ELKRISEN: Häpnadsväckande uppgifter från norra Sverige

2022 12 16

Genomsnittsvillan i Kiruna får räkna med en elräkning för december som är högre än i 229 av 239 kommuner i södra Sverige.

Det visar en ny sammanställning av tidningen Ny Teknik. Häpnadsväckande uppgifter, då norra Sverige historiskt sett undkommit saftiga elräkningar.  

Tidningen har tillsammans med datajournalister från nyhetssajten Newsworthy analyserat historisk förbrukningsdata.

Elpriset är förvisso lägre i norr, men förbrukningen är högre, vilket resulterar i dyra elräkningar för december. Dessutom har elpriset varit rekordhögt i norra Sverige under årets sista månad.

– Om priset ligger kvar på samma nivå månaden ut skulle det innebära att en eluppvärmd villa med årsförbrukning på 20 000 kilowattimmar kan vänta sig en elräkning på uppemot 11 000 efter skatter och påslag i de nordliga elområdena, uppger Ny Teknik.

Många hushåll i norr i topp

Flera faktorer påverkar hur mycket el ett typisk villahushåll konsumerar – bland annat klimat, husets storlek och uppvärmningskälla.

Datajournalisternas sammanställning visar att några områden och kommuner har en särskilt hög elförbrukning – till exempel Norbotten, Dalarna och Bohuslän.

Norbotten tillhör elområde SE1 och är ett exempel på ett område som inte inkluderas i regeringen elprisstöd.

Om nuvarande elpriser håller i sig kommer många nordliga kommuner hamna högt upp listan över kommuner som kan förvänta sig höga elräkningar för december, rapporterar Ny Teknik.

Genomsnittsvillan i Kiruna får till exempel räkna med en elräkning för december som är högre än i 229 av 239 av de berättigade elstödskommunerna i södra Sverige.

– Med tanke på att elstödet i grund och botten syftar till att hjälpa elanvändarna betala sina elräkningar så vore det rimligt att det nu även gäller norra Sverige, säger Björn Björnson, chef för affärsutveckling på God el, till Ny Teknik.

Regeringens elprisstöd

Svenska kraftnät och regeringens modell utgår från medelpriset per kilowattimme under 12-månadersperioden oktober 2021-september 2022.

Om medelpriset har varit högre än nationellt referenspris under perioden har elkonsumenter i området rätt att ta del av stödet. Därför utgår ej stöd till Sveriges två nordligaste elområden.

– I elområde SE1 och SE2 har medelpriset i öre/kWh under 12-månadersperioden oktober 2021-september 2022 inte nått upp till det nationella referenspriset för el, som är 75 öre/kWh. Det innebär att elanvändare inte får ta del av stödet för uttagspunkter där, framhåller Svenska kraftnät.

Men de senaste veckorna har hela Sverige tampats med höga elpriser.

– Norra Sverige kom relativt lindrigt undan förra vintern. Det är först nu som elpriserna blivit riktigt höga i norr, säger Björn Björnson till Ny Teknik.

Han tillägger dock att han tror att elpriserna kommer att sjunka i norra Sverige under vintern.

Foto: Tomas Ärlemo Svenska kraftnät

Text: Redaktionen