EUROPA: Läkare har utfört abort – på fel kvinna

2024 04 02

Läkare på ett tjeckiskt sjukhus har begått ett mycket allvarligt misstag.

Det är på Bulovka universitetssjukhus i den tjeckiska huvudstaden Prag som misstaget har skett.

Två gravida kvinnor rullades in, en med anledning av en rutinundersökning och en med anledning av en planerad abort.

Det hade inte sjukhuset koll på.

Detta rapporterar The Daily Mail.

Utförde abort

Den blivande mamman som var på plats för en rutinmässig undersökning sövdes och fördes till ett operationsrum.

Där genomförde läkaren skrapning av livmodern utan kvinnans vetskap, och först därefter förstod man att fel person hade opererats.

Kvinnan förlorade därmed sitt barn.

Inleder utredning

Sjukhuset har nu inlett en utredning med anledning av det mycket allvarliga misstaget.

Tjeckisk polis ska även ha startat en utredning mot personalen på sjukhuset med vållande till kroppsskada som misstanke.

Personalen som var delaktiga har tagits ur tjänst.

– På grund av dessa allvarliga överträdelser och bristande uppföljning från de berörda anställda, påbörjades en operation på en felaktigt identifierad patient, förklarar sjukhusets talesperson Eva Stolejda för CNN Prima News.

Sakkunniga har pekat på att språkförbistringar kan ligga till grund.

“Får inte ske igen”

David Marx, som är styrelseordförande i det tjeckiska förbundet för kvalitet inom hälsovården, har uttalat sig.

– Målet måste vara att göra en djup analys, identifiera orsakerna och tillsätta en process så att detta aldrig händer igen, säger han till The New York Post.

Bett om ursäkt

Sjukhuset har bett om ursäkt till patienten och erbjudit kompensation för händelsen.

Det är mycket ovanligt att sådana förväxlingar sker, och sjukvården lägger generellt mycket vikt på hur man hanterar aborter.

– Många får stöd av någon närstående, men du kan också få samtalsstöd genom vården. Ibland kan det kännas skönt att få tala med någon som är van vid den här typen av funderingar, förklarar Vårdguiden 1177 om abort.

– Det kan till exempel vara en kurator eller psykolog på abortmottagningen eller en barnmorska på en barnmorskemottagning. 

Foto: C. Banks

Text: Redaktionen


Råttkaos väntas i svensk stad på torsdag – “Kommer vara påtagligt”

2024 04 14

En kommande strejk kan vara på väg att ställa till det rejält i Skåne.

Det handlar om fackförbundet Kommunals krav på SKR om förbättringar gällande bland annat lönevillkor och regler för dygnsvila.

På torsdag nästa vecka lär medlemmarna gå ut i strejk.

Det handlar om över 5 000 medlemmar på 750 arbetsplatser runt om i landet.

Fruktar kaos

Strejken berör flera olika områden.

Bland annat renhållningsarbetare, där nästan alla renhållningsarbetare i Lund ingår i varslet.

Därför fruktar nu staden råttkaos och överfulla soptunnor i och med strejken.

Det rapporterar TV4.

“Kommer bli påtagligt”

Andra yrkesgrupper som berörs är bland annat lokalvårdare och måltidspersonal.

Just renhållningsarbetarnas deltagande i strejken väntas leda till obehagliga utmaningar.

– Det kommer ju att bli överfulla tunnor. Vi ser råttor varje dag, så det är något som kommer att bli påtagligt om det blir strejk, säger Nicklas Kryger som arbetar med saken i staden, till TV4.

Har krävt ordning

Fackförbundet kommunal framhåller att strejken kommer att utbryta om parterna inte kommer överens.

– Kommunal har i årets avtalsförhandlingar bland annat krävt ordning och reda i löneprocesserna, där Kommunal menar att ett skriftlighetskrav vid lönesättning och utbetalning av ny lön i tid, borde vara rena hygienfaktorer i Sveriges största kollektivavtal. Vilket motparten inte velat tillmötesgå, förklarar fackförbundet.

– Kommunal har även krävt att ett helhetsgrepp tas för att skapa hållbara arbetstider, samt förbättringar i dygnsviloregleringarna för bland annat räddningstjänst och LSS-verksamhet. Villkor som motparten i stället vill försämra.  

“Rimliga krav”

Vidare menar man att det inte rör sig om någonting taget ur luften.

– Medlemmarna i Kommunal kräver inga fantasier. Vi har haft rimliga krav. I en svår ekonomisk tid tar vi ansvar för att få ner inflationen och inte bära in yrkanden som är kostnadsdrivande. SKR och Sobona har ändå inte kunnat gå oss till mötes, säger Malin Ragnegård, ordförande Kommunal.

Foto: J. Cotten

Text: Redaktionen


Ny lag börjar gälla i dag lördag – påverkar elbilsägare

2024 04 13

Från och med i dag förenklas betalningen vid laddstationer.

EU-parlamentet fattade beslut om den nya lagen redan sommaren 2023, och på lördagen börjar den gälla.

Nu ska betalningen vid laddstationer förenklas.

Detta genom att införa krav på att erbjuda kortbetalning vid alla nya laddplatser.

Det rapporterar Teknikens värld.

Blir mer tillgängligt

Syftet med lagförändringen är att göra laddning för elbilar mer tillgängligt för alla.

Det hela innebär att det inte längre kommer ställas krav på registrering, brickor eller speciella kort.

Från och med den 13 april måste alla nyinstallerade laddstationer erbjuda alternativet kortbetalning.

Har ställts krav

Under en längre tid har konsumenter ställt krav på att förenkla elbilsägande på olika sätt för att skynda på utvecklingen vad gäller elektrifieringen av fordonsflottan.

Just laddningen är en av de saker som man har menat varit underprioriterat.

De som har elbil vill i högre utsträckning se att tillgängligheten vad gäller laddstationer över hela landet måste förbättras.

Detta som en delåtgärd i arbetet med elektrifieringen av samhället.

Elektrifieringen viktig

Regeringen vill satsa på utbyggnaden av laddinfrastrukuren.

– Elektrifieringen av transportsektorn är central för att Sveriges klimatmål och åtaganden inom EU ska nås, framhöll regeringen i höstas.

– Därför satsar regeringen nu på laddinfrastruktur för både lätta och tunga fordon för att skapa förutsättningar för elektrifierade vägtransporter.

– En omfattande och snabb elektrifiering av vägtransporterna krävs för att transportsektorn ska kunna nå i princip noll utsläpp av växthusgaser. 

– För elbilar behöver det finnas tillgång till publik och icke-publik laddning i hela landet, för invånare i allt från gles- och landsbygd till städer.

“Av yttersta vikt”

Ebba Busch är en som har tryckt på vikten av utbyggnaden.

– Vi behöver ersätta fossila transporter och minska hushållens transportkostnader, det är av yttersta vikt för Sveriges konkurrenskraft och den gröna omställningen, har hon sagt.

Foto: My Energy

Text: Redaktionen