FHM flaggar för oroväckande trend – tydlig uppmaning

2023 04 25

Fler personer som är över 80 år eller äldre behöver ta en påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19.

Det uppger Folkhälsomyndigheten (FHM) i dag, tisdag.

Enligt FHM går utvecklingen åt fel håll.

– Folkhälsomyndigheten ser att fler än de som hittills vaccinerats skulle behöva vaccinera sig för att få ett gott skydd mot att bli allvarligt sjuk, framhåller myndigheten i ett pressmeddelande.

Ökad risk

Hittills har färre än hälften, 38 procent, av personer över 80 år vaccinerats med en påfyllnadsdos sedan den 1 mars 2023.

Om det gått mer än sex månader sedan senaste dos är det viktigt att personer som tillhör gruppen får en påfyllnadsdos.

Det framhåller Sören Andersson, enhetschef vid Folkhälsomyndigheten.

Han vänder sig direkt till personer i åldersgruppen och deras anhöriga. 

– Personer över 80 år har ökad risk för allvarlig covid-19. En del i denna åldersgrupp är i behov av assistans för att ta del av vaccinationserbjudandet, säger han och tillägger: 

– Vi vill uppmärksamma personer som är över 80 år, deras anhöriga och vårdpersonal om att det är angeläget att denna åldersgrupp får tillgång till vaccination.

Bekräftade fall ökar

Antalet bekräftade fall av covid-19 har ökat de senaste veckorna.

– Vi har fortsatt en pågående smittspridning i samhället, även om den är betydligt lägre nu jämfört med december i fjol och i januari i år, skriver Folkhälsomyndigheten.

Fakta påfyllnadsdos covid-19

- Personer 80 år och äldre, och personer boende på SÄBO, rekommenderas under året två påfyllnadsdoser:

  • En dos under våren
  • Ytterligare en dos under hösten

- För personer i åldrarna 50–79 år och personer i riskgrupp från 18 år rekommenderar Folkhälsomyndigheten en påfyllnadsdos i höst, inför vintersäsongen 2023/2024.

- De nuvarande rekommendationerna gäller från och med 1 mars 2023 till 29 februari 2024.

- För friska personer mellan 18 och 49 finns numera ingen rekommendation om en påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Foto: Folkhälsomyndigheten

Text: Redaktionen