Enormt bakslag för regeringen – kan svika vallöfte

2022 12 15

Sveriges regering kan behöva backa från löfte gjort inför valet.

Innan valet menade Ebba Busch (KD) att att nivån på reduktionsplikten skulle sänkas till 6 procent och ligga kvar där framöver.

Nu kommer uppgifter som pekar på att regeringen kan vara på väg att backa från sitt löfte om sänkt reduktionsplikt.

Anledningen uppges vara EU:s skärpta utsläppskrav, rapporterar DN.

Vatten över huvudet

Med tanke på EU:s krav handlar det för regeringen om att antingen behålla den nuvarande reduktionsplikten eller betala miljardbelopp.

Källor till DN menar att regeringen tagit sig vatten över huvudet vad gäller löftet om sänkt reduktionsplikt och billigare bensin.

Regeringen har nog lovat saker som man inte riktigt förstod vad de innebar, säger en källa.

Utlovade billigare bensin

Inför den gångna valrörelsen utlovade högerpartierna billigare bensin och diesel.

Sverigedemokraterna utlovade en sänkning på 10 kronor vad gäller diesel, medan Moderaterna ville se en sänkning på 5 kronor.

I budgeten för 2023 var sänkningen 41 öre för diesel och 14 öre för bensin.

Undersöker i tysthet

Regeringen uppges i tysthet undersöka en marginell sänkning av reduktionsplikten, långt under vad de lovat.

Reduktionsplikten är ämnad att bidra till det nationella målet om 70 procent minskade växthusgasutsläpp från inrikes transporter till 2030.

– Alla drivmedelsleverantörer måste minska växthusgasutsläppen från berörda drivmedel med en viss procentsats. Reduktionsplikten innebär ett mer långsiktigt styrmedel jämfört med tidigare skattenedsättning och bidrar till användningen av mer klimatsmarta biodrivmedel, uppger Energimyndigheten.

På grund av EU

EU:s klimatmål innebär att Sverige behöver reducera utsläppen med 50 procent till 2030 mot 2005.

Klimatmålen innebär även att EU:s utsläpp ska minska med 55 procent till 2030 jämfört med 1990.

I onsdags förra veckan gav regeringen Energimyndigheten i uppdrag att se hur mycket reduktionsplikten kan sänkas utan att det bryter mot EU:s utsläppskrav.

Foto: N. Andersson Regeringskansliet

Text: Redaktionen