Expert vill att Sverige kortar intervallet mellan dos 1 och 2 då virushotet ökar

2021 06 13

Hotet från deltamutationen ökar nu i Sverige och dos 1 tycks bara ge ett lågt skydd. Därför bör Sverige ändra upplägg.

Det anser virologiprofessor Lennart Svensson, Linköpings universitet, som oroas över utvecklingen. Deltavarianten är mer smittsam, ger större risk att tvingas till sjukhusvård och framförallt så visar en ännu inte publicerad studie att Pfizers första dos bara ger ett skydd på cirka 30-40 % summerar Expressen.

– Jag tycker man ska ta höjd för risken att en dos kanske inte räcker mot den här snabba spridningen av deltavarianten, säger Lennart Svensson till Expressen och framhåller att Sverige bör snabba upp tempot mellan dos 1 och dos 2 enligt tidningen.

– Om man är orolig för att deltavarianten får stor spridning kanske man ändå måste backa tillbaka och inte ha så lång tid mellan doserna. Framför allt om det visar sig att de som fått en dos insjuknar, säger Lennart Svensson som även ingår i regeringens vetenskapliga referensgrupp.

ANALYS
Två inriktningar står emot varandra:

◾Att förlänga intervallet mellan dos 1 och dos 2 vilket gör att fler kan få dos 1 snabbt.

◾Att förkorta intervallet mellan dos 1 och dos för att öka skyddet mot den smittsammare deltavarianten och då fokusera på medelålders personer som har större risk att drabbas svårt än ungdomar.

[yop_poll id="188"]