EKONOMI: Överraskande positivt besked

2023 06 21

Konjunkturinstitutet går fram med en ny ekonomisk prognos.

I takt med de kraftiga räntehöjningarna från riksbanken har många oroat sig för en kommande lågkonjunktur.

Hårda ekonomiska vindar har blåst och det har spekulerats i hur tung lågkonjunkturen egentligen kan komma att bli.

Nu har Konjunkturinstitutet ställt fram en ny prognos som pekar på att det ser ut att bli en kortvarig sådan, och höjer samtidigt BNP-prognosen.

– Man kan sammanfatta det med att lågkonjunkturen blir inte så farlig som vi först trodde. Den blir svagare, inte så många arbetslösa som vi trodde, knappt märkbart, säger Alexander Norén som är ekonomikommentator hos SVT.

Behåller personalen

Arbetsmarknaden spås klarar sig ganska bra, och en av anledningarna till det är att det är förhållandevis få som förlorar sina jobb.

– Många företag har lyckats hålla uppe lönsamheten, för trots stigande kostnader har de ändå höjt priserna och det gör att företagen har bättre möjlighet att behålla personalen, säger Ylva Hedén Westerdahl som är prognoschef på Konjunkturinstitutet.

“Relativt kortvarig”

Prognosen menar också att inflationen kommer att fortsätta falla framöver vilket ser ut att leda till räntesänkningar under det andra kvartalet nästa år.

Arbetslösheten ser inte ut att öka lika mycket som föregående dystra ekonomiska perioder.

– Lågkonjunkturen bedöms bli relativt kortvarig och syns främst genom att företagens produktivitet blir lägre än normalt, framhåller Konjunkturinstitutet i ett pressmeddelande.

– Den kommer bara att synas i liten utsträckning på arbetsmarknaden och arbetslösheten ökar betydligt mindre än under tidigare lågkonjunkturer.

Positivt besked

Konjunkturinstitutets senaste prognos som publicerades i mars förklarade att inflationen i Sverige skulle vara fortsatt hög hela 2023 och att räntehöjningarna skulle fortsätta.

Den nya prognosen dementerar nu att lågkonjunkturen inte skulle vara över förrän 2026, och pekar på en ljusare utveckling.

Tungt för hushåll

Riksbanken har på kort tid höjt styrräntan kraftigt efter en längre period av lägre räntor.

Det har slagit hårt mot hushållen som dessutom påverkats av en hög inflation.

Foto: Riksbanken

Text: Redaktionen