ELKRISEN: Flera satsningar 2023 – regeringen ger besked

2023 01 02

Regeringen har fattat beslut om årets regleringsbrev för de statliga myndigheterna som verkar inom energiområdet.

I regleringsbrevet framgår årets direktiv för Svenska kraftnät, Energimarknadsinspektionen och Statens energimyndighet.

– Regeringen lägger nu om den svenska energipolitiken för att trygga energiförsörjningen på både kort och lång sikt. Myndigheterna som verkar inom energiområdet har en central roll i det långsiktiga arbetet med att säkra ett robust elsystem. Genom uppdragen i regleringsbreven kan vi inrikta arbetet och stärka prioriterade områden, säger energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

En av de viktigaste uppgifterna tilldelas Svenska kraftnät.

Myndigheten får i uppdrag att utvidga transmissionsnätet till att även omfatta Gotland. 

– En robust elförsörjning till Gotland är viktigt ur ett totalförsvarsperspektiv. En ny förbindelse är också nödvändig för att möjliggöra en nödvändig elektrifiering, framhåller regeringen.

Svenska kraftnät ska redovisa teknikval samt tidplan för det fortsatta arbetet senast den 29 september 2023.

Myndigheten ska även redovisa och bedöma uppnådda resultat av de aktiviteter som har genomförts för verksamheterna transmissionsnät och systemansvar.

– Redovisningen ska särskilt beskriva åtgärder som stärker leveranssäkerheten på kort och lång sikt, inklusive upphandling av planerbar elproduktion, betonar regeringen.

Satsning på kärnkraft

Energimyndigheten tilldelas tio olika uppdrag.

Fyra av dessa ingår i Tidöavtalet mellan regeringen och SD.

Bland annat ska 50 miljoner kronor gå till forskning och innovation om kärnkraft.

– I detta ingår bland annat forskning om strålsäkerhet samt öronmärkta medel till forskning som bidrar till att minska miljöpåverkan under hela livscykeln från solcellssystem, skriver regeringen.

Minskad energianvändning

Regeringen avser även att investera i insatser för ökad energieffektivisering och minskad energianvändning.

Särskilt fokus riktas mot en minskad användning av el och gas – drygt 300 miljoner kronor ska disponeras för energieffektiviseringsåtgärder i småhus.

Fler snabbladdningsstationer

Avslutningsvis meddelar regeringen att de kommer att förlänga och utöka satsningen på publika snabbladdningsstationer i anslutning till större vägar.

– Samtidigt påskyndar regeringen elektrifieringen av tunga lastbilar genom ytterligare satsningar på regionala elektrifieringspiloter, framhåller Mia Widell, presschef hos Ebba Busch, i ett pressmeddelande.

Foto: Armin Dröge

Text: Redaktionen


Akut uppmaning från Google: Till alla som använder Google Chrome

2024 05 17

Google har släppt en akut säkerhetsuppdatering till webbläsaren Google Chrome.

Det meddelar företaget på torsdagen.

Det är tredje gången på en vecka som Google tvingas åtgärda ett akut säkerhetsproblem i den populära webbläsaren.

Techjätten är fåordig om vad problemet handlar om och eventuella konsekvenser för användare.  

– Google är medvetet om att en exploatering för CVE-2024-4947 finns, skriver företaget i ett meddelande.

Det rör sig dock om ett allvarligt säkerhetshot.

Hotnivån är satt till hög, uppger tidningen Forbes.

Uppmanar användare

Den nya säkerhetsuppdateringen kommer automatiskt att installeras hos samtliga Google Chrome-användare.

Akutåtgärden har följande nummer: 124.0.6367.207/.208

 För att kontrollera att man tagit del av uppdateringen uppmanas användare vidta följande åtgärder:

Uppdatera Google Chrome manuellt eller kontrollera att den automatiska uppdateringen har tillämpats och starta sedan om webbläsaren.

Så uppdaterar du Google Chrome

  1. Öppna Chrome på datorn.
  2. Klicka på de tre punkterna uppe till höger
  3. Klicka på ”Hjälp” och sedan ”Om Google Chrome”
  4. Klicka på ”Uppdatera Google Chrome” (om alternativet inte finns har du redan den senaste versionen)
  5. Klicka på ”Starta om”

Har varnat för webbläsare

Sårbarheten som upptäckts är den tredje under en vecka som Google behövt korrigera.

Tidigare i år gick ett flertal forskare ut och varnade användare av Chrome på grund av stora mängder tillägg i webbläsaren som används aktivt efter installation för att söka sparade lösenord och stjäla dem.

En del, inklusive annonsblockerare och shoppingappar, har laddats ned flera miljoner gånger av användare världen över.

LÄS MER: Forskare varnar användare av Google Chrome

Foto: Firmbee

Text: Redaktionen


BEKRÄFTAT: Jätteförändring för alla som tankar bilen i Sverige

2024 05 17

Så sent som hösten 2023 hade Sverige de högsta dieselpriserna i hela Europa.

Ett halvår senare är läget helt omvänt.

Nu har Sverige lägst priser på både diesel och bensin i nästan hela Europa. Det visar nya siffror från bilistorganisationen M Sverige, rapporterar SVT.

Enbart Andorra, Liechtenstein samt några få länder i östeuropa har lägre drivmedelspriser än Sverige. 

– Jag tycker att det är en jätteintressant jämförelse för det brukar inte förhålla sig på det sättet. Men det är en klen tröst för den som tankar i Sverige när det ändå är ett högt pris, säger M Sveriges hållbarhetsansvariga Carl-Erik Stjernvall till tv-kanalen.

Tre kronor lägre

När prissänkningarna började träda i kraft vid årsskiftet var efterfrågan hög. Dieseln tog slut vid pump på flera ställen och från Norge vallfärdade bilister till Sverige för att tanka.

Och för den som ska ut och bila genom Europa i sommar är det alltså fortsatt värt att tanka på hemmaplan så mycket det går.

Just nu är dieselpriset drygt tre kronor lägre än exempelvis i samtliga av Sveriges grannländer, och samma ska gäller alltså nästan överallt för bensin. 

Utsläppen ökar

Den kraftiga förändringen får också två förändringar, att färre köper elbil och att utsläppen ökar.

Det senare konstaterades av regeringen själva när man i höstas gick fram med att utsläppen totalt sett kommer att öka med uppemot 10 miljoner ton fram till 2030 med nuvarande politik.

Klimatminister Romina Pourmokhtari (L) har tidigare påtalat att man måste titta längre än så. Att avskaffa några klimatmål är inte aktuellt.

– Sverige ska föra en ambitiös och effektiv klimatpolitik som når klimatmålen. Den här budgeten ska inte ses som hela svaret på att vi når dit, framhöll hon till DN i höstas.

"Riskfylld väg"

Men regeringens utsläppspolitik har fått kritik.

Förutom från oppositionen har också experter i Klimatpolitiska rådet vädrat sitt missnöje.

– Vi menar att regeringen leder in Sverige på en onödigt riskfylld väg. Planen visar inte hur vi når målen, varken på kort eller lång sikt, sade rådets vice ordförande tillika professor Björn Sandén till DN nyligen.

LÄS MER: Oväntat besked om bensin och diesel – räknar med kraftig förändring

Foto: Circle K

Text: Redaktionen