Finland varnar för två saker i Sverige

2023 08 14

Under gårdagen ändrade Storbritannien sina reserekommendationer för Sverige.

Landet varnar numera sina medborgare för potentiella terrorattacker i Sverige.

I ett pressmeddelande skriver det brittiska utrikesdepartementet att det är ”mycket troligt att terrorister kommer att försöka genomföra attentat i Sverige”.

– Attacker kan vara urskillningslösa och ske på platser som besöks av utlänningar. Myndigheterna i Sverige har framgångsrikt stoppat ett antal planerade attacker och gjort ett antal gripanden, framhåller departementet.

Finland ger besked

Nu kommenterar även Finland säkerhetsläget i Sverige.

Till skillnad från Storbritannien kommer Finland inte att ändra sina reserekommendationer för medborgare som planerar att åka till Sverige.

– Läget är ju allvarligt för Sveriges del, men något sådant existerar inte som dramatiskt skulle påverka finländska resenärer, säger Jussi Tanner, konsulär chef vid det finska utrikesministeriet, till Yle.

Två varningar

Finländska resenärer uppmanas dock att vara på sin vakt under besök i grannlandet.  

I sitt resemeddelande för Sverige utfärdar det finska utrikesministeriet två varningar.

– Enligt den aktuella terrorhotnivån är våldsbejakande extremistgrupper verksamma i Sverige och det finns risk för attacker av internationella terroristgrupper. Sammandrabbningar och skjutningar på grund av gängkriminalitet kan i värsta fall orsaka farliga situationer också för turister, särskilt i Stockholm, Göteborg och Malmö, framhåller ministeriet enligt Yle.

Säkerhetsläget förvärrat

Tidigare på måndagen uppgav justitieminister Gunnar Strömmer (M) att säkerhetsläget har försämrats i Sverige under de senaste sex månaderna.

– Vi är i ett allvarligare läge än tidigare. Från att vara ett legitimt mål är vi nu ett mer prioriterat mål, framför allt för islamistiska terrorattacker, sa Gunnar Strömmer i SVT:s Morgonstudio.

Terrorhotnivån för Sverige förblir dock oförändrad i nuläget.

Nivån är sedan tidigare förhöjd till en trea på en femgradig skala.

Det är den svenska säkerhetspolisen, Säpo, som avgör om den ska höjas eller inte.

– Säkerhetspolisens chef har under sommaren sagt att vi, inom ramen för trean, tryckt oss närmare en fyra, men det är som sagt ett strategiskt och långsiktigt mått som inte egentligen ska respondera på enskilda händelser, sa justitieminister Gunnar Strömmer till SVT. 

Säpos arbete mot terrorism och extremism

Så skriver Säpo:

- Terrorism och annan ideologiskt motiverad brottslighet syftar till att skada Sverige som stat, injaga fruktan i befolkningen och destabilisera demokratin.

- Denna typ av brottslighet utgör ett allvarligt hot mot den svenska samhällsordningen.

- En av Säkerhetspolisens främsta uppgifter är därför att motverka terrorism och våldsbejakande extremism.

- För Säkerhetspolisen är det ointressant huruvida en åsikt i sig är extrem eller radikal. Att få tycka vad man vill utgör kärnan i vår demokrati. Utifrån Säkerhetspolisens uppdrag är det i frågan om varför brottslighet begås som den ideologiska övertygelsen och därmed brottslingens orsaker blir relevanta.

- En persons avsikt och förmåga att begå brott är vad Säkerhetspolisen har till uppgift att bedöma och ingripa mot.

Foto: Försvarsministeriet Finland

Text: Redaktionen