ELKRISEN: Glatt besked för alla elkonsumenter

2023 02 02

Elpriserna i början av 2023 kommer att bli betydligt lägre jämfört med slutet av 2022.

Det uppger statliga Vattenfall.

”Väldigt positivt”

–  Många har haft det tufft under januari då decemberräkningen skulle betalas. Lyckligtvis har året börjat hyfsat milt med betydligt högre temperaturer vilket påverkar det rörliga elpriset nedåt. Även marknaden ser mer positivt på energisituationen i Europa, vilket pressar ned elpriset även i Norden, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef för Vattenfall Försäljning Norden.

Han fortsätter:

– Att priset nu dalar är väldigt positivt men det rasar fortfarande ett krig i Europa och vädret framåt är det svårt att sia om. Mycket pekar på att den värsta elpristoppen har passerat.

Bantad elräkning

För personer med rörligt avtal väntar en betydligt billigare elräkning för januari jämfört med föregående månad.

Medelsportspriserna för hela Sverige mer än halverades i januari jämfört med december.

Trenden ser dessutom ut att hålla i sig.

Enligt Jonas Stenbeck beror det på flera saker.

- Den nordiska vattenkraften ger fortsatt hög effekt och den hydrologiska balansen, måttet för att uppskatta hur mycket energi som finns lagrat i form av snö, vattenmagasin och grundvatten, är kraftigt förbättrad sedan december.

- Den senare återstarten av kärnkraftreaktorn Ringhals 4 har fått en minskad betydelse eftersom övriga reaktorer levererar enligt plan, vilket verkar stabiliserande på elpriset.

- Det milda vädret i Europa har lett till välfyllda gaslager. Dessutom är flera kärnkraftsreaktorer i Frankrike tillbaka i drift.

Tillsammans med lägre bränslepriser har ovanstående faktorer bidragit till att priserna på termins- och spotmarknaden sjunkit markant, uppger Vattenfall.

Fakta elpriset december 2022

 

December 2022(medelspotpris)

 

Elområde 1, Norra Sverige   

205,95 öre/kWh  

 

Elområde 2, Norra Mellansverige

206,03 öre/kWh  

 

Elområde 3, Södra Mellansverige

269,02 öre/kWh  

 

Elområde 4, Södra Sverige   

271,45 öre/kWh    

Fakta elpriset januari 2023Januari 2023 (medelspotpris)

 

Elområde 1, Norra Sverige   

70,38 öre/kWh   

 

 

Elområde 2, Norra Mellansverige   

70,38 öre/kWh   

 

 

Elområde 3, Södra Mellansverige   

92,58 öre/kWh   

 

 

Elområde 4, Södra Sverige   

104,42 öre/kWh   

Foto: Ellevio

Text: Redaktionen