Extremvärme drabbar USA igen – 30 miljoner invånare i farozonen

2021 07 11

USA drabbas nu åter av extremvärme och det blir så varmt att inte bara riskgrupper är i farozonen utan hela befolkningen i en rad delstater. Hundratals dödsfall befaras när det blir 45 till 55 grader varmt.

– Högsta möjliga värmevarning utfärdas för stora delar av Kalifornien, Nevada, Arizona och Utah. Det blir även mycket varmt i New Mexico, Colorado, Idaho och Oregon, uppger CNN:s väderservice.

Värmerekord väntas på flera platser och kanske även den högsta temperaturen som någonsin uppmätts på jorden.

– Det innebär att hela befolkningen – inte bara äldre och riskgrupper – drabbas av förhöjd risk för värmerelaterade sjukdomar på grund av långvarig värme och brist på svalare nätter, uppger CNN.

Miljonstäder drabbas

Hundratals dödsfall befaras i de berörda delstaterna när temperaturen väntas nå närmast outhärdliga nivåer i flera miljonstäder. Prognosen pekar på 45 grader i Phoenix och 48 grader i Las Vegas. Death Valley i Kalifornien hade 54 grader redan i fredags och idag söndag kan man slå det inofficiella världsrekordet på 56,7 grader i Death Valley i Kalifornien när samma plats väntas få omkring 55 grader och kanske mer.

Mänsklig påverkan

Elnätet väntas bli överbelastat och i Kalifornien rasar en jättelik skogsbrand. Även djur- och växtlivet berörs och Kanada har drabbats av massdöd bland musslor. 

I juni slog Kanada nytt värmerekord med 49,6 grader vilket var fem grader mer än det tidigare rekordet. Att värmerekordet inte bara slogs med några tiondels grader utan med flera grader bidrar till att forskare slår fast att extremvärmen var i stort sett omöjlig att uppnå utan klimatförändringarna och utan mänsklig påverkan uppger BBC News.

1 gång per 1 000 år

– Vi kan slå fast att en väderhändelse som sker 1 gång per 1 000 år hade varit 150 gånger mindre sannolikt tidigare, säger Sjoukje Philip vid Nederländernas Kungliga Meteorologiska Institut.

– Utan de extra mängderna av växthusgaser i atmosfären hade en sådan väderhändelse helt enkelt inte inträffat. Det hade skett en gång på en miljon gånger vilket är den statistiska motsvarigheten till aldrig, säger doktor Friederike Otto vid University of Oxford.

Forskarnas analys visar att om världen blir 2 grader varmare – vilket bedöms ske om 20 år – så kommer den värmebölja som skedde i Kanada i juni inträffa en gång vart 5:e till 10:e år istället för en gång vart 1 000:de år.

ANALYS
Klimatförändringarna och extremvärmen kommer framöver att påverka amerikansk och kanadensisk politik betydligt mer än tidigare. Frågan lär inte bara påvera politiken utan ekonomin i allt större utsträckning.

Foto: A. Grinkevich

[yop_poll id="352"]

Militären bekräftar – skarp insats vid Gotland

2024 04 22

Under söndagen noterades två kraftiga smällar i Visby på Gotland.

Händelserna väckte stor uppmärksamhet. Tidigt spekulerades det i att Försvarsmakten låg bakom smällarna, men varken Gotlands regemente P18 eller Försvarsmaktens vakthavande kommunikatör kunder bekräfta uppgifterna. Aktörerna uppgav dock att smällarna sannolikt berodde på stridsflygplan som brutit ljudvallen.

Under måndagen går flygvapnet ut med nya uppgifter om smällarna, som var så kraftiga att fönsterrutor började skallra.

Enligt flygvapnets kommunikationschef Louise Levin orsakades smällarna av två stridsflygplan, som genomförde en ”skarp insats”.

– Det var ingen övning utan en skarp insats. Det var en rote Jas 39 Gripen ur vår incidentberedskap som genomförde en incidentinsats, säger hon till tidningen Hela Gotland.

En så kallad rote är benämningen på ett par stridsflygplan som bildar en tät formation.

”Skarp insats”

Under söndagen framkom uppgifter om att smällarna var en del av en pågående militärövning på Gotland.  Louise Levin tillbakavisar uppgifterna.

– Nej, det var en skarp insats, men mer kan jag inte säga, säger flygvapnets kommunikationschef. 

”Ständigt beredda”

Flygvapnet genomför regelbundet insatser för att säkra Sveriges luftrum.

Det finns alltid stridsflygplan redo att lyfta från en bas någonstans i Sverige. Den så kallade incidentberedskapen handlar om att lösa skarpa uppgifter, inom såväl jakt och attack som spaning. Det kan även handla om att identifiera och dokumentera aktiviteter i närområdet, till exempel militära övningar, flygplan eller fartyg.

Efter Rysslands invasion av Ukraina har flygvapnet följt händelseutvecklingen noga.

– Risken för ett väpnat angrepp mot Sverige är på kort sikt fortsatt låg, men vi är ständigt beredda. Vi anpassar beredskapen och ligger alltid steget före vilket ger oss handlingsfrihet att agera vid uppkomna oförutsägbara händelser. Jag känner mig trygg i att vi har en god beredskap i det svenska flygvapnet och Försvarsmakten, säger flygvapenchefen generalmajor Carl-Johan Edström i ett uttalande.

Foto: Försvarsmakten

Text: Redaktionen


Sänker skatten

2024 04 23

Regeringen överväger flera nya skattesänkningar.

Det uppger finansdepartementet på måndagskvällen.

– Inför budgetpropositionen för 2025 är det angeläget att flera skatteförslag kan förberedas genom remittering för att möjliggöra en samlad behandling av skatteförslag med budgeteffekter, framhåller departementet i ett uttalande.

Det handlar bland annat om följande förslag på skattesänkningar:

  • Sänkt skatt på arbetsinkomster
  • Sänkt skatt på pension
  • Sänkt flygskatt

– Inflationsbekämpningen har fungerat. Vi ser nu att inflationen sjunker på bred front och vi förväntas nå inflationsmålet i år. Inför arbetet med budgeten i höst är fokus att bygga ett rikare och tryggare Sverige.

–  Remisserna fokuserar primärt på tre områden, fortsätta stötta hushåll och företag som har det tufft, öka drivkrafterna till sparande och arbete, och att göra det enklare att driva företag i Sverige, säger finansminister Elisabeth Svantesson (M).

1 900 kronor

Enligt förslaget om sänkt skatt på arbetsinkomster föreslås det ordinarie jobbskatteavdraget förstärkas med 8,1 miljarder kronor.

Det skulle innebära att skatten i genomsnitt minskar med cirka 1 900 kronor per år för de som omfattas, uppger regeringen.

Pensionskatten föreslås sänkas genom att det förhöjda grundavdraget för personer som fyllt 66 år förstärks med totalt 1,84 miljarder kronor.

– I genomsnitt minskar skatten med ca 1 100 kronor per person och år för de som omfattas av förslaget om förstärkning av det förhöjda grundavdraget, framhåller regeringen.

Flygskatten föreslås sänkas med 39, 162 eller 259 kronor per passagerare – beroende på slutdestination för flygresan. 

SD måste ge grönt ljus

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Det är dock inte säkert att regeringen och Sverigedemokraterna går vidare med samtliga skattesänkningar som föreslås.

Finansminister Elisabeth Svantesson betonar att det ekonomiska läget, reformutrymmet, finansieringsbehovet och överläggningar mellan regeringen och SD kan komma att påverka om förslagen presenteras i höstbudgeten eller inte.

Foto: Ninni Andersson Regeringskansliet

Text: Redaktionen