FARLIGT BESKED: Diktator trotsar Putins order

2023 06 14

Världen har fått en ny kärnvapenmakt.

Det anser i alla fall Belarus diktator Aleksandr Lukasjenko.

I ett nytt uttalande försäkrar han att Belarus inte kommer att tveka att använda kärnvapen om landet utsätts för ”en aggression”.

Ryska kärnvapen

Tidigare har Lukasjenko inte haft möjlighet att vifta med kärnvapen.

Men situationen har förändrats.

Putinregimen i Moskva har bekräftat att man kommer att placera ryska kärnvapen i Belarus.

En anläggning ska stå klar i början av juli och kärnvapentransporterna till Belarus har inletts. 

Tydlig order

Budskapet från Moskva är dock tydligt.

Den ryska diktatorn Vladimir Putin har betonat att Kreml kommer att behålla kontrollen över kärnvapen som placeras i Belarus.  

Om Belarus vill använda massförstörelsevapnet krävs det ett beslut från Moskva.

Men det verkar Alexandr Lukasjenko inte hålla med om.

Diktatorns senaste uttalande motsäger sig Putins order.

Belarus ledare framhåller att det är upp till honom att använda sina nya vapen.

– Gud förbjuder att jag måste fatta ett beslut om att använda dem. Men jag kommer inte att tveka om vi utsätts för en aggression, säger Lukasjenko enligt Sky News.

Moskva har inte kommenterat Lukasjenkos uttalande.

Frågade Putin

Lukasjenko berättar även att det var han som bad Putin att placera kärnvapen i Belarus.

Utplaceringen syftar till att ”avskräcka ett potentiellt angrepp” mot Belarus, enligt diktatorn.

Taktiska kärnvapen

De kärnvapen som Ryssland förflyttar till Belarus är så kallade ”taktiska kärnvapen”.

Taktiska kärnvapen är designade  för att användas på slagfältet. Tanken är att det ska leda till en snabb framgång när man snabbt och effektivt slår ut motståndarens styrkor.

USA uppskattar att Ryssland har drygt 2 000 taktiska kärnvapen i sitt lager.  

Fakta taktiska kärnvapen

- Taktiska kärnvapen är kärnvapen med kort till medellång räckvidd. Dessa kärnvapen har olika räckvidder, allt från 60 kilometer och uppåt.

- Alla kärnvapenstater har taktiska kärnvapen i sina arsenaler och till denna typ av vapen räknas bland annat flygbomber, gravitationsbomber, kort-distansmissiler, torpeder med mera.

- Taktiska kärnvapen brukar också benämnas som ”mindre kärnvapen” och ”slagfältsbomber”. Men kärnvapenstyperna har trots allt en enorm genomslagskraft. Till och med USA:s minsta kärnvapen med en sprängkraft på 0,3 kiloton TNT skulle ge skador långt utöver en vanlig bomb.

- Källa: Lär om kärnvapen

Foto: President of Russia Office

Text: Redaktionen