ELKRISEN: Direkt uppmaning till svenska folket

2022 11 30

En tillfällig stängning av kärnkraftsreaktorn Oskarshamn 3 och en kallfront som förväntas dra in över Sverige.  

Det är två faktorer som kommer att leda till ännu dyrare elpriser de kommande veckorna, rapporterar SVT Nyheter.

Nu reagerar Svenska kraftnät.

”Sprid ut elförbrukningen”

Myndigheten, som förvaltar svenska statens stamnät för elkraft och är systemansvarig för elförsörjningen i Sverige, utfärdar en direkt uppmaning till svenska folket.

I likhet med pandemin är rekommendationen återigen att ”plana ut kurvan”.

– Här handlar det dock om att försöka sprida ut elförbrukningen, så att den inte sker på de timmarna då användningen brukar vara som högst, säger Pontus de Maré, driftchef på Svenska kraftnät, i SVT:s Aktuellt.

Enligt driftchefen är åtgärden nödvändig för att sänka priset på svenskarnas elförbrukning.

– Gör vi det här så gör vi en tjänst, både för oss själv, för elräkningen, för elsystemet och i förlängningen också för miljön, säger Pontus de Maré.

”Stor påverkan”

Om svenska folket följer uppmaningen och sprider ut sin elförbrukning kommer det att få en ”stor påverkan” på elpriserna.

Det betonar Pontus de Maré.

– Det får stor påverkan. Om vi tittar på de effekter där till exempel risken för väldigt höga elpriser är stor och i extremfall kan leda till bortkoppling, så får det här en väldigt stor effekt. Skulle vi bara flytta förbrukningen med några få procent så minskar det risken mycket, säger Svenska kraftnäts driftchef till SVT.

Styrs av tillgång och efterfrågan

När efterfrågan är hög, eller utbudet minskar, så stiger elpriserna.

De timmar då flest använder el är dyrast, vilket normalt är på morgonen och under sen eftermiddag/tidig kväll, uppger Energimarknadsinspektionen.

Myndigheten utfärdar tre konkreta tips för att flytta elanvändning till timmar med lägre pris:

- Teckna ett timprisavtal hos en elhandlare eller kontakta ditt elnätsföretag för att se om du kan få en elnätstariff där priset varierar beroende på när du använder din el.

- Ha en elmätare som mäter din elanvändning varje enskild timme (det får du kostnadsfritt av ditt elnätsföretag om du tecknat ett timprisavtal).

- Ha möjlighet att flytta elanvändning till timmar då priset är lågt (allt fler elhandlare och andra aktörer erbjuder teknik och tjänster för detta).

Foto: Svenska Kraftnäts systemutvecklingsplan

Text: Redaktionen