tillbaka korven om den har köpts.

– Pistagenötter är en allergen, som måste deklareras. Pistagenötterna är synliga i Mortadellan och vi uppmanar därför konsumenter som är allergiska mot pistagenöt att reklamera varan om man har köpt denna produkt efter 3 juni 2024.  

Beklagar händelsen

Företaget kommer nu att utreda händelsen för att kunna fastställa vad det är som har gått fel i processen.

– Di Luca & Di Luca beklagar det inträffade och uppmanar drabbade konsumenter som köpt produkten att kontakta Di Lucas kundtjänst. Kunder har även möjlighet att reklamera produkten till den ICA-butik där den köptes.  

– Vi ser allvarligt på det inträffade och utreder nu vilka åtgärder vi kan vidta för att det inte ska ske igen.

Korven har sålts på Ica-butiker i bland annat Stockholm, Göteborg, Lund, Umeå, Borås, Enköping, Uppsala, Strängnäs, Västerås, Örebro och Norrköping.

Foto: ICA-gruppen

Text: Redaktionen


NY TREND: Så gör allt fler när de dricker vatten

2024 06 15

Ett nytt sätt att dricka vatten sprider sig i sociala medier.

Att dricka vatten är för de flesta svenskar en ganska enkel – och billig – aktivitet.

Men vissa anser att vattendrickandet kräver noggranna och kostsamma förberedelser.

Åtminstone att döma av en trend som sprider sig i sociala medier just nu.

Det handlar om ljummet vatten som har blivit ”blåst” av en maskin före drickning.

Maskin för tusentals kronor

En som förespråkar det nya sättet att dricka vatten är tv-personligheten och influencern Julia Franzén, rapporterar Aftonbladet.

Hon har på Instagram gått ut och marknadsfört en maskin som kostar mellan drygt 5000 och drygt 50 000 kronor, uppger tidningen.

Maskinen används till att blåsa på vattnet.

Blåser vattnet

Syftet uppges vara att vattnet ska få en annan struktur, för att göra det lättare för kroppens celler att ta upp det.

Bakom den dyra blåsmaskinen står den tidigare Robinson-deltagaren Kristove Sanchez Ruedas, som även medverkar i Franzéns video.

– Genom att vi blåser vattnet så delar sig vattenmolekylerna och helt plötsligt så tar vi till oss vattnet mycket bättre, hävdar Kristove Sanchez Ruedas i videon, enligt tidningen.

”Är bara nonsens”

Förutom att vara ”blåst” bör vattnet även vara rumstempererat när man dricker det, anser Julia Franzén och Kristove Sanchez Ruedas.

Då får kroppen mer energi över, menar de två.

Teorin får dock ett minst sagt svalt mottagande hos experter.

Bland annat av Agnes Wold, som är överläkare och professor i bakteriologi.

Hon har ingenting till överens för den dyra men enligt henne helt meningslösa maskinen, som går under namnet iTeraCare.

– Det är bara nonsens, kommenterar Wold till Aftonbladet.

”Följ din törst”

Det är alltså osannolikt att vatten behöver blåsas med en maskin för tusentals kronor innan det dricks.

Däremot är det allmänt sett viktigt att dricka tillräckligt mycket vatten varje dag.

Man ska dock inte heller dricka för mycket vatten, enligt forskning från Karolinska.

– Vatten är helt nödvändigt för livet. Men vi behöver inga stora mängder för att hålla oss flytande, tvärtom kan övervätskning vara livsfarligt, uppger Karolinska.

– Vätska ska därför drickas och ges med måtta och i regel räcker det att följa din törst.

Foto: A. Siimon

Text: Redaktionen