Finland kan strypa barnbidraget – men bara för en grupp

2023 09 19

Finlands finansminister öppnar för nya sparåtgärder.

Den finländska regeringen har under tisdagen samlats för budgetförhandlingar.

I samband med det öppnar man för nya sparkrav för att stå emot de hårda ekonomiska vindarna, trots högljudda protester.

En av åtgärderna kan komma att handla om att skära i barnbidragen för höginkomsttagare, menar finansminister Riikka Purra (Sannf).

Det rapporterar Svenska Yle.

“Ytterligare åtgärder”

Purra menar att åtgärder angående barnbidragen för höginkomsttagare kan vara ett steg i processen.

– När man tittar på prognoserna och de allt svagare utsikterna verkar det som om regeringen får lov att förbereda sig på ytterligare åtgärder, säger hon.

Inte uteslutet

Statsminister Petteri Orpo (Saml) utesluter inte att nya sparåtgärder kan komma att bli aktuella.

Däremot väljer han att inte kommentera huruvida finansministerns uttalande är nära att bli verklighet eller inte.

– Vid behov tar vi till ytterligare åtgärder. Finansministerns uppgift är att förbereda oss för olika utfall. Nu följer vi de sparbeslut som finns i regeringsprogrammet. De reformer som ska öka sysselsättningen ger inte resultat innan de är genomförda, säger Orpo.

Stram budget

I den nya budgeten har den finländska regeringen presenterat en stram sparbudget för år 2024.

Budgetförslaget uppvisar ett underskott på omkring 10 miljarder euro, uppger Hufvudstadsbladet.

– Vi har en beslutsam och funktionsduglig regering och nådde resultat snabbt. Vår lägesbild är ändå allvarlig, och det syns i finansieringen av välfärdssamhällets service, säger statsminister Petteri Orpo.

Tar tuffa beslut

Vidare förklarar statsministern att anledningarna till sparpaketet handlar om bland annat ett dåligt konjunkturläge och dyrare socialtjänst.

Han menar att regeringen måste ta tuffa beslut för att “vända på skutan”, och att nedskärningarna öppnar för en bättre framtid.

Foto: A. Vesakaran

Text: Redaktionen