Experter varnar – pekar ut enkelt mål för terrorister

2023 10 21

Nu oroar sig experter över att terrorister kan slå till ute till havs.

Under året har terrorhotet mot Sverige ökat i samband med bland annat koranbränningar och en förändrad Sverigebild.

Två svenska medborgare dödades nyligen i ett brutalt terrordåd i Bryssel inför en fotbollsmatch i den belgiska huvudstaden, och oron över ytterligare dåd mot Sverige och svenskar har ökat.

Nu går experter ut med en varning om att terrorister kan slå till mot mål ute till havs.

Det rapporterar Dagens Nyheter.

Efterlyser kontroller

Sedan tidigare har överstelöjtnant Joakim Paasikivi lyft fram färjetrafiken i Östersjön som ett utsatt mål.

Nu får han medhåll av säkerhetskonsulten Timo Hellenberg, som efterlyser striktare säkerhetskontroller vid ombordstigningen på färjorna.

Hellenberg menar att alldeles för lite har gjorts säkerhetsmässigt, och att färjor kan vara ett enkelt mål för terrorister.

“Inga förbättringar”

Hellenberg förklarar att hotbilden består, och att ett dåd mot passagerartrafik skulle kunna “tjäna vissa statliga aktörers intressen väl”.

– På de färjor som trafikerar våra vatten har det inte genomförts sådana säkerhetsförbättringar som finns på andra håll i världen där passagerarnas bagage systematiskt genomlyses, som på flygplatser, och fordon kontrolleras, säger han till DN.

“Inte förvånad”

Det var i den belgiska huvudstaden Bryssel som en man attackerade svenska medborgare i det brutala terrordåd som skakat landet.

Detta efter att hotbilden mot Sverige och svenskar höjts ordentligt.

– Jag är bestört, men inte särskilt förvånad. Det har varit extremt mycket fokus på Sverige och svenskar, säger terrorforskaren Magnus Ranstorp till SVT.

Hot efter koranbränningar

Ranstorp förklarar vidare att koranbränningarna har bidragit till säkerhetsläget.

– Det har varit extremt mycket fokus på Sverige och svenskar på grund av alla terrorhot som kommit efter koranbränningarna och LVU-kampanjen, och det har kommit specifika uppmaningar om terrordåd mot Sverige och svenskar.

Foto: P. Marco

Text: Redaktionen


Allt fler bilister drabbas av samma problem – bilarna förstörs

2023 12 04

Mekaniker uppmärksammar nu ett växande problem för bilister.

Under den senaste tiden har det varit mycket kallt i Sverige och många håller sig inomhus i den mån det är möjligt.

Samtidigt är det många som uppskattar att de har en bil att ta sig till jobbet med, men nu drabbas allt fler bilister av samma problem.

Problemet gör gällande obehagliga upptäckter under motorhuven, där råttor och möss flyttar in i allt högre grad.

Det rapporterar SVT.

“Klart de drivs”

Mössen och råttorna bosätter sig i motorutrymmet på bilarna och ställer till med problem.

Det är någonting som har blivit allt vanligare, förklarar bilmekanikern Fredrik, som SVT har pratat med.

– Min uppfattning är att de här problemen eskalerat. Klart de trivs här. Här har de ju en varm lägenhet de kan möblera, säger han.

Orsakar problem

Gnagarna orsakar problem för bilister, då de härjar runt i fordonet.

Det är någonting som Fredrik själv vittnar om när bilar har kommit in till hans verkstad.

– Det hade blivit kortslutning. När vi lyfte på huven förstod vi varför.

Kostsamma skador

Försäkringsbolaget Folksam understryker vikten av att hålla koll så att inga omfattande skador orsakas på bilarna.

– Eftersom råttor behöver gnaga för att tänderna inte ska bli för långa äter de gärna på inredning i bilkupén och kablar i motorutrymmet om de tagit sig. Det kan orsaka stora skador och kostsamma reparationer, framhåller Folksam.

Ger tips

Det finns några saker man kan göra för att hålla gnagare borta från bilen, bland annat skaffa en elektrisk råttskrämma som sänder ut ett högfrekvent ljud för att hålla råttorna borta.

– Du bör också se till att du har rent och städat i och runt bilen för att inte locka till sig gnagare. Ett annat tips är att flytta bilen varje dag för att störa råttorna, förklarar Folksam.

– En bil som står still under längre tid blir ett lätt villebråd i ett område där det finns råttor och möss.

Foto: M. Teirlinck

Text: Redaktionen


Flera telefonsamtal kan förbjudas – ”Hårresande granskning”

2023 12 04

Telefonförsäljning av krediter är i dag ett vanligt fenomen i Sverige.

Ihärdiga försäljare från diverse kreditbolag fortsätter att kontakta potentiella kunder via telefon.

Men nu kan samtalen få ett abrupt slut.  

Konsumentverket anser att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter bör införas med omedelbar verkan.

I ett remissvar till utredningen "Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning" konstaterar myndigheten att telefonförsäljning av krediter skapar betydande problem på kreditmarknaden och därför bör förbjudas.

– Det har vi fog för, vill jag påstå. Resultatet av vår granskning var minst sagt hårresande, framhåller Konsumentombudsmannen, KO, Cecilia Tisell.

Stress och uteblivna förklaringar

Cecilia Tisell pekar ut flera faktorer som talar för att ett förbud bör införas.

– Till exempel använder sig kreditförmedlare av flera marknadsföringsåtgärder som är svartlistade enligt marknadsföringslagen, de efterlever inte skriftlighetskravet och stressar konsumenter att så snabbt som möjligt signera kreditavtal.

Tisell tillägger att det även är vanligt förekommande att konsumenter inte får tillräckligt med information i säljsamtalen. Viktiga förklaringar, som krävs för att kunna fatta ett genomtänkt beslut, utelämnas i kommunikationen mellan säljare och kund.

– Av material som Konsumentverket har granskat framgår tydligt att konsumenter har svårt att förstå innebörden av krediterna som marknadsförs, konstaterar KO.

Accepterar inte ett nej

Konsumentverkets granskning visar dessutom att flera kreditförmedlare inte accepterar ett nej från konsumenter.

Flera anmälningar visar samma sak:

- Företagen fortsätter att kontakta konsumenter, trots att de sagt nej och bett om att inte bli kontaktade igen.

- Kreditförmedlare tar fram en kreditupplysning på konsumenten, trots att denne klart och tydligt sagt nej.

Hänvisar till tidigare förbud

År 2018 infördes ett förbud mot telefonförsäljning av premiepensionsprodukter.

Konsumentombudsmannen Cecilia Tissel anser att förbudet har resulterat i att marknadsföring av premiepensionsprodukter i stort sett har blivit kvitt sina problem.

– Detta talar starkt för att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter kan vara ett effektivt sätt att minska problemen även på konsumentkreditmarknaden.

Foto: T. Grote

Text: Redaktionen