EXPERT: Vaccinpass på arbetsplatser ökar säkerheten för de fullvaccinerade

2021 08 13

Vaccinpass för att få komma tillbaka till arbetsplatsen skulle öka säkerheten för alla som fullvaccinerats.

Detta framgår vid samtal med epidemiologiprofessor Tove Fall och smittskyddsprofessor Jan Albert. På SVT:s fråga kring huruvida det ska krävas vaccinpass för att få tillträde till exempel till kultur, sportarenor och uteliv – vilket redan är fallet i en rad länder i EU – responderar båda experterna med att de ser fördelar.

För att känna sig friare

– För att stimulera till vaccin för de som är tveksamma så tycker jag att vi skulle kunna differentiera så att vi har lite lättare liv och umgänge för de som är fullvaccinerade, säger Jan Albert till SVT.

– Vi har ju i Sverige haft en frivillighetsprincip rakt igenom hela det här och det tycker jag ska fortsätta, lagstiftning kring det. Men ändå någon form av incitament att man ska känna sig lite friare. Man skulle kunna tänka sig till exempel att vad gäller gå tillbaka till arbete, fundera på om det skulle vara mer lämpligt för de som är fullvaccinerade kontra de som inte är vaccinerade överhuvudtaget, framhåller Jan Albert till SVT.

Ökar säkerheten för fullvaccinerade

Epidemiologiprofessor Tove Fall är tydlig med att det skulle ha mycket positiv effekt för alla som har vaccinerats.

– Rent smittskyddsmässigt så är det klart att det är säkrare för fullvaccinerade och träffas än att ha med ovaccinerade. Det blir mer en politisk fråga men ur smittskyddssynpunkt så vore det absolut, säger Tove Fall.

ANALYS

I Sverige har nu hela 81 % fullvaccinerats och 59 % har fått dos 1. Det pekar på att Sverige är på väg att nå en mycket hög vaccinationsgrad. Men om det visar sig att alla fullvaccinerade, som efter hand kan komma att närma sig kanske 85 – 90 %, ändå kraftigt begränsas i sina liv med anledning av att en mindre andel inte vaccinerar sig så är det sannolikt att kraven på vaccinpass i olika sammanhang kommer att öka i Sverige, för alla som saknar medicinska skäl att avvakta vaccinering.

Desto längre tid det tar innan samhällslivet kan fungera som vanligt igen, ju jobbigare blir det för alla som drabbas.

Foto: C Creators

[yop_poll id="477"]

Sänker skatten

2024 04 23

Regeringen överväger flera nya skattesänkningar.

Det uppger finansdepartementet på måndagskvällen.

– Inför budgetpropositionen för 2025 är det angeläget att flera skatteförslag kan förberedas genom remittering för att möjliggöra en samlad behandling av skatteförslag med budgeteffekter, framhåller departementet i ett uttalande.

Det handlar bland annat om följande förslag på skattesänkningar:

  • Sänkt skatt på arbetsinkomster
  • Sänkt skatt på pension
  • Sänkt flygskatt

– Inflationsbekämpningen har fungerat. Vi ser nu att inflationen sjunker på bred front och vi förväntas nå inflationsmålet i år. Inför arbetet med budgeten i höst är fokus att bygga ett rikare och tryggare Sverige.

–  Remisserna fokuserar primärt på tre områden, fortsätta stötta hushåll och företag som har det tufft, öka drivkrafterna till sparande och arbete, och att göra det enklare att driva företag i Sverige, säger finansminister Elisabeth Svantesson (M).

1 900 kronor

Enligt förslaget om sänkt skatt på arbetsinkomster föreslås det ordinarie jobbskatteavdraget förstärkas med 8,1 miljarder kronor.

Det skulle innebära att skatten i genomsnitt minskar med cirka 1 900 kronor per år för de som omfattas, uppger regeringen.

Pensionskatten föreslås sänkas genom att det förhöjda grundavdraget för personer som fyllt 66 år förstärks med totalt 1,84 miljarder kronor.

– I genomsnitt minskar skatten med ca 1 100 kronor per person och år för de som omfattas av förslaget om förstärkning av det förhöjda grundavdraget, framhåller regeringen.

Flygskatten föreslås sänkas med 39, 162 eller 259 kronor per passagerare – beroende på slutdestination för flygresan. 

SD måste ge grönt ljus

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Det är dock inte säkert att regeringen och Sverigedemokraterna går vidare med samtliga skattesänkningar som föreslås.

Finansminister Elisabeth Svantesson betonar att det ekonomiska läget, reformutrymmet, finansieringsbehovet och överläggningar mellan regeringen och SD kan komma att påverka om förslagen presenteras i höstbudgeten eller inte.

Foto: Ninni Andersson Regeringskansliet

Text: Redaktionen


Militären bekräftar – skarp insats vid Gotland

2024 04 22

Under söndagen noterades två kraftiga smällar i Visby på Gotland.

Händelserna väckte stor uppmärksamhet. Tidigt spekulerades det i att Försvarsmakten låg bakom smällarna, men varken Gotlands regemente P18 eller Försvarsmaktens vakthavande kommunikatör kunder bekräfta uppgifterna. Aktörerna uppgav dock att smällarna sannolikt berodde på stridsflygplan som brutit ljudvallen.

Under måndagen går flygvapnet ut med nya uppgifter om smällarna, som var så kraftiga att fönsterrutor började skallra.

Enligt flygvapnets kommunikationschef Louise Levin orsakades smällarna av två stridsflygplan, som genomförde en ”skarp insats”.

– Det var ingen övning utan en skarp insats. Det var en rote Jas 39 Gripen ur vår incidentberedskap som genomförde en incidentinsats, säger hon till tidningen Hela Gotland.

En så kallad rote är benämningen på ett par stridsflygplan som bildar en tät formation.

”Skarp insats”

Under söndagen framkom uppgifter om att smällarna var en del av en pågående militärövning på Gotland.  Louise Levin tillbakavisar uppgifterna.

– Nej, det var en skarp insats, men mer kan jag inte säga, säger flygvapnets kommunikationschef. 

”Ständigt beredda”

Flygvapnet genomför regelbundet insatser för att säkra Sveriges luftrum.

Det finns alltid stridsflygplan redo att lyfta från en bas någonstans i Sverige. Den så kallade incidentberedskapen handlar om att lösa skarpa uppgifter, inom såväl jakt och attack som spaning. Det kan även handla om att identifiera och dokumentera aktiviteter i närområdet, till exempel militära övningar, flygplan eller fartyg.

Efter Rysslands invasion av Ukraina har flygvapnet följt händelseutvecklingen noga.

– Risken för ett väpnat angrepp mot Sverige är på kort sikt fortsatt låg, men vi är ständigt beredda. Vi anpassar beredskapen och ligger alltid steget före vilket ger oss handlingsfrihet att agera vid uppkomna oförutsägbara händelser. Jag känner mig trygg i att vi har en god beredskap i det svenska flygvapnet och Försvarsmakten, säger flygvapenchefen generalmajor Carl-Johan Edström i ett uttalande.

Foto: Försvarsmakten

Text: Redaktionen