EKONOMI: Positivt besked för svenska folket

2023 05 07

En ny prognos pekar på betydligt lägre elpriser framöver.

Vintern slog hårt mot många hushåll i Sverige.

Hög inflation, extrema elpriser och höjda räntor har satt ordentlig press på svenskarnas plånböcker.

Nu kommer en positiv prognos angående elpriserna, där årsmedelpriset för 2023 nästan halveras i södra Sverige om de nuvarande förväntningarna håller i sig, rapporterar Dagens Industri.

– Välfyllda gaslager och dramatiskt lägre gaspriser i Europa är sannolikt det enskilt viktigaste skälet, säger God Els vd Maria Erdmann till tidningen.

Fler bidragande faktorer

Utöver välfyllda gaslager bedöms även utökad vindkraft och den nya finländska reaktorn OL3 bidra.

Enligt prognosen kan ett hushåll som förbrukar ungefär 20 000 kilowattimmar per år sänka sina elkostnader med omkring 18 000 kronor i jämförelse med förra året.

Detta enligt elbolaget God El.

Stabiliserad situation

Efter en vinter med extremt höga elpriser har situationen stabiliserats.

Risken för effektbrist har gått ner från reell till låg, till stor del tack vare en bättre energisituation i norra Europa.

– Energimyndigheten bedömer att risken för försörjningsstörningar inom drivmedelsförsörjningen är låg. Värmeförsörjningen bedöms som stabil och värmebehovet kommer successivt minska de kommande månaderna, framhåller myndigheten.

Exporterat mycket

Många har ställt sig frågande till den framgångsrika elexport Sverige haft samtidigt som befolkningen uppmanats spara på el.

Energimyndigheten förklarar att det handlar om att det måste finnas balans i systemet.

– Export och import av el är en förutsättning för att kraftsystemet ska vara robust och hållbart. Det pågår en ständig överföring av el, både inom Sverige och mellan de nordeuropeiska länderna. Det är viktigt för att vi ska kunna ha en hög leveranssäkerhet.

Tynger hushållen

Även den höjda styrräntan tynger hushållen i Sverige.

Under det senaste mötet beslutade Riksbanken för att höja räntan på nytt, vilket innebär att den nu ligger på 3,5 procent.

Foto: T. Barbhuiya

Text: Redaktionen