Fem livsmedel som är farligare än man har trott

2023 05 16

Så kallade ultraprocessade livsmedel kommer med flera risker.

Flera studier pekar på ett samband mellan processad mat och ökad risk för olika typer av sjukdomar.

En av studierna, som tittat på över 72 000 vuxna i en engelsk biobank, upptäckte ett samband mellan demens och konsumtion av ultraprocessade livsmedel.

Studien, som publicerats av American Academy of Neurology, utgick från NOVAs definitioner av ultraprocessad mat.

Det handlar bland annat om ultraprocessad färdigmat som pizza, korv, hamburgare, pasta och bröd.

– I den fullt justerade modellen var konsumtion av ultraprocessad mat associerad med högre risk för demens, förklaras det i studien.

Industriella steg

Gemensamt för de ultraprocessade livsmedlen är att smakförstärkare, konserveringsmedel och konstgjorda färgämnen lagts till under processen.

Livsmedlen går igenom så kallade industriella steg, vilket förstör ingrediensernas naturliga struktur och tvingar bort näringsämnen från maten.

Studier har tidigare pekat på att det finns samband mellan ultraprocessad mat och för tidig död, cancer och hjärtsjukdom.

Olika nivåer

Det finns olika nivåer när det kommer till definitionerna av processade livsmedel.

Det finns fyra kategorier, där den första är för livsmedel som antingen inte bearbetats överhuvudtaget eller i mycket liten utsträckning.

Kategori två innehåller bland annat processade ingredienser som olja och smör, medan kategori tre kan handla om kryddat kött eller kanderade nötter.

I kategori fyra återfinns sådana livsmedel som beskrivs som ultraprocessade.

Negativt för hälsan

Definitionerna har tagits fram av folkhälsoforskare, och den sista kategorin hänvisar till mat som bearbetats mycket och är negativt för hälsan.

– Mycket kortfattat är ultraprocessad mat, enligt Nova-definitionen, industriellt tillverkad mat som ofta innehåller tillsatt socker, fett och salt. Ultraprocessad mat innehåller också ingredienser som inte används vid matlagning i hemmet och uppmuntrar ofta till överkonsumtion, förklarar Livsmedelsverket.

Arbete pågår

Livsmedelsverket understryker att det pågår ett arbete för att uppdatera rekommendationerna.

– Livsmedelsverket följer forskningen kring ultraprocessad mat. Det pågår just nu ett stort arbete med att uppdatera de nordiska näringsrekommendationerna som utgör grunden för de svenska kostråden, förklarar myndigheten.

Foto: A. Alhajj

Text: Redaktionen