Elon Musk i bråk om Tysklands migrationspolitik

2023 09 30

Teslachefen och megamiljardären Elon Musk har hamnat i stort bråk med Tysklands regering.

Flera viktiga delstatsval äger snart rum i Tyskland och just nu står Elon Musk i centrum av den politiska debatten.

Högerextrema

Det började med att Musk gick ut på fredagskvällen och delade en video på sociala mediekanalen X.

– Videon visar migranter och räddningsarbetare på en båt.

– Och kontot som först delade videon på X är ett ytterhögerkonto som hyllar högerextrema partiet Alternativ för Tyskland.

Det rapporterar AP.

Kontot som heter Radio Genoa kritiserar Tyskland finansiella stöd till organisationer som rädda migranter på Medelhavet.

– Hoppas att Alternativ för Tyskland vinner valet och stoppar det europeiska självmordet, lyder en av texterna på kontot enligt Reuters.

Slår tillbaka

– Är allmänheten medveten om det här, frågar sig Elon Musk på X, före detta Twitter.

Andemeningen i inlägget är att kritisera Tysklands agerande kopplat till migrationsströmmen på Medelhavet.

Tysklands UD gick snabbt ut och besvarade Musks fråga på X.

– Ja. Det kallas att rädda liv, svarade UD.

Kränker Italien

Elon Musk skrev sedan att han tvivlar på att tyska allmänheten stödjer agerandet som går ut på att rädda asylsökare från sjöfarliga båtar.

– Så ni är faktiskt stolta över det. Intressant, svarade Elon Musk.

Han framhåller också att Tysklands agerande är en kränkning av Italiens suveränitet när tyska båtar för migranter till Italiens territorium.

Migrationsvåg

Alternativ för Tyskland ökar rejält i mätningar inför de tyska delstatsvalen och kritiken mot den stora migrationsvågen in i landet är påtaglig.

– Städer och samhällen runt om i Tyskland har larmat om att man har slut på övernattningsplatser för att ta emot dem, rapporterar AP.

– Och [slut på] förskoleplatser och skolplatser.

Från januari till augusti 2023 har över 220 000 personer sökt asyl i Tyskland.

Minskat i Sverige

Det är en stor uppgång per månad jämfört med 2022 då 240 000 sökte om asyl under hela året, enligt AP.

Migrantströmmen har sjunkit till Sverige på sistone samtidigt som den ökar rejält till stora delar av övriga Europa.

Den 8 oktober hålls det delstatsval i Bayern och Hessen.

Foto: Nato resp D Oberhaus

Text: Redaktionen


Bekräftad smäll efter nyår

2023 12 07

Mängder med elkonsumenter står inför ännu en höjd avgift efter årsskiftet.

Hushållen i södra Sverige har inte haft det lätt den senaste veckan.

Kärnkraftsreaktorn Ringhals 4 stoppades i onsdags – och återstarten har skjutits fram flera gånger.

Senast ikväll kom beskedet att reaktorn kommer att gå på halvfart fram till och med fredag, vilket förstås fortsätter påverka elpriserna som sköt i höjden efter förra veckans avbrott.

Höjer elnätsavgiften

Nu måste elkonsumenter i de sydligare delarna av landet förhålla sig till fler dåliga nyheter.

Den 1 januari 2024 höjs elnätsavgiften för samtliga 280 000 kunder till energijätten Kraftringen, vilket bolaget bekräftar i ett internt mejlutskick på onsdagen.

– På grund av de stora investeringarna som har gjorts och kommer att göras, kostnadsutvecklingen av material och tjänster samt ökade abonnemangsavgifter från överliggande nätägare (E.ON), förklarar Kraftringen i mejlet.

Byter modeller

Enligt eljätten handlar det om en investering värd 1,9 miljarder kronor som ska stabilisera elleveranser de kommande fem åren.

Kraftringen kommer också att byta beräkningsmodell för överföringsavgiften – från den som låg på fast pris per kilowattimme till en avgift som är baserad på timpris.

Även beräkningsmodellen för nätersättningen ändras till den rörliga varianten.

Elproducenter som matar in el i lokalnätet gör att vi som lokalnätägare får mindre elnätsförluster och därför också lägre elnätsförlustkostnader, framhåller Kraftringen.

Högsta priserna i Sverige

Kraftringen underhåller elnätet i både delar av Skåne och Småland.

Enligt Nils Holgersson-rapporten, som kartlagt avgifterna i alla Sveriges kommuner, hade elbolaget den dyraste elnätsavgiften i hela Sverige för ett år sedan.

Redan då försvarades det höga priset med investeringar.

– Generellt har vi en stabil och långsiktig prissättning. Under de senaste åren har vi ökat vår investeringstakt och framöver kommer vi att öka den ännu mer, sade bolagets ekonomidirektör Micke Andersson till SVT vid tillfället.

Enligt Kraftringen rider man dock inte på någon framgångsvåg med anledning av höga elpriser.

– Det är snarare så att vi påverkas negativt av de höga elpriserna, sade Micke Andersson förra vintern.

Foto: Tomas Ärlemo Svenska Kraftnät

Text: Redaktionen


SVERIGE: Nu höjs pensionen – för hundratusentals svenskar

2023 12 06

Från och med 1 januari 2024 så kommer cirka 155 000 svenskar få en höjd pension.

Det meddelar försäkring- och pensionsbolaget Folksam.

Företaget har beslutat att inflationssäkra pensionen.  

Cirka 65 000 kunder hos företaget med förmånsbestämd tjänstepension inom ramen för KTP 2 kommer att få sin pension höjd med 6,48 procent.

Tjänstepensionen kommer även att höjas med motsvarande procentsats för cirka 90 000 kunder där pensionen inte betalats ut än.

Dessutom kan drygt 2 600 arbetsgivare räkna med premiereduceringar på 30 procent under 2024.

”Stor skillnad”

Folksam motiverar beslutet med att man vill säkerställa att pensionerna inte ”äts upp av inflationen”.

– I dessa tider när allt fler märker av den rådande ekonomiska oron och stigande priser kan höjningen av tjänstepensionen med över sex procent göra stor skillnad.

– Dessutom kommer uppräkningen av intjänad pension och reduceringen av premierna bidra till att hålla nere pensionskostnaderna för nästan 2 600 arbetsgivare.

Det säger Katrin Röcklinger, chef Affärsområde Liv på Folksam. 

Under mitten av januari 2024 skickas utbetalningsbesked ut till Folksams kunder. Där kommer det nya pensionsbeloppet att framgå.

Större procentuell höjning 2022

Förra året genomförde Folksam en procentuell större höjning av pensionerna.

Tjänstepensionerna höjdes med 10,84 procent och premiereduceringar med 60 procent.

– Folksam är finansiellt starkt och allt överskott ska gå tillbaka till våra kunder i form av exempelvis återbäring eller sänkta premier.  Vi kan se tillbaka på ett antal år med bra avkastning på våra förvaltade pensionspengar inom dessa avtalsområden och därför genomför vi nu kraftiga sänkningar av premierna för många företag, sa Katrin Röcklinger då.

Folksams förändringar av pensionen 2024

 1. Privatpersoner, drygt 155 000 personer: 
  - Pensionstillägg och fribrev inom ramen för KTP 2 höjs med 6,48 procent vilket motsvarar inflationen det senaste året 
  - Sjukpensionstilläggen höjs med 6,48 procent inom KTP2, motsvarande siffra för KTP1 är 9,14 procent 
 2. Arbetsgivare, knappt 2 600 stycken: 
  - Premiereducering för ålderspension och familjepension med 30 procent  
  - Premiereducering för sjukpension med 95 procent (KTP2) och 80 procent (KTP1) 
  - Premiereducering för premiebefrielseförsäkringen med 90 procent (KTP2) och 15 procent (KTP1) 

Källa: Folksam

Foto: F. Arw

Text: Redaktionen