EKONOMI: Positivt besked väntas

2023 02 18

Flera ekonomer tror att inflationen i Sverige är på väg ner.

Svenska konsumenter har pressats hårt av den höga inflation som varit under det gångna året.

Såväl elpriser som kostnader för mat och andra varor har varit skyhöga, någonting som fått riksbanken att höja styrräntan ordentligt.

På måndag presenterar Statistiska centralbyrån inflationssiffrorna för januari, och då väntas ett positivt besked.

– Jag tror att inflationen har gått ner i januari, jämfört med december i varje fall, säger Nordnets sparekonom Frida Bratt till DN.

Därför faller inflationen

Den största anledningen till att inflationen väntas falla bedöms vara att elpriset har gått ner.

Vad gäller den så kallade kärninflationen, där bland annat energipriset räknats bort, råder dock viss osäkerhet.

– Jag är mer kluven där. Väldigt mycket beror på om Riksbankens räntehöjningar har börjat bita än, säger Bratt.

Så mäts det

I Sverige mäts inflationstakten med hjälp av ett konsumentprisindex som visar hur mycket det kostar att leva.

RIksbankens mål är att inflationen ska hålla sig kring 2 procent, långt under 10,2 procent som uppmättes för december månad.

– Varje månad samlar SCB in prisuppgifter på ett stort antal varor och tjänster som konsumeras i Sverige. Dessa varor och tjänster är de som SCB bedömer ingå i en representativ konsumtionskorg, förklarar Riksbanken om hur inflationen mäts.

Därför händer det

Inflation kan uppstå om efterfrågan på varor och tjänster ökar snabbare än utbudet.

Det kan även ske ifall kostnaderna för att tillverka varor eller erbjuda tjänster ökar.

– I båda fallen är det vanligt att företagen höjer priserna på sina produkter för att kompensera de ökade kostnaderna, förklarar SCB.

“Allvarligt läge”

Trots att inflationen tycks ha nått sin topp i såväl USA som Storbritannien så är inte läge att fira ännu.

– Det är fortfarande ett allvarligt läge och det jag oroar mig för är om det kommer en andra våg av prishöjningar, säger Robert Bergqvist, seniorekonom på SEB till DN.

Till följd av den höga inflationen har Riksbanken höjt styrräntan till 3,0 procent.

Foto: Riksbanken

Text: Redaktionen