En av partiledarna har 117 % större stöd hos kvinnliga väljare

2021 11 09

Stefan Löfven (S) är den klart populäraste partiledaren bland Sveriges kvinnliga väljare samtidigt som Ulf Kristersson (M) och Jimmie Åkesson (SD) är populärast bland männen.

Detta enligt en mätning från Novus som mäter hur stor andel av väljarna som har stort eller ganska stort förtroende för respektive partiledare.

Dadgostar (V) unik

Nooshi Dadgostar (V) är lika populär bland män som bland kvinnor och avseende Vänsterpartiets ledare finns därmed inget så kallat könsgap sett till förtroendesiffrorna som bygger på en mätning genomförd i juni och som presenteras i SVT.

117 % större stöd

Men för flera av partiledarna är könsgapet påtagligt och särskilt stort är det för Märta Stenevi (MP). Hennes stöd bland kvinnorna i förtroendemätningen är 13 % jämfört med 6 % bland männen vilket motsvarar att det kvinnliga stödet är 117 % större bland kvinnorna, se tabellen nedan.

Busch och Sabuni

Också Ebba Busch och Nyamko Sabuni visar stora skillnader men i de fallen är det en övervikt manliga väljare.

Här visas hur stor andel av väljarna som har mycket stor eller ganska stor förtroende för partiledarna fördelat på män respektive kvinnor enligt Novus mätning. Tredje kolumnen visar hur mycket större förtroendestöd respektive partiledare har hos det kön där de har störst stöd.

Alla partiledare

Partiledarnas förtroende:

Partiledare                          Män          Kvinnor    Diff

Stefan Löfven (S)              31 %         45 %           45 % kv

Per Bolund (MP)               11 %         16 %           45 % kv

Märta Stenevi (MP)           6 %         13 %           117 % kv

Nyamko Sabuni (L)           11 %           6 %           83 % män

Annie Lööf (C)                     21 %         29 %         38 % kv

Nooshi Dadgostar (V)    18 %          19 %           6 % kv

Ebba Busch (KD)              32 %           17 %         88 % män

Jimmie Åkesson (SD)     36 %           22 %         64 % män

Ulf Kristersson (M)         41 %           30 %         37 % män

ANALYS

Det är tydligt i tabellen att alla fyra partiledare i regeringsunderlaget M-KD-SD-L har större förtroende bland männen medan kvinnliga väljare har större förtroende för S-MP-C-V-partiledarna. Förutom V-ledaren som har i stort sett lika stort stöd bland manliga väljare som bland kvinnliga väljare.

Foto: Stefan Löfven, FB, Annie Lööf, FB, SD, FB, L FB, Ebba Busch, FB, M, V FB, 

[yop_poll id="619"]