Flera länder väntas följa Sverige – kan ta bort omtalat bidrag

2022 11 12

Bonusen för elbilar kan minskas i ett antal länder efter Sveriges beslut.

I veckan beslutade sig den svenska regeringen för att avskaffa klimatbonusen för elbilar.

Nu väntas fler länder gå i Sveriges fotspår och ta bort de statliga bidragen för elbilar framöver.

– Sett per kilo koldioxid finns det andra investeringar som minskar utsläppen mer för samma summa, säger Mats Ola Larsson, projektledare vid Svenska miljöinstitutet, rapporterar Sveriges Radio.

Regeringen förklarar

Klimatbonusen för elbilar upphörde att gälla den 8 november.

Regeringen motiverade beslutet med att kostnaden för att äga och köra en klimatbonusbil börjar bli jämförbar med kostnaden för en bensin-eller dieselbil.

Av den anledningen menar regeringen att statligt stöd inte är motiverat.

Blivit mer etablerade

Bonusen, som infördes för att få fler att köra elbilar, har lett till en större etablering på marknaden.

Därför ses den inte längre som nödvändig och kan trappas ned.

Andra länder väntas följa Sveriges beslut, menar Mats Ola Larsson, uppger SR.

Klimatkrisen i fokus

Tidigare under november har FN:s generalsekreterare Antonio Guterres uttalat sig om klimatkrisen.

Detta i anslutning till klimatkonferensen COP27 som anordnades i Egypten där världens ledare närvarade.

Den senaste globala klimatrapporten är en berättelse om klimatkaos, sade han enligt SVT.

Enligt rapporter från tidigare i år har havsnivån ökat dubbelt så mycket det senaste decenniet jämfört med 1990-talet.

Rapport från FN

Guterres fortsatte med att understryka vikten av handling för att stoppa klimatkatastrofen.

Vi måste besvara planetens nödsignal med handling, ambitiösa och trovärdiga klimatåtgärder. COP27 måste vara platsen – och nu måste vara tiden.

Under slutet av oktober släppte FN en klimatrapport som kom med oroväckande nyheter.

De globala utsläppen kommer att öka fram till 2030 och världen är på väg mot en uppvärmning på 2,5 grader Celsius. 

Foto: MyEnergy

Text: Redaktionen