ELKRISEN: Direkt uppmaning till svenska folket

2022 11 30

En tillfällig stängning av kärnkraftsreaktorn Oskarshamn 3 och en kallfront som förväntas dra in över Sverige.  

Det är två faktorer som kommer att leda till ännu dyrare elpriser de kommande veckorna, rapporterar SVT Nyheter.

Nu reagerar Svenska kraftnät.

”Sprid ut elförbrukningen”

Myndigheten, som förvaltar svenska statens stamnät för elkraft och är systemansvarig för elförsörjningen i Sverige, utfärdar en direkt uppmaning till svenska folket.

I likhet med pandemin är rekommendationen återigen att ”plana ut kurvan”.

– Här handlar det dock om att försöka sprida ut elförbrukningen, så att den inte sker på de timmarna då användningen brukar vara som högst, säger Pontus de Maré, driftchef på Svenska kraftnät, i SVT:s Aktuellt.

Enligt driftchefen är åtgärden nödvändig för att sänka priset på svenskarnas elförbrukning.

– Gör vi det här så gör vi en tjänst, både för oss själv, för elräkningen, för elsystemet och i förlängningen också för miljön, säger Pontus de Maré.

”Stor påverkan”

Om svenska folket följer uppmaningen och sprider ut sin elförbrukning kommer det att få en ”stor påverkan” på elpriserna.

Det betonar Pontus de Maré.

– Det får stor påverkan. Om vi tittar på de effekter där till exempel risken för väldigt höga elpriser är stor och i extremfall kan leda till bortkoppling, så får det här en väldigt stor effekt. Skulle vi bara flytta förbrukningen med några få procent så minskar det risken mycket, säger Svenska kraftnäts driftchef till SVT.

Styrs av tillgång och efterfrågan

När efterfrågan är hög, eller utbudet minskar, så stiger elpriserna.

De timmar då flest använder el är dyrast, vilket normalt är på morgonen och under sen eftermiddag/tidig kväll, uppger Energimarknadsinspektionen.

Myndigheten utfärdar tre konkreta tips för att flytta elanvändning till timmar med lägre pris:

- Teckna ett timprisavtal hos en elhandlare eller kontakta ditt elnätsföretag för att se om du kan få en elnätstariff där priset varierar beroende på när du använder din el.

- Ha en elmätare som mäter din elanvändning varje enskild timme (det får du kostnadsfritt av ditt elnätsföretag om du tecknat ett timprisavtal).

- Ha möjlighet att flytta elanvändning till timmar då priset är lågt (allt fler elhandlare och andra aktörer erbjuder teknik och tjänster för detta).

Foto: Svenska Kraftnäts systemutvecklingsplan

Text: Redaktionen


Nya regler när du går på restaurang – ska gälla i hela landet

2024 04 20

Ett nytt krav kommer att ställas på Sveriges restauranger.

Det meddelar landsbygdsminister Peter Kullgren (KD).

Kullgren har gett Livsmedelsverket i uppdrag att ta fram föreskrifter om att restauranger och storhushåll måste informera gäster om ursprungsland för kött.

– Många konsumenter vill göra medvetna val om maten de äter och då är god information en förutsättning.

– Regeringen vill därför att konsumenter ska få veta var kött som serveras på restauranger kommer ifrån. Det är bra för djurvälfärden och Sveriges självförsörjningsförmåga, säger ministern.

Kullgren tillägger att det ska vara ”lika enkelt att få veta var köttet kommer ifrån på en restaurang som i en butik”.

Nuvarande regelverk fastslår att butiker måste redovisa ursprungsland för kött, men ett liknande krav finns ej för restauranger.        

Så kan gäster informeras  

Livsmedelsverket ska redovisa sitt uppdrag 15 december.

De nya kraven ska gälla i hela landet och berör färskt, kylt, fryst och malet kött av nöt, svin, får, get och fjäderfä som används som ingrediens i måltider som serveras på restauranger och i storhushåll.

–  Detta är en angelägen fråga för såväl konsumenter som för svenska lantbrukare, framhåller regeringen i ett uttalande.  

Vidare uppger regeringen att en utgångspunkt också är att den administrativa bördan för företagen, kommuner och regioner ska vara så liten som möjligt, samt att det ska det finnas flexibilitet i hur informationen om ursprungsland delges.

– Till exempel genom att informationen kan lämnas muntligt när den efterfrågas av konsumenten, meddelar regeringen.

Nya regler för hämtmat

Sedan tidigare har nya krav för restaurangers hantering av hämtmat införts. 

De nya reglerna trädde i kraft den 1 januari. 

LÄS MER HÄR:

Nya regler för hämtmat – det här gäller

Foto: A. Haney

Text: Redaktionen


Arla ger besked om de nya korkarna

2024 04 20

Arla tror sig ha en förklaring gällande kritiken mot de nya korkarna.

Under den senaste tiden har fastsittande korkar på mjölkkartonger varit hett omdebatterade.

Många har velat se en återgång till tidigare versioner, medan andra inte lägger någon större vikt vid förändringen.

Arla, som är en av aktörerna som genomfört förändringen på sina produkter, tror sig kunna ge ett besked om anledningen till kritiken.

Det rapporterar Sveriges Radio.

Geografiska skillnader

Vad gäller mjölken från Arla så tycks ilskan mot de fastsittande korkarna vara mer intensiv söder om Stockholm.

Presschef Max Wallenberg menar att det hela kan ha att göra med geografiska skillnader.

– Om du bor i Stockholm eller uppåt i landet så har du en kork som många tycker fungerar lite bättre, och bor du längre ner i landet så är det en kork som många tycker funkar lite sämre, säger han till SR.

Får fler klagomål

Arla får in fler klagomål från södra Sverige än från Stockholm och norrut.

– Det beror helt enkelt på var paketen produceras, vid vilket mejeri de görs. Den här korken som har fått mycket kritik, där behöver man trycka till så att det blir ett klick, annars fastnar korken och så får man mjölk överallt.

Därför infördes korkarna

De nya korkarna har införts i samband med att en ny EU-lag klubbas igenom.

– Plastlock från dryckesförpackningar är en av de vanligaste orsakerna till nedskräpning och några av de främst förekommande plastprodukterna upphittade under strandstädningar, förklarar Arla.

– Från och med juli 2024 införs ny lagstiftning från EU som kräver att alla korkar ska sitta fast vid dryckesförpackningar upp till tre liter. 

– För att kunna möta de nya kraven, har vi på Arla redan startat arbetet med att anpassa mejerierna till den nya förpackningsdesignen.

Ska sitta fast

Den nya EU-lagen är klar och tydlig vad gäller återvinningen.

– Enligt EU:s direktiv ska plastlocket sitta fast på förpackningen under hela förpackningens livslängd. Det betyder att hela förpackningen sorteras som pappersförpackning.

Foto: MarcusOscarsson.se

Text: Redaktionen