FINLAND BEKRÄFTAR: Oväntad framgång för ryska diktaturen

2023 09 14

Utvecklingen av den ryska ekonomin i början av 2023 har varit klart bättre än väntat.

Det skriver den finska centralbanken Finlands Banks forskningsinstitut i en ny rapport om den ryska ekonomins utveckling.

Trots massiva sanktioner från väst har Rysslands ekonomi klarat sig oväntat bra under första halvan av 2023.

Enligt Finlands centralbank kommer Rysslands BNP att växa med cirka två procent i år – även om kvartalstillväxten ser ut att klart avta under resten av året.

Orsaken till uppgången beror främst på ökade offentliga utgifter och i synnerhet ett stort statligt stöd i form av bankutlåning.

– Tack vare stödåtgärderna från den offentliga sektorn återhämtade sig den ryska ekonomin från chocken i början av 2022 och det kraftiga fallet i BNP snabbare än förutspått, skriver Finlands centralbank.

Låg arbetslöshet

Efter invasionen av Ukraina har många ryssar lämnat landet.

Hundratusentals har kallats in till militären och skickats till slagfältet i Ukraina. Dessutom har ytterligare hundratusentals valt att emigrera efter att Putinregimen fattat beslut om en fullskalig mobilisering.

Det stora tappet av människor har skapat en enorm efterfråga på arbete, vilket på kort sikt har stärkt den ryska ekonomin.

– Tack vare den starka efterfrågan på arbetskraft har kapacitetsutnyttjandet i många sektorer redan stigit till historiskt höga nivåer och arbetslösheten är rekordlåg, uppger Finlands Banks forskningsinstitut.  

Inga förutsättningar för fortsatt tillväxt

Den ryska ekonomin har gått oväntat bra.

Men det kommer att bli sämre.

–  Det finns inga förutsättningar för en fortsatt snabb ekonomisk tillväxt nästa år, framhåller Finlands centralbank och pekar ut flera orsaker till bedömningen:  

Brist på resurser och framför allt arbetskraft kommer att leda till att den snabba tillväxten inom militärindustrin resulterat i en avmattning för resten av ekonomin

  • Rubelns växelkurs har försvagats
  • Inflationen stiger
  • Det utdragna kriget i Ukraina gör att allt färre unga män är tillgängliga på arbetsmarknaden
  • Sanktionerna slår hårt mot importen av viktiga varor och tjänster

Foto: Joakim Honkasalo resp Ivan Shilov

Text: Redaktionen