Fler kan vräkas från sina hem – “Värre än 2008”

2023 03 02

Allt fler kan komma att bli vräkta från sina hem.

Hög inflation och höga räntor har satt rejäl press på svenska hushåll.

Nu oroar sig såväl Länsstyrelsen i Stockholm som Swedbank över vad de stigande kostnaderna kan leda till.

Länsstyrelsen i Stockholm utfärdar en varning om att det finns en risk att fler kommer bli vräkta från sina hem, rapporterar SvD.

– Det finns en klar risk för att vi kommer få se allt fler vräkningar under 2023, eller ärenden där folk mer eller mindre tvingas flytta, antingen från hyresrätt eller från sin högt belånade bostadsrätt, säger Henrik Weston, utvecklingsledare på Länsstyrelsen i Stockholm.

“Värre än 2008”

Swedbank boindex har sjunkit till 96, vilket är den lägsta siffran sedan 2005.

Det innebär att om man genomför ett bostadsköp idag så kommer man behöva lägga i snitt 31 procent av sin disponibla inkomst på bostadskostnader.

– Ett rekordlågt index och samtidigt en mycket oroväckande siffra. I Stockholm är det värre än under finanskrisen 2008 och det är lika illa som strax efter den tidigare fastighetskrisen, då talar vid om mitten av 1990-talet, säger Arturo Arques, sparekonom på Swedbank.

Värre för ensamstående

Ännu tyngre är situationen när det kommer till kategorin “ensamstående i bostadsrätt med barn”.

Där ligger indexet på 46, vilket innebär att ett sådant hushåll behöver lägga 65 procent av sin disponibla inkomst på bostadskostnader vid ett bostadsköp i dag.

Hög ränta

Riksbanken har på kort tid höjt styrräntan till 3,0 procent för att försöka få ner den höga inflationen i landet.

– Genom att höja eller sänka styrräntan påverkar Riksbanken andra räntor i Sverige vilket påverkar efterfrågan i den svenska ekonomin och därmed inflationen, förklarar riksbanken.

Så fungerar det

Styrräntan är den ränta som styr till vilka räntor bankerna kan placera och låna pengar i riksbanken.

– En högre styrränta leder till att bankerna i sin tur höjer sina räntor. När bankräntorna stiger handlar människor och företag inte lika mycket eftersom det blir dyrare att låna pengar, framhåller riksbanken.

Foto: G. Karlsson

Text: Redaktionen