ELKRISEN: Glatt besked för elkonsumenter – men endast i ett område

2022 11 28

Från och med den 1 januari sänks elnätsavgiften för privat- och företagskunder i norra Sverige.  

Det uppger Vattenfall Eldistribution i ett pressmeddelande.

Mellan 600 och 900 kronor

– Sänkningen motsvarar mellan 600-900 kronor på ett år för en villa och drygt 80 kronor för en lägenhet, framhåller Vattenfall.  

Justeringen gäller dock endast för elanvändare i norra Sverige.

Elnätsavgiften lämnas oförändrad i mellersta och södra Sverige.

Enhetlig elnätsavgift

– I samband med justeringen harmoniseras elnätsavgiften mellan prisområden, uppger Vattenfall.

Det innebär att kunder i Vattenfall Eldistributions lokalnät kommer få en enhetlig elnätsavgift.

‒ En utjämning av elnätsavgiften ger oss rätt förutsättningar att fortsätta förnya och förstärka vårt elnät i både stad och glesbygd. Vår ambition är att möjliggöra den kraftfulla elektrifiering som just nu pågår i stora delar av landet, säger Cecilia Zetterström, kund- och marknadschef Vattenfall Eldistribution AB.

Fakta elnätsavgiften

- Elnätsavgiften går till att distribuera el samt att underhålla, driftsäkra och bygga ut elnätet för att möta kundernas efterfrågan på anslutning och en stabil och säker elleverans.

- Nätavgiften är det kunder betalar för drift och underhåll av elledningarna och transport av elen till ditt hus eller lägenhet.

- Nätavgiften består av en fast del, abonnemangsavgiften, och en rörlig del, överföringsavgiften. Abonnemangsavgiften baseras bland annat på hur stor huvudsäkring kunder har.

- Överföringsavgiften betalar kunder per överförd kilowattimme (kWh).

- Kundernas elnätsavgifter ska, enligt ellagen, vara objektiva och icke-diskriminerande.

- De ska utformas på ett sätt som är förenligt med ett effektivt utnyttjande av elnätet och en effektiv elproduktion och elanvändning.

Får ändra priser

- Elnätsföretagen får ändra sina priser, om inte annat avtalats. Elnätsföretaget ska underrätta konsumenten om ändringarna minst 15 dagar före priset ändras, antingen genom ett särskilt meddelande till konsumenten eller genom annonsering i dagspressen och information på elnätsföretagets webbplats. Av efterföljande faktura ska tydligt framgå när prisändring skett samt prisändringens storlek.

Källa: Vattenfall Group respektive Konsumenternas Energimarknadsbyrå

Foto: Andrey Metelev

Text: Redaktionen