POLISEN: Finlands befolkning varnas för rysk påverkanskampanj

2022 03 29

Ryssland kommer att starta en desinformationskampanj mot Finland under de kommande veckorna för att påverka nationens debatt om medlemskap i Nato.

Det fastslår den finska Skyddspolisen (Skypo), landets motsvarighet till Säpo, i dag.

Hela samhället bör förbereda sig

I ett pressmeddelande konstaterar Skyddspolisen att finska medborgare måste förbereda sig på ryska påverkansförsök under Natodebatten.

– Hela det finländska samhället bör förbereda sig på olika åtgärder där Ryssland försöker påverka vår beslutsprocess i Natofrågan, säger Antti Pelttari, chef för Skyddspolisen, i ett pressmeddelande.

Orolig för extern påverkan

Finska Skyddspolisen befarar att folk ska känna rädsla för att delta i debatten.

– Det är myndigheternas uppgift att se till att det går att debattera öppet utan att behöva vara rädd och att säkerställa att utomstående inte kommer åt att påverka Finlands säkerhetspolitiska avgöranden, säger Antti Pelttari, chef för Skyddspolisen, i ett pressmeddelande.

Största säkerhetshoten

Skypo slår fast att de största säkerhetshoten från Ryssland är hybridattacker och olaglig underrättelseverksamhet.

Hybridattacker innefattar metoder som kan vara både militära och civila. Det kan röra sig om riktade informationskampanjer, spridandet av falska nyheter eller ekonomiska påtryckningar, rapporterar Svenska Yle.

Ryska operationer väntas öka

– Skyddspolisens bedömning är att Ryssland sannolikt kommer att utvidga sina cyber- och informationsoperationer från Ukraina västerut. Därför är det troligt att också insatserna mot Finland kommer att öka under de kommande månaderna, säger Pelttari.

Ryska element är ökända för att i sociala medier och med olagliga medel försöka påverka och lura allmänheten i bland annat Europa och USA när det gäller olika samhällsfrågor. 

Ryska trollfabriker

De ryska trollfabrikerna vill splittra och skapa rädsla i Väst genom att föra fram falsk information på bland annat Facebook och Instagram.

Med falska profiler och aggressiva påhopp vill de ryska trollfabrikerna smutskasta polisen, politiker och samhällssystemen i Sverige, Finland, Tyskland, Storbritannien, USA och övriga Västländer.

Sverige i rysk intressesfär

Svenska säkerhetspolisen Säpo har tidigare varnat för ryska påverkanskampanjer mot Sverige.

– Ryssland har själva uttalat att Sverige ligger i deras intressesfär och man har uttalat att man har en uppfattning om huruvida Sverige ska gå med i Nato eller inte, sa Carolina Björnsdotter Paasikivi, säkerhetsskyddschef på Säkerhetspolisen, till Aftonbladet förra veckan.

Ryssarna vill påverka svensk politik

– Och det är väldigt tydliga tecken på att man är intresserade av svensk politik och svenska ställningstaganden och vi ser också aktiviteter, underrättelse- och påverkansaktiviteter, från rysk sida, enligt Säpo.

Foto: Victor Svedberg, Regeringskansliet

Text: Redaktionen


Bekräftad smäll efter nyår

2023 12 07

Mängder med elkonsumenter står inför ännu en höjd avgift efter årsskiftet.

Hushållen i södra Sverige har inte haft det lätt den senaste veckan.

Kärnkraftsreaktorn Ringhals 4 stoppades i onsdags – och återstarten har skjutits fram flera gånger.

Senast ikväll kom beskedet att reaktorn kommer att gå på halvfart fram till och med fredag, vilket förstås fortsätter påverka elpriserna som sköt i höjden efter förra veckans avbrott.

Höjer elnätsavgiften

Nu måste elkonsumenter i de sydligare delarna av landet förhålla sig till fler dåliga nyheter.

Den 1 januari 2024 höjs elnätsavgiften för samtliga 280 000 kunder till energijätten Kraftringen, vilket bolaget bekräftar i ett internt mejlutskick på onsdagen.

– På grund av de stora investeringarna som har gjorts och kommer att göras, kostnadsutvecklingen av material och tjänster samt ökade abonnemangsavgifter från överliggande nätägare (E.ON), förklarar Kraftringen i mejlet.

Byter modeller

Enligt eljätten handlar det om en investering värd 1,9 miljarder kronor som ska stabilisera elleveranser de kommande fem åren.

Kraftringen kommer också att byta beräkningsmodell för överföringsavgiften – från den som låg på fast pris per kilowattimme till en avgift som är baserad på timpris.

Även beräkningsmodellen för nätersättningen ändras till den rörliga varianten.

Elproducenter som matar in el i lokalnätet gör att vi som lokalnätägare får mindre elnätsförluster och därför också lägre elnätsförlustkostnader, framhåller Kraftringen.

Högsta priserna i Sverige

Kraftringen underhåller elnätet i både delar av Skåne och Småland.

Enligt Nils Holgersson-rapporten, som kartlagt avgifterna i alla Sveriges kommuner, hade elbolaget den dyraste elnätsavgiften i hela Sverige för ett år sedan.

Redan då försvarades det höga priset med investeringar.

– Generellt har vi en stabil och långsiktig prissättning. Under de senaste åren har vi ökat vår investeringstakt och framöver kommer vi att öka den ännu mer, sade bolagets ekonomidirektör Micke Andersson till SVT vid tillfället.

Enligt Kraftringen rider man dock inte på någon framgångsvåg med anledning av höga elpriser.

– Det är snarare så att vi påverkas negativt av de höga elpriserna, sade Micke Andersson förra vintern.

Foto: Tomas Ärlemo Svenska Kraftnät

Text: Redaktionen


SVERIGE: Nu höjs pensionen – för hundratusentals svenskar

2023 12 06

Från och med 1 januari 2024 så kommer cirka 155 000 svenskar få en höjd pension.

Det meddelar försäkring- och pensionsbolaget Folksam.

Företaget har beslutat att inflationssäkra pensionen.  

Cirka 65 000 kunder hos företaget med förmånsbestämd tjänstepension inom ramen för KTP 2 kommer att få sin pension höjd med 6,48 procent.

Tjänstepensionen kommer även att höjas med motsvarande procentsats för cirka 90 000 kunder där pensionen inte betalats ut än.

Dessutom kan drygt 2 600 arbetsgivare räkna med premiereduceringar på 30 procent under 2024.

”Stor skillnad”

Folksam motiverar beslutet med att man vill säkerställa att pensionerna inte ”äts upp av inflationen”.

– I dessa tider när allt fler märker av den rådande ekonomiska oron och stigande priser kan höjningen av tjänstepensionen med över sex procent göra stor skillnad.

– Dessutom kommer uppräkningen av intjänad pension och reduceringen av premierna bidra till att hålla nere pensionskostnaderna för nästan 2 600 arbetsgivare.

Det säger Katrin Röcklinger, chef Affärsområde Liv på Folksam. 

Under mitten av januari 2024 skickas utbetalningsbesked ut till Folksams kunder. Där kommer det nya pensionsbeloppet att framgå.

Större procentuell höjning 2022

Förra året genomförde Folksam en procentuell större höjning av pensionerna.

Tjänstepensionerna höjdes med 10,84 procent och premiereduceringar med 60 procent.

– Folksam är finansiellt starkt och allt överskott ska gå tillbaka till våra kunder i form av exempelvis återbäring eller sänkta premier.  Vi kan se tillbaka på ett antal år med bra avkastning på våra förvaltade pensionspengar inom dessa avtalsområden och därför genomför vi nu kraftiga sänkningar av premierna för många företag, sa Katrin Röcklinger då.

Folksams förändringar av pensionen 2024

 1. Privatpersoner, drygt 155 000 personer: 
  - Pensionstillägg och fribrev inom ramen för KTP 2 höjs med 6,48 procent vilket motsvarar inflationen det senaste året 
  - Sjukpensionstilläggen höjs med 6,48 procent inom KTP2, motsvarande siffra för KTP1 är 9,14 procent 
 2. Arbetsgivare, knappt 2 600 stycken: 
  - Premiereducering för ålderspension och familjepension med 30 procent  
  - Premiereducering för sjukpension med 95 procent (KTP2) och 80 procent (KTP1) 
  - Premiereducering för premiebefrielseförsäkringen med 90 procent (KTP2) och 15 procent (KTP1) 

Källa: Folksam

Foto: F. Arw

Text: Redaktionen