FHM: Uppmaning inför kommande veckor

2022 11 11

Vintersäsongens RS-virusepidemi är här.

Det konstaterar Folkhälsomyndigheten som nu utfärdar en viktig uppmaning till svenska folket om att hjälpas åt.

– Det är viktigt att skydda de allra yngsta barnen mot smitta eftersom de löper högre risk att bli svårt sjuka, framhåller myndigheten i ett pressmeddelande idag, fredag.

Enligt FHM förväntas spridningen tillta och öka under de kommande veckorna.

337 bekräftade fall

Myndighetens egen övervakning visar att säsongens epidemi för respiratoriskt syncytialvirus, vanligen benämnt RS-virus, redan har startat på nationell nivå.

De senaste fem veckorna har 337 bekräftade fall rapporterats in, och majoriteten av dem är barn under fem år, meddelar Folkhälsomyndigheten som följer utvecklingen.

Ungefär en tredjedel av fallen består av barn under ett år.

Risk för kraftfullare utbrott i år

Förra året var RS-säsongen rekordtidig, troligtvis på grund av coronapandemin. Fler barn än vanligt var också mottagliga för infektion, även det sannolikt kopplat till pandemin och lägre grad av immunitet.

Virologen Anders Sönnerborg tror att årets säsong blir minst lika svår.

– Det finns en uppenbar risk att utbrottet kommer att bli mer kraftfullt än vad det annars hade blivit, eftersom så pass många både vuxna och barn är mottagliga. Med det ökar risken för att nyfödda barn exponeras för viruset då det kommer att finnas en mer intensiv cirkulation i övriga samhället, säger han till Dagens Nyheter.

Aviserat förebyggande läkemedel

Tidigare i veckan godkände EU-kommissionen ett förebyggande läkemedel mot RS-virus. Det dröjer dock först till nästa år innan det lär finnas på marknaden, enligt AFP.

– Det  är en stor logistikkedja som måste komma i gång. Dels måste det kostnadsförhandlas, och sedan blir frågan var läkemedlet ska finnas och om alla nyfödda barn ska få det, säger Anders Sönnerborg.

Uppmanar till försiktighet

I synnerhet är det spädbarn under sex månader som löper störst risk att bli allvarligt sjuka med svår hosta och problem med andningen. 

Personer som har nära kontakt med småbarn råds därför att tvätta händerna ofta med tvål och vatten eller sprita händerna. Man ska också undvika kontakt med förkylda personer.

– RS-virus sprids ofta i barngrupper på förskolor. Därför är det bra att tänka på att förskolebarn kan smitta yngre syskon. Det är bra att vara extra uppmärksam på symtom och lära barnen att tvätta händerna ofta, säger AnnaSara Carnahan, epidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Tre symptom att uppmärksamma

Enligt Vårdguiden 1177 drabbar RS-virus nästan alla barn de första två levnadsåren. Det finns dock ändå skäl att hålla nere smittan i den mån det är möjligt eftersom en del barn riskerar att bli svårt sjuka. Vuxna eller äldre barn får i regel inga större besvär av att smittas.

Vanliga symptom att vara uppmärksam på hos barn är följande:

- Snuvig eller täppt i näsan

- Feber

- Svårt att amma, äta eller dricka vilket leder till trötthet.

Foto: Folkhälsomyndigheten

Text: Redaktionen