EXPERT: Här är tre saker som gör att du inte får jobb

2024 01 21

Rekryterare lyfter nu fram vanliga misstag vid arbetsintervjuer.

Det är många som är nervösa inför arbetsintervjuer.

Vid jobbansökningar skickar man som bekant först ett personligt brev och cv, som sedan gås igenom av rekryteraren innan en eventuell intervju.

När man väl kommit så långt finns det några saker som kan vara bra att tänka på.

Nu meddelar rekryterare tre viktiga saker att undvika vid en arbetsintervju.

Flörta inte

Ett misstag som tycks göras tillräckligt ofta för att experter lyfter fram det handlar om att flörta med rekryteraren.

Kristin Olofsson, rekryterare på Randstad, förklarar att det kan tänkas vara självklart att inte flörta, men att det ändå förekommer.

– Flörta inte med rekryteraren. Det hjälper inte. Och var heller inte oförskämd mot rekryteraren, säger hon till Göteborgs-Posten.

Kläder och bakgrund

En annan “röd flagga” är att inte satsa tillräckligt på vad man har på sig under arbetsintervjun.

– Det gör jättestor skillnad om du sitter i en urtvättat t-shirt eller om du har en skjorta på dig, säger Olofsson.

Hon lyfter även fram ett digitalt fenomen som kan innebära ett misstag, nämligen att sitta med en opassande bakgrund, exempelvis en säng eller ett stökigt kök.

Istället bör man befinna sig i en neutral miljö där det är ordning och reda.

Det bör du göra

En av de viktigaste sakerna man bör göra inför en intervju är att förbereda sig på ett bra sätt.

Man kan bland annat öva hemma.

– Öva på frågor och svar hemma. Tänk igenom vilka frågor som du tror kan komma, och vad du ska svara för att ge en så bra bild av dig själv som möjligt, meddelar Arbetsförmedlingen.

– Frågor som är bra att förbereda sig på är hur du vill presentera dig själv, vilken roll du tar i en grupp och hur du hanterar konflikter.

Lyft exempel

Ett annat tips är att lyfta fram exempel på när du gjort bra ifrån dig.

– Fundera på några konkreta situationer som lyfter fram din kompetens. Har du ingen erfarenhet från arbetslivet så går det lika bra med ett exempel från dina studier eller din fritid.

Foto: LinkedIn Sales Solutions

Text: Redaktionen


Nya regler när du ska besiktiga bilen – börjar gälla inom kort

2024 02 19

Inom bara ett par års tid är nya regler att vänta när du ska besiktiga bilen.

Alldeles för många bilar godkänns i besiktningen trots att det finns uppenbara brister i fordonen.

Det meddelar Fordonsbesiktningsbranschen, FBB, i en ny rapport.

Specifikt pekar organisationen på att kraven är för låga och gränsvärdena för höga – vilket innebär att bilar släpps igenom trots bristande avgasrening och miljöskadliga utsläpp.

Bland EU:s sämsta

Samma rapport visar att Sverige för femte året i rad är ett av EU:s absolut sämsta länder när det gäller just miljökraven vid fordonsbesiktning.

Flera åtgärdsförslag initierade av Transportstyrelsen med syfte att skärpa miljökontrollen är därför nu på gång.

Myndigheten vill dock invänta EU:s nya besiktningspaket innan de träder i kraft, men enligt FBB krävs det förändring på en gång.

– Vi har länge pekat på bristerna i dagens regelverk och är positiva till de nya åtgärdsförslagen, säger Tord Fornander, ordförande i FBB.

Kan dröja till 2029

Även om EU:s besiktningspaket förväntas inom de närmsta åren kan det dröja till 2029 innan det är i hamn.

Av just den anledningen kräver branschorganisationen att Sverige agerar med framförhållning.

– Att Transportstyrelsen inte ens vill agera på sina egna förslag är väldigt svårt att begripa. Det finns inget att vänta på, det handlar i grunden om vår miljö och hälsa, säger Tord Fornander.

Fusk förväntas kriminaliseras

Ett förslag ligger dock på regeringens bord om att kriminalisera fusk med avgasrening.

Det är specifikt framtaget efter beräkningar om att manipulerad eller saknad avgasrening kommer att öka den svenska vägtrafikens utsläpp av kväveoxider med upp till 14 procent för tunga lastbilar.

För lätta dieselfordon bedöms utsläppen öka med så mycket som 150 procent om inget sker.

– Det är såklart ett steg i rätt riktning att det nu finns förslag att kriminalisera den här typen av fusk. Nu är det viktigt att regeringen agerar snabbt för att få till nödvändiga lagändringar, säger Tord Fornander.

Saknar regler för elbilar

FBB uppmärksammar också att Sverige, till skillnad från många andra EU-länder, saknar ett särskilt regelverk för kontrollbesiktning av elbilar.

Till exempel kontrolleras inte komponenter som bilens framdriftsbatteri, kablar och laddutrustning för eventuella fel.

– Regelverket måste självklart uppdateras i takt med den tekniska utvecklingen och att elfordon blir en allt större del av den svenska fordonsflottan. Avsaknaden av regler för elbilar handlar knappast om att frågan är komplex – förslagen finns och andra EU-länder har redan infört specifika kontroller.”, säger Tord Fornander. 

Foto: K. Hörnfeldt

Text: Redaktionen


Unikt krav på Turkiet – första gången i Natos historia

2024 02 19

USA har ställt ett unikt krav på Turkiet.

Det rapporterar den grekiska tidningen Khatemerini.

Kravet uppges gälla USA:s uppmärksammade försäljning av F16-stridsflygplan till Turkiet.

Enligt ett avtal, som Khatemerini tagit del av, kommer affären endast att genomföras om Turkiet  undertecknar en garanti om att inte använda stridsflygen mot andra Natoländer. 

I avtalet står det bland annat att Turkiet endast får använda ”amerikansk militär utrustning för legitima försvarsändamål”.

– Det utesluter uttryckligen en aggression mot andra Natomedlemmar, framhåller tidningen.

Varnar för konsekvenser

Om Turkiet skulle bryta mot avtalet kommer det få konsekvenser.

– I händelse av "upprepade intrång" eller andra otillåtna aktiviteter kommer USA  först att söka diplomatiska lösningar. Om det misslyckas  kommer det leda till ekonomiska och politiska åtgärder, inklusive inställda leveranser av försvarsmateriel, står det i avtalet.

Vidare går det att läsa att USA kommer att använda alla ”tillgängliga verktyg” för att garantera en korrekt användning av den militära utrustningen.

Unikt krav

Det är första gången någonsin som ett Natoland tvingas lämna en försäkran för att få köpa vapen från USA.

USA brukar ställa liknande krav vid försäljning av vapen till icke Natomedlemmar, till exempel partners i Mellanöstern.

Turkiet och Grekland

USA uppges ha ställt ett likande krav på Grekland. Vita huset kräver att landet ska underteckna en garanti för att få köpa utlovade F35-stridsflygplan, rapporterar Khatemerini.

Att kraven riktas mot Grekland och Turkiet har sina anledningar. 

Relationen mellan länderna är minst sagt frostig. De är bland annat oense om marina gränser i Medelhavet.

Även situationen på önationen Cypern, som är uppdelad i en grekisk och en turkisk sida, är en ständig kontrovers mellan länderna.

Turkiet invaderad ön 1974 som ett svar på en statskupp som backades av den grekiska militärjuntan.

Foto: President of Russia Office

Text: Redaktionen