Elprischocken kan ge återbäring till hushåll

2022 01 31

På grund av de starka prishöjningarna på el under hösten och vintern diskuteras en återbäring på nätavgifter till hushåll.

Svenska kraftnät drog in över 21 miljarder i kapacitetsavgifter i fjol. Pengarna samlas på hög, vilket har lett till stark kritik.

Miljarder för prisökningen

Statiga Svenska kraftnät förvaltar det svenska stamnätet och har under hösten och vintern fått in miljarder för de höjda elpriserna. Det handlar om kapacitetsavgifterna som betalas in till myndigheten på grund av de skiljande elpriserna i landet. Det görs för att jämna ut obalansen.

Användningen regleras av EU-regler

EU sätter prioriteringar för hur pengarna som betalas in får användas. Reglerna handlar om att med mothandel styra produktionen för att inte orsaka förluster, förklarar DN.

Möjlighet att sänka nätavgiften

– Det extrema inflödet under senaste kvartalet gör att vi måste fundera på hur de ska användas. Vi har en möjlighet att sänka nätavgiften, efter godkännande av Energimarknadsinspektionen, säger Peter Wigert, finansdirektör på Svenska kraftnät till DN.

Osäkert när återbäring kommer

Peter Wigert förklarar att det är omöjligt att veta när återbäringen kommer. Det handlar om flera olika faktorer, bland annat att om Svenska kraftnät sänker sina tariffer behöver nätbolag också göra det för att skapa skillnad.

Skapar kritik

Henrik Almström, marknadsanalytiker på Modity i Lund har reagerat på rekordökningen.

– Jag undrar om energiministern är medveten om hur mycket kapacitetsavgifter som nu flödar in till Svenska kraftnät. Man borde få större möjligheter att utnyttja dem, det verkar finnas en uppenbar risk att pengarna bara blir liggande.

Svenska kraftnät ska investera

Svenska kraftnät planerar byggen för 100 miljarder under de närmaste tio åren, detta inkluderar nätförstärkningar, uppgraderingar av befintliga nät och anslutning av nya producenter och förbrukare.

Ny rekordhöjning i år

Enligt Henrik Almström, som har utgått från elterminspriser för resten av 2022, kommer den senaste vinterns kapacitetsavgifter att följas av ett nytt rekord i år. Vilket kan handla om 40 miljarder i avgifter för den svenska elöverföringen. Men det kan bli både mer och mindre än så.

Foto: Svenska Kraftnäts systemutvecklingsplan

Text: Redaktionen