Finlands militära mardrömsscenario – ett svenskt nej till Nato

2022 04 13

I dag klockan 13 släpper Finland en ny säkerhetsanalys med fokus på Nato.

Svenska statsministern Magdalena Andersson kommer ta del av rapporten i förväg, erfar DN.

Den ses som ett viktigt underlag i Finlands beslutsprocess.

För- och nackdelar

Rapporten uppges innehålla både för- och nackdelar med ett medlemskap i Nato.

En nackdel är solklar för Finland.

Ett svenskt nej till Nato.

Isolerar Finland

– Det är ett realistiskt scenario som skulle skapa en väldigt besvärlig situation för båda länderna, säger Robert Dalsjö, överingenjör vid avdelningen för försvarsanalys på Totalförsvarets forskningsinstitut, till SvD.

Han konstaterar att ett sådant scenario kan skapa flera problem.

Blockerar Finland

– Sverige skulle ligga som en mur mellan Finland om de skulle behöva hjälp av Nato, säger han och tillägger:

– Det skulle innebära väldigt stora militära och strategiska nackdelar, som skulle leda till politiska kostnader. Om Sverige valde den vägen, att stå utanför, skulle det ju kunna ses som en väldigt egoistisk handling i Finland.

Ett stort problem för Nato

Björn Fägersten, seniorforskare på Utrikespolitiska institutet och chef för UI:s Europaprogram, för ett liknande resonemang.

Nato skulle få stora svårigheter att försvara ett allierat Finland om Sverige ställer sig utanför militäralliansen.

– Redan i dag är det ett problem för Nato, att försvara Baltikum om man inte kan använda svenskt territorium. Samma skulle gälla för Finland, säger han till DN.

Sverige blir utsatt

Ett svenskt nej och ett finskt ja skulle inte bara skapa svårigheter för Finland. Sverige riskerar att hamna i ett utsatt läge.

Blickarna från stormakterna skulle genast vändas mot Sverige och framför allt mot Gotland.

Landytan blir extremt viktig

– Ja, om enbart Finland går med blir Sverige en liten militärt alliansfri klick i ett Natodominerat innanhav – Östersjön. Sveriges landyta skulle bli extremt viktig för båda aktörerna. För Nato, för att kunna försvara Finland och Baltikum. Och för Ryssland, för att hindra Nato från att göra detta. Gotlands utsatthet skulle öka, säger Björn Fägersten till DN.

Foto: Nato

Text: Redaktionen