EUROPA: Sverigedemokraterna uppmärksammas internationellt

2023 01 13

SD får uppmärksamhet i internationell press i samband med EU-toppmötet i Kiruna.

– Det finns en oro inom EU för att en hårdhänt svensk extremhöger kommer att hålla tillbaka den nordiska nationen i att uppfylla sina ambitioner för 27-nationsblocket.

Så skriver internationella nyhetsjätten AP i samband med att Sverige i egenskap av ordförandeland bjudit in medlemsländerna till ett möte i landets nordligaste stad.

"Kan försvåra jobbet"

Nyhetsbyrån syftar på Sverigedemokraterna som AP:s skribent menar kan göra jobbet svårare för den svenska regeringen i frågor om exempelvis klimat och migration.

Partiet beskrivs som grundat av högerextrema grupper och nynazister som “mjukat upp sin ton men bibehåller en hård linje mot migration”. 

– Den svenska koalitionsregeringen förlitar sig på stöd från Sverigedemokraterna, vilket gör att partiet kan påverka politiken trots att det inte har några regeringsplatser, framhåller AP.

"Väldigt nyfikna"

Även SVT:s EU-korrespondent David Boati rapporterar att utländska journalister är mycket intresserade av SD:s roll och hur de kommer att påverka Sveriges ordförandeskap.

– De frågor som mina europeiska kollegor ställer till våra politiker handlar mycket om Nato-ansökan och det finns en stor nyfikenhet på Sverigedemokraterna och hur stort inflytande de kommer få över till exempel klimatfrågorna och migrationen, säger han till tv-kanalen.

Kristersson: "Fullständigt obefogat"

Idag gick statsminister Ulf Kristersson (M) ut och satte ned foten mot det fokus och den kritik som riktats mot SD i europeisk press.

Han säger att han “inte alls förstår den kritiken” och att alla partier i Sverige står enade.

– Nu är vi åtta partier av åtta som är för det svenska EU-medlemskapet, som arbetar för att vi ska lösa saker gemensamt, säger han till SVT.

Statsministern säger också att europeisk oro över att SD skulle kunna få inflytande som bromsar klimatmålen, till exempel genom att driva på frågan om sänkt reduktionsplikt, är “obefogad”.

– Ja, den är fullständigt obefogad. Sverige kommer ha en mycket ambitiös klimatpolitik men vi kommer inte lägga all kraft bara på reduktionsplikten, säger Kristersson.

Foto: K. Glenn 

Text: Redaktionen