POLISEN: Finlands befolkning varnas för rysk påverkanskampanj

2022 03 29

Ryssland kommer att starta en desinformationskampanj mot Finland under de kommande veckorna för att påverka nationens debatt om medlemskap i Nato.

Det fastslår den finska Skyddspolisen (Skypo), landets motsvarighet till Säpo, i dag.

Hela samhället bör förbereda sig

I ett pressmeddelande konstaterar Skyddspolisen att finska medborgare måste förbereda sig på ryska påverkansförsök under Natodebatten.

– Hela det finländska samhället bör förbereda sig på olika åtgärder där Ryssland försöker påverka vår beslutsprocess i Natofrågan, säger Antti Pelttari, chef för Skyddspolisen, i ett pressmeddelande.

Orolig för extern påverkan

Finska Skyddspolisen befarar att folk ska känna rädsla för att delta i debatten.

– Det är myndigheternas uppgift att se till att det går att debattera öppet utan att behöva vara rädd och att säkerställa att utomstående inte kommer åt att påverka Finlands säkerhetspolitiska avgöranden, säger Antti Pelttari, chef för Skyddspolisen, i ett pressmeddelande.

Största säkerhetshoten

Skypo slår fast att de största säkerhetshoten från Ryssland är hybridattacker och olaglig underrättelseverksamhet.

Hybridattacker innefattar metoder som kan vara både militära och civila. Det kan röra sig om riktade informationskampanjer, spridandet av falska nyheter eller ekonomiska påtryckningar, rapporterar Svenska Yle.

Ryska operationer väntas öka

– Skyddspolisens bedömning är att Ryssland sannolikt kommer att utvidga sina cyber- och informationsoperationer från Ukraina västerut. Därför är det troligt att också insatserna mot Finland kommer att öka under de kommande månaderna, säger Pelttari.

Ryska element är ökända för att i sociala medier och med olagliga medel försöka påverka och lura allmänheten i bland annat Europa och USA när det gäller olika samhällsfrågor. 

Ryska trollfabriker

De ryska trollfabrikerna vill splittra och skapa rädsla i Väst genom att föra fram falsk information på bland annat Facebook och Instagram.

Med falska profiler och aggressiva påhopp vill de ryska trollfabrikerna smutskasta polisen, politiker och samhällssystemen i Sverige, Finland, Tyskland, Storbritannien, USA och övriga Västländer.

Sverige i rysk intressesfär

Svenska säkerhetspolisen Säpo har tidigare varnat för ryska påverkanskampanjer mot Sverige.

– Ryssland har själva uttalat att Sverige ligger i deras intressesfär och man har uttalat att man har en uppfattning om huruvida Sverige ska gå med i Nato eller inte, sa Carolina Björnsdotter Paasikivi, säkerhetsskyddschef på Säkerhetspolisen, till Aftonbladet förra veckan.

Ryssarna vill påverka svensk politik

– Och det är väldigt tydliga tecken på att man är intresserade av svensk politik och svenska ställningstaganden och vi ser också aktiviteter, underrättelse- och påverkansaktiviteter, från rysk sida, enligt Säpo.

Foto: Victor Svedberg, Regeringskansliet

Text: Redaktionen