ELKRISEN: Oväntat besked – Sverige ”bäst” i Europa

2023 03 03

Hela Europa drabbades av skyhöga elpriser under vintern.

Sverige var inte ett undantag.

Svenska hushåll har tampats med dyra elräkningar under årets kallaste månader.

Trots detta hade Sverige lägst elpriser i EU under 2022.

Det visar en sammanställning av SVT Nyheter.

Tv-kanalen har jämfört  spotpriser, det vill säga de priser som elbolagen köper elen för. 

 – I Sverige var priset i genomsnitt 1,19 kronor/kWh under 2022, rapporterar SVT.

Det ger Sverige en förstaplats på listan, före Finland och Polen.

Flera faktorer

Hur dyra elräkningarna blir i slutändan påverkas dock även av andra faktorer – till exempel vilka elleverantörer och avtal varje kund har.

Flera EU-länder har även subventionerat elpriserna och infört olika typer av elstöd, vilket har påverkat slutpriset.

Dyrare i söder

Sveriges spottpriser påverkas av stora prisskillnaderna mellan norr och söder.

I det nordligaste elområdet SE1 beräknas snittpriset till 0,59 kr/kWh. Hälften så dyrt jämfört med Sveriges södra elområden SE2 och SE3.

– Skåne har haft Sveriges högsta priser, i snitt 1,52 kr/kWh, men även detta är lägre än alla andra EU-länder, uppger SVT.

Tre huvudförklaringar

Enligt Energimyndigheten finns det tre förklaringar till varför Sveriges spotpriser ligger på en relativt låg nivå.

- Sveriges stora överskott av el

- Bra tillgång till fossilfri el

- Låga driftkostnader för att producera el från vatten, vind och kärnkraft

Fördelning av elproduktion 2022 Sverige

  • Vattenkraft: I likhet med tidigare år var vattenkraften det kraftslag som producerade mest el, totalt 70 TWh. Det är cirka 6 procent mindre än år 2021.
  • Kärnkraften bidrog också till en stor andel av Sveriges totala elproduktion med 50 TWh, en minskning med cirka 3 procent jämfört med föregående år.
  • Konventionell värmekraft bidrog med 15 TWh, en minskning med cirka 1 procent.
  • Vindkraften producerade 33 TWh vilket är en ökning med 20 procent jämfört mot 2021. Under året producerades mest el från vindkraften i januari och minst i juni.
  • Solkraften producerade cirka 2 TWh, en ökning på cirka 75 procent jämfört med 2021. Elproduktionen från solen har ökat i flera år, vilket speglar en snabb utbyggnad av anläggningar. Trots utbyggnaden utgör solkraften en liten andel av den sammanlagda elproduktionen i Sverige. År 2022 var andelen cirka 1 procent.

Källa: Energimyndigheten

Foto: Tomas Ärlemo Svenska kraftnät

Text: Redaktionen