Finland ändrar abortlagen

2023 09 02

Personer som vill göra abort i Finland möts av ett nytt regelverk.

Landets nya abortlagstiftning trädde ikraft i går och kommande vecka blir första hela veckan med den nya abortlagen.

KD och Sannfinländarna

Samtliga riksdagsledamöter i Kristdemokraterna har motsatt sig den nya lagen liksom en stor majoritet av Sannfinländarnas ledamöter.

Men Svenska Folkpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna, De Gröna och Vänsterförbundet röstade jag till lagändringen liksom en majoritet av Centerns ledamöter.

Remiss stryks

Lagändringen innebär att det blir lättare att göra abort i Finland.

De som vill göra abort behöver inte längre få en inledande remiss från en vårdcentral.

– Istället för att gå till hälsocentralen eller till en privat läkare och få en remiss därifrån, så får man ringa direkt till oss.

Det säger Antti Perheentupa, avdelningsöverläkare vid Åbo Universitetscentralsjukhus till YLE.

– Under det samtalet går vi igenom enkla frågor, som hur långt gången graviditeten troligen är.

Första tabletten

Det betyder att den som vill göra abort innan den tolfte graviditetsveckan inte längre måste vara i kontakt med två olika läkare.

I samband med sitt första besök vid sjukhuset får man göra en kontroll med ultraljud.

Och man får även de tabletter som krävs för att genomföra en medicinsk abort.

– Den första tabletten tar man redan i samband med besöket, och resten tar man själv hemma, rapporterar YLE.

Emot abort

Lagändringen innebär att kvinnor och par som vill göra abort inte längre ska tvingas träffa läkare som är emot aborter.

– Vid en del hälsocentraler kan det finnas läkare som inte vill bevilja abort, och då blir det svårare att få tillgång till den vården.

– Det här blir vi nu av med, och det är troligtvis den största förbättringen i och med den nya lagen.

– Dessutom behöver kvinnan bara träffa en läkare en gång på ett ställe om det inte uppstår några komplikationer.

Det säger överläkare Perheentupa.

Han understryker att processen att göra en abort nu blir mycket lättare för de aktuella kvinnorna.

– Mycket enklare än tidigare, summerar han.

Fler nyheter

Den nya lagtexten gör att det även blir lagligt att utföra aborter inom den privata sektorn.

En annan nyhet är att man inte längre behöver förklara orsaken till varför man vill göra abort.

– Det är klart att alla har en orsak. Men den som bedömer vad som är en giltig orsak är den kvinnan som vill göra abort.

Det framhåller jämställdhetsforskare Nina Nyman vid Åbo Akademi till YLE.

Foto: O. Marketing

Text: Redaktionen