EUROPA: Allvarlig bild målas upp om Sverige

2022 12 08

I internationell media målas Sverige upp som ett land med stora utmaningar.

– Det stolta och välmående Sverige, med sitt berömda generösa välfärdssystem och överflöd av grön energi, borde – i teorin – vara bättre rustat än de flesta europeiska länder för att stå emot slag från kontinentens levandskostnadskris.

Så inleder Jon Henley, Europakorrespondent på brittiska stortidningen The Guardian, en artikel om det ekonomiska läget i Sverige. 

I texten poängteras att Sverige, sett till BNP per capita, är EU:s femte rikaste medlemsland och borde vara väl skyddade från de värsta ekonomiska smällarna då naturgas enbart står för två procent av landets energi.

"Har också problem"

Som kontrast målas istället upp en bild av hur Sverige lider av stigande inflation, elräkningar och matpriser.

The Guardian har pratat med Johan Rindevall, grundare av det sociala konceptet Matmissionen där medlemmar får handla billigare varor.

– Sverige har också ett fattigdomsproblem. Vi kanske inte pratar så mycket om det, men det finns där, och det har absolut blivit värre i år, säger han.

Ökad andel i relativ fattigdom

Tidningen tar även upp kostnaden för basvaror som smör, kött och ost ökat mellan 22-25 procent för svenska folket.

Det uppmärksammas också att sju procent av Sveriges befolkning, enligt SCB, befann sig i relativ fattigdom under den senaste stora inflationsperioden i början av 1990-talet – det vill säga att man har en inkomst på under 60 procent av medianinkomsten i landet.

I år beräknas den andelen vara över 14 procent, skriver The Guardian.

– Det enda positiva i allt detta är att nu pratar så många människor om omöjliga matpriser att det inte längre finns samma stigma i att inte ha råd att ge sig familj mat. Det är inte längre ett tabu, säger Johan Rindevall.

Kan bli värre för flera länder

Hela Europa är på många sätt drabbade av ekonomiska problem sedan Ryssland inledde sitt anfallskrig mot Ukraina.

Stigande inflation, drivmedelspriser, elräkningar och levnadskostnader har slagit hårt mot befolkningen.

I oktober nådde inflationen rekordhöga 10,6 procent, men enligt Europeiska centralbankens Christine Lagarde tyder mycket på att det värsta är framför oss.

 Jag skulle vilja se att inflationen nådde sin topp i oktober, men jag befarar att det inte är så. Det är för mycket osäkerhet. Det skulle förvåna mig, sade Christine Lagarde under en utfrågning i EU-parlamentets ekonomi- och finansutskott i slutet av november.

Foto: C. Hanson

Text: Redaktionen


Militären bekräftar – skarp insats vid Gotland

2024 04 22

Under söndagen noterades två kraftiga smällar i Visby på Gotland.

Händelserna väckte stor uppmärksamhet. Tidigt spekulerades det i att Försvarsmakten låg bakom smällarna, men varken Gotlands regemente P18 eller Försvarsmaktens vakthavande kommunikatör kunder bekräfta uppgifterna. Aktörerna uppgav dock att smällarna sannolikt berodde på stridsflygplan som brutit ljudvallen.

Under måndagen går flygvapnet ut med nya uppgifter om smällarna, som var så kraftiga att fönsterrutor började skallra.

Enligt flygvapnets kommunikationschef Louise Levin orsakades smällarna av två stridsflygplan, som genomförde en ”skarp insats”.

– Det var ingen övning utan en skarp insats. Det var en rote Jas 39 Gripen ur vår incidentberedskap som genomförde en incidentinsats, säger hon till tidningen Hela Gotland.

En så kallad rote är benämningen på ett par stridsflygplan som bildar en tät formation.

”Skarp insats”

Under söndagen framkom uppgifter om att smällarna var en del av en pågående militärövning på Gotland.  Louise Levin tillbakavisar uppgifterna.

– Nej, det var en skarp insats, men mer kan jag inte säga, säger flygvapnets kommunikationschef. 

”Ständigt beredda”

Flygvapnet genomför regelbundet insatser för att säkra Sveriges luftrum.

Det finns alltid stridsflygplan redo att lyfta från en bas någonstans i Sverige. Den så kallade incidentberedskapen handlar om att lösa skarpa uppgifter, inom såväl jakt och attack som spaning. Det kan även handla om att identifiera och dokumentera aktiviteter i närområdet, till exempel militära övningar, flygplan eller fartyg.

Efter Rysslands invasion av Ukraina har flygvapnet följt händelseutvecklingen noga.

– Risken för ett väpnat angrepp mot Sverige är på kort sikt fortsatt låg, men vi är ständigt beredda. Vi anpassar beredskapen och ligger alltid steget före vilket ger oss handlingsfrihet att agera vid uppkomna oförutsägbara händelser. Jag känner mig trygg i att vi har en god beredskap i det svenska flygvapnet och Försvarsmakten, säger flygvapenchefen generalmajor Carl-Johan Edström i ett uttalande.

Foto: Försvarsmakten

Text: Redaktionen


Sänker skatten

2024 04 23

Regeringen överväger flera nya skattesänkningar.

Det uppger finansdepartementet på måndagskvällen.

– Inför budgetpropositionen för 2025 är det angeläget att flera skatteförslag kan förberedas genom remittering för att möjliggöra en samlad behandling av skatteförslag med budgeteffekter, framhåller departementet i ett uttalande.

Det handlar bland annat om följande förslag på skattesänkningar:

  • Sänkt skatt på arbetsinkomster
  • Sänkt skatt på pension
  • Sänkt flygskatt

– Inflationsbekämpningen har fungerat. Vi ser nu att inflationen sjunker på bred front och vi förväntas nå inflationsmålet i år. Inför arbetet med budgeten i höst är fokus att bygga ett rikare och tryggare Sverige.

–  Remisserna fokuserar primärt på tre områden, fortsätta stötta hushåll och företag som har det tufft, öka drivkrafterna till sparande och arbete, och att göra det enklare att driva företag i Sverige, säger finansminister Elisabeth Svantesson (M).

1 900 kronor

Enligt förslaget om sänkt skatt på arbetsinkomster föreslås det ordinarie jobbskatteavdraget förstärkas med 8,1 miljarder kronor.

Det skulle innebära att skatten i genomsnitt minskar med cirka 1 900 kronor per år för de som omfattas, uppger regeringen.

Pensionskatten föreslås sänkas genom att det förhöjda grundavdraget för personer som fyllt 66 år förstärks med totalt 1,84 miljarder kronor.

– I genomsnitt minskar skatten med ca 1 100 kronor per person och år för de som omfattas av förslaget om förstärkning av det förhöjda grundavdraget, framhåller regeringen.

Flygskatten föreslås sänkas med 39, 162 eller 259 kronor per passagerare – beroende på slutdestination för flygresan. 

SD måste ge grönt ljus

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Det är dock inte säkert att regeringen och Sverigedemokraterna går vidare med samtliga skattesänkningar som föreslås.

Finansminister Elisabeth Svantesson betonar att det ekonomiska läget, reformutrymmet, finansieringsbehovet och överläggningar mellan regeringen och SD kan komma att påverka om förslagen presenteras i höstbudgeten eller inte.

Foto: Ninni Andersson Regeringskansliet

Text: Redaktionen