ELKRISEN: Oväntat besked – Sverige ”bäst” i Europa

2023 03 03

Hela Europa drabbades av skyhöga elpriser under vintern.

Sverige var inte ett undantag.

Svenska hushåll har tampats med dyra elräkningar under årets kallaste månader.

Trots detta hade Sverige lägst elpriser i EU under 2022.

Det visar en sammanställning av SVT Nyheter.

Tv-kanalen har jämfört  spotpriser, det vill säga de priser som elbolagen köper elen för. 

 – I Sverige var priset i genomsnitt 1,19 kronor/kWh under 2022, rapporterar SVT.

Det ger Sverige en förstaplats på listan, före Finland och Polen.

Flera faktorer

Hur dyra elräkningarna blir i slutändan påverkas dock även av andra faktorer – till exempel vilka elleverantörer och avtal varje kund har.

Flera EU-länder har även subventionerat elpriserna och infört olika typer av elstöd, vilket har påverkat slutpriset.

Dyrare i söder

Sveriges spottpriser påverkas av stora prisskillnaderna mellan norr och söder.

I det nordligaste elområdet SE1 beräknas snittpriset till 0,59 kr/kWh. Hälften så dyrt jämfört med Sveriges södra elområden SE2 och SE3.

– Skåne har haft Sveriges högsta priser, i snitt 1,52 kr/kWh, men även detta är lägre än alla andra EU-länder, uppger SVT.

Tre huvudförklaringar

Enligt Energimyndigheten finns det tre förklaringar till varför Sveriges spotpriser ligger på en relativt låg nivå.

- Sveriges stora överskott av el

- Bra tillgång till fossilfri el

- Låga driftkostnader för att producera el från vatten, vind och kärnkraft

Fördelning av elproduktion 2022 Sverige

  • Vattenkraft: I likhet med tidigare år var vattenkraften det kraftslag som producerade mest el, totalt 70 TWh. Det är cirka 6 procent mindre än år 2021.
  • Kärnkraften bidrog också till en stor andel av Sveriges totala elproduktion med 50 TWh, en minskning med cirka 3 procent jämfört med föregående år.
  • Konventionell värmekraft bidrog med 15 TWh, en minskning med cirka 1 procent.
  • Vindkraften producerade 33 TWh vilket är en ökning med 20 procent jämfört mot 2021. Under året producerades mest el från vindkraften i januari och minst i juni.
  • Solkraften producerade cirka 2 TWh, en ökning på cirka 75 procent jämfört med 2021. Elproduktionen från solen har ökat i flera år, vilket speglar en snabb utbyggnad av anläggningar. Trots utbyggnaden utgör solkraften en liten andel av den sammanlagda elproduktionen i Sverige. År 2022 var andelen cirka 1 procent.

Källa: Energimyndigheten

Foto: Tomas Ärlemo Svenska kraftnät

Text: Redaktionen


Kina rasar mot Sverige

2024 02 25

Stormakten Kina anklagar Sverige för att ha en ”kalla kriget-mentalitet”, och vänder särskilt sin ilska mot den svenska Säkerhetspolisen.

Det har uppstått storbråk mellan Sverige och stormakten Kina.

Kinas ambassad i Stockholm riktar hård kritik mot Sverige efter de senaste dagarnas rapporter om det svenska säkerhetsläget.

Den kinesiska ambassaden gör nu ett hårt uttalande i frågan, och riktar udden mot en rapport som släpptes av Säpo tidigare i veckan.

– Rapporten hypar upp "Kina hotteorin" utan någon faktabas, gör grundlösa anklagelser och förtal mot och svartmålar Kina. Rapporten blandar ihop rätt och fel, vilket är extremt oansvarigt, anser Kinas ambassad.

”Förstör atmosfären”

Uttalandet är en reaktion på Säkerhetspolisens lägesbildsrapport som presenterades den 21 februari.

I rapporten beskrivs Kina som ett av tre länder som utgör stora hot mot Sverige.

Något som skapar stor ilska från kinesiskt håll.

– Den relevanta svenska myndigheten har politiserat och infört säkerhetsinnebörd i utbytet och samarbetet mellan de två länderna, vilket inte bara förstör atmosfären av det vänskapliga samarbetet mellan de två länderna, utan också skadar de två folkens grundläggande intressen, hävdar ambassaden.

”Kalla kriget-mentalitet”

I rapporten beskriver Säpo Kina som ett av de tre länder som tillsammans utgör det största säkerhetshotet mot Sverige. De andra två är Ryssland och Iran.

Kinas ambassad menar dock att det är den svenska mentaliteten

– Vi kräver att den svenska sidan skakar av sig sin Kalla kriget-mentalitet och sina ideologiska fördomar, respekterar fakta och sanningen och ser på Kina och dess utveckling på ett objektivt och rationellt sätt, understryker ambassaden.

Långtgående ambitioner

Kina anklagar Säpo för att sprida ”desinformation” och göra ”provocerande uttalanden” gentemot landet.

Säpo menar dock att Kina genom sitt agerande bland annat utgör ett långsiktigt hot mot svensk ekonomi.

– De har långtgående ambitioner att bli världsledare inom flera olika sektorer. För att uppnå sina mål bedriver de olovlig underrättelseverksamhet och anskaffar teknik och kunskap från svenska företag och lärosäten, säger Fredrik Hallström, operativ chef på Säpo, till GP.

Säpo uppger också att Kina bedriver inhämtning mot oppositionella som är bosatta i Sverige.

Text: Redaktionen

Foto: Alejandro Luengo resp. Linus-Mimietz


Trumps attack: ”Förlorar tredje världskriget”

2024 02 24

Donald Trump höll ett ursinnigt tal under lördagen, där han bland annat hävdade att USA kan komma att förlora ett tredje världskrig.

Donald Trump höll tal för sina supportrar under lördagen.

Talet ägde rum inför primärvalet i South Carolina, som hålls under kvällen och natten, svensk tid.

I sitt tal gjorde Trump flera märkbara uttalanden – inte minst om USA:s sittande president, Joe Biden.

Talet var minst sagt alarmistiskt.

– Det enda som står mellan er och Amerikas utplånande är jag, utropade Trump till sina supportrar, rapporterar tidningen Metro.

”Kommer att kollapsa”

Trump målade upp en mycket svart bild av vad som kommer att hända om Joe Biden vinner presidentvalet i november.

Han riktade bland annat udden mot Bidens invandringspolitik.

– Med fyra år till av Biden kommer horderna av illegala invandrare som trampar över våra gränser att överstiga 40 till 50 miljoner människor, hävdade Trump.

Allting kommer att kollapsa med Bidens politik, påstod Trump i talet.

– Medicare, social trygghet, sjukvård och offentlig utbildning kommer att ge vika och kollapsa, sade han.

”Tredje världskriget”

Dessutom hävdade Trump att en Biden-seger kommer att få allvarliga konsekvenser för det amerikanska folkets säkerhet.

– Hamas kommer att terrorisera våra gator, sade Trump.

Han kallade också Biden för ”den mest inkompetente presidenten i vårt lands historia”.

– Han kommer att få oss att förlora tredje världskriget.

Fokuserar på Biden

Donald Trump har en klar ledning i primärvalet mot Nikki Haley, och ser just nu ut att bli det republikanska partiets kandidat i presidentvalet i USA den 5 november.

Det kan vara skälet till att han redan nu väljer att fokusera på Biden som motståndare.

Och strategin tycks alltså vara att måla upp en mycket svart bild av vad som händer om Biden vinner.

– Vårt land kommer att sjunka till en nivå som varit oföreställbar, sade Trump i sitt tal.

Foto: Nato

Text: Redaktionen