FHM: Uppmaning inför kommande veckor

2022 11 11

Vintersäsongens RS-virusepidemi är här.

Det konstaterar Folkhälsomyndigheten som nu utfärdar en viktig uppmaning till svenska folket om att hjälpas åt.

– Det är viktigt att skydda de allra yngsta barnen mot smitta eftersom de löper högre risk att bli svårt sjuka, framhåller myndigheten i ett pressmeddelande idag, fredag.

Enligt FHM förväntas spridningen tillta och öka under de kommande veckorna.

337 bekräftade fall

Myndighetens egen övervakning visar att säsongens epidemi för respiratoriskt syncytialvirus, vanligen benämnt RS-virus, redan har startat på nationell nivå.

De senaste fem veckorna har 337 bekräftade fall rapporterats in, och majoriteten av dem är barn under fem år, meddelar Folkhälsomyndigheten som följer utvecklingen.

Ungefär en tredjedel av fallen består av barn under ett år.

Risk för kraftfullare utbrott i år

Förra året var RS-säsongen rekordtidig, troligtvis på grund av coronapandemin. Fler barn än vanligt var också mottagliga för infektion, även det sannolikt kopplat till pandemin och lägre grad av immunitet.

Virologen Anders Sönnerborg tror att årets säsong blir minst lika svår.

– Det finns en uppenbar risk att utbrottet kommer att bli mer kraftfullt än vad det annars hade blivit, eftersom så pass många både vuxna och barn är mottagliga. Med det ökar risken för att nyfödda barn exponeras för viruset då det kommer att finnas en mer intensiv cirkulation i övriga samhället, säger han till Dagens Nyheter.

Aviserat förebyggande läkemedel

Tidigare i veckan godkände EU-kommissionen ett förebyggande läkemedel mot RS-virus. Det dröjer dock först till nästa år innan det lär finnas på marknaden, enligt AFP.

– Det  är en stor logistikkedja som måste komma i gång. Dels måste det kostnadsförhandlas, och sedan blir frågan var läkemedlet ska finnas och om alla nyfödda barn ska få det, säger Anders Sönnerborg.

Uppmanar till försiktighet

I synnerhet är det spädbarn under sex månader som löper störst risk att bli allvarligt sjuka med svår hosta och problem med andningen. 

Personer som har nära kontakt med småbarn råds därför att tvätta händerna ofta med tvål och vatten eller sprita händerna. Man ska också undvika kontakt med förkylda personer.

– RS-virus sprids ofta i barngrupper på förskolor. Därför är det bra att tänka på att förskolebarn kan smitta yngre syskon. Det är bra att vara extra uppmärksam på symtom och lära barnen att tvätta händerna ofta, säger AnnaSara Carnahan, epidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Tre symptom att uppmärksamma

Enligt Vårdguiden 1177 drabbar RS-virus nästan alla barn de första två levnadsåren. Det finns dock ändå skäl att hålla nere smittan i den mån det är möjligt eftersom en del barn riskerar att bli svårt sjuka. Vuxna eller äldre barn får i regel inga större besvär av att smittas.

Vanliga symptom att vara uppmärksam på hos barn är följande:

- Snuvig eller täppt i näsan

- Feber

- Svårt att amma, äta eller dricka vilket leder till trötthet.

Foto: Folkhälsomyndigheten

Text: Redaktionen


SWEDBANK: Hela Sverige kommer förändras – pekar ut datum

2024 04 18

Swedbank förutspår stora förändringar för hela Sverige jämfört med andra EU-länder.

Markera den 7 maj i kalendern.

Det datumet innebär startskottet för en rad förändringar för den svenska ekonomin.

– Utsikterna för hushållen börjar ljusna, säger Swedbanks chefsekonom Mattias Persson.

Stannar inte vid sänkningar

Det är nämligen i maj som Swedbank förväntar sig att Riksbanken kommer att inleda en serie räntesänkningar.

– Vi räknar med att styrräntan sänks med 25 punkter i maj, till 3,75 procent, vilket följs av ytterligare tre sänkningar i år. Riksbanken fortsätter att sänka räntan även under 2025, ned till två procent, säger Mattias Persson i en kommentar till bankens senaste konjunkturrapport.

Men det stannar inte där.

Enligt Swedbank är den nyligen framlagda vårändringsbudgeten ett första steg mot en mer expansiv finanspolitik.

"Sverige tar revansch"

Banken kallar det för en “revansch” för svensk ekonomi där nästa år blir särskilt expansivt med 50 miljarder kronor i ofinansierade åtgärder.

Successivt kommer Sverige att växla upp – snabbare än majoriteten av Europas övriga länder.

– Återhämtningen är i sikte för svensk ekonomi och när den ekonomiska politiken svänger om, med en penningpolitik som blir mindre åtstramande och en finanspolitik som blir expansiv, tar tillväxten i Sverige ordentlig fart och placerar sig i topp i Europa, säger Mattias Persson. 

– Detta talar också för att den svenska kronan ska stärkas.

Inkomsterna blir större

Swedbank understryker att en mindre åtstramande penningpolitik kommer ge en “välbehövlig injektion” till hela Sveriges ekonomi.

– Efter två år av fallande inkomster stiger de reala disponibla inkomsterna i år och ännu mer nästa år, säger Mattias Persson och tillägger:

– Konsumtionen förblir dämpad ett tag till då arbetsmarknaden försvagas under året, men börjar stiga efter sommaren för att sedan ta ett rejält steg upp och växa med hela 3,4 procent 2025, säger Mattias Persson.

Stabiliserad bostadsmarknad

Förutom fallande inflation, högre reala inkomster för hushållen och en allmän revansch för svensk ekonomi syns även en framtida prisuppgång för bostadspriserna, som mer eller mindre legat still i ett år och befunnit sig på en nivå tio procent lägre än toppen under våren 2022.

Nu har läget stabiliserats. Högre priser är att vänta.

– Kursändringen från Riksbanken ger skjuts åt bostadsmarknaden. Tillsammans med förbättrad köpkraft hos hushållen talar det för en ökad efterfrågan på bostäder och en försiktig prisuppgång på 2–3 procent i år och cirka 5 procent nästa år, säger Mattias Persson.  

Foto: MarcusOscarsson.se

Text: Redaktionen


SKATTEVERKET: Många har gjort fel i deklarationen – nytt för i år

2024 04 17

En hel del svenskar har missat en regel när de skickat in sin deklaration för 2023.

Förekomsten är så pass utbredd att Skatteverket nu går ut med en påminnelse till svenska folket om vad det egentligen är som gäller.

"Många missar"

Det handlar om att intäkter för uthyrning kan behöva tas upp i deklarationen, till exempel för den som hyrt ut en bostad, båt, släp eller husbil.

Nytt för i år är att uppgifterna om uthyrning via vissa digitala plattformar ska lämnas in till Skatteverket, vilket flera alltså tycks ha missat.

– Vi ser att många missar att deklarera sin uthyrning eller missförstår reglerna. Men med Skatteverkets beräkningshjälp är det enkelt att ta reda på om uthyrningen ska deklareras, säger Alem Resulovic, sektionschef på Skatteverket.

Samma beskattning

Även om det är nytt att uppgifterna ska lämnas in är det samma regler som gäller själva beskattningen av inkomsten.

– Vi informerar om reglerna under årets deklarationsperiod eftersom alla kanske inte känner till att inkomster från uthyrning kan vara skattepliktiga, säger Emelie Köhn, sektionschef på Skatteverket.

– Får du ett överskott från uthyrningen av till exempel privatbostaden ska du deklarera det i din inkomstdeklaration som inkomst av kapital.

Kommer inleda kontroller

Under 2024 får Skatteverket in kontrolluppgifter från såväl svenska som europeiska digitala plattformar som förmedlar uthyrning.

De svenska uppgifterna ska gå att ta del av på myndighetens Mina sidor från och med april och från månadsskiftet maj/juni även de europeiska.

Dessutom planerar Skatteverket att genomföra riktade kontroller till hösten när de utländska uppgifterna är på plats.

Rätt till schablonavdrag

Enligt Skatteverket får den som hyrt ut en bostad göra ett schablonavdrag på 40 000 kronor per år.

Syftet med avdraget är att kompensera för extra kostnader som en uthyrning innebär.

– Den som hyr ut en bostadsrätt eller hyresrätt har utöver schablonavdraget rätt att dra av hela eller del av månadsavgiften eller hyran. För fristående fastigheter får dessutom 20 procent av hyresintäkten dras av, framhåller myndigheten.

30 procent

När det gäller uthyrning av privat tillgång, i det här fallet båt, släp eller husbil, är hyresersättningen en skattepliktig kapitalinkomst.

Skatten på överskottet är 30 procent.

– Vissa särskilda avdrag kan göras, understryker Skatteverket och tillägger:

– Är uthyrningen omfattande kan den uppfylla kriterierna för näringsverksamhet och ska då redovisas som inkomst av näringsverksamhet.

Foto: Magnus D Skatteverket

Text: Redaktionen