EKONOMI: Oväntad förändring bland svenskarnas sparande

2023 10 29

Det har skett en oväntad ökning i en sparandeform.

Det har varit ett oerhört tufft år för den svenska ekonomin.

I samband med den problematiskt höga inflationen har Riksbanken höjt räntan aggressivt och hushållen har satts under rejäl press.

Många har sett sina utgifter öka ordentligt, och väljer att lägga om sina ekonomiska vanor för att begränsa kostnaderna.

Nu syns dock en oväntad förändring bland svenskarnas sparande.

Trots krisen

Konjunkturen är svag och det ser ut att bli en tuff tid framöver för svensk ekonomi.

Trots det väljer nu allt fler att spara sina pengar hållbart.

För några år sedan sparade 25 procent av svenskarna i hållbara fonder, en siffra som nu är uppe på över 40 procent, framhåller Swedbank i ett pressmeddelande.

Samtidigt kan ytterligare 30 procent tänka sig att spara hållbart.

“Medvetna om klimatet”

Hållbart sparande innebär att man placerar sina pengar i fonder som aktivt bidrar till en hållbar utveckling i samhället.

Därmed trotsar många människor den ekonomiska krisen till förmån för ett hållbart sparande.

– Sommarens skyfall och den senaste vinterns höga elpriser har gjort många medvetna om klimatets påverkan på både planeten och plånboken, säger Swedbanks hållbarhetsekonom Madelén Falkenhäll.

– Samtidigt ökar också intresset hos fondspararna att investera i branscher och bolag som bidrar till den hållbara omställningen. Allt fler vill vara med och skapa bättre förutsättningar för vår planet genom att spara utifrån specifika hållbarhetsmål.

Natur och mänskliga rättigheter

Svenskarna fokuserar på att ha möjligheten att påverka utvecklingen mot en bättre värld och att undvika oetiska och ohållbara placeringar.

Mycket vikt lägger man vid inställning till naturresurser, klimatpåverkan och mänskliga rättigheter.

Trots kärvare ekonomi

Hållbarhetsekonomen Madelén Falkenhäll understryker även vikten av att man trotsar den ekonomiska krisen.

– Möjligheten till avkastning kan också vara en av anledningarna till att intresset för att placera sina pengar utifrån särskilda hållbarhetskriterier ökar, trots att många har en betydligt kärvare ekonomi nu än för några år sedan, säger hon.

– Företag som har hållbarhet högt upp på agendan är sannolikt de som kommer fortsätta utvecklas och växa.

Foto: A. Taissin

Text: Redaktionen


Allt fler bilister drabbas av samma problem – bilarna förstörs

2023 12 04

Mekaniker uppmärksammar nu ett växande problem för bilister.

Under den senaste tiden har det varit mycket kallt i Sverige och många håller sig inomhus i den mån det är möjligt.

Samtidigt är det många som uppskattar att de har en bil att ta sig till jobbet med, men nu drabbas allt fler bilister av samma problem.

Problemet gör gällande obehagliga upptäckter under motorhuven, där råttor och möss flyttar in i allt högre grad.

Det rapporterar SVT.

“Klart de drivs”

Mössen och råttorna bosätter sig i motorutrymmet på bilarna och ställer till med problem.

Det är någonting som har blivit allt vanligare, förklarar bilmekanikern Fredrik, som SVT har pratat med.

– Min uppfattning är att de här problemen eskalerat. Klart de trivs här. Här har de ju en varm lägenhet de kan möblera, säger han.

Orsakar problem

Gnagarna orsakar problem för bilister, då de härjar runt i fordonet.

Det är någonting som Fredrik själv vittnar om när bilar har kommit in till hans verkstad.

– Det hade blivit kortslutning. När vi lyfte på huven förstod vi varför.

Kostsamma skador

Försäkringsbolaget Folksam understryker vikten av att hålla koll så att inga omfattande skador orsakas på bilarna.

– Eftersom råttor behöver gnaga för att tänderna inte ska bli för långa äter de gärna på inredning i bilkupén och kablar i motorutrymmet om de tagit sig. Det kan orsaka stora skador och kostsamma reparationer, framhåller Folksam.

Ger tips

Det finns några saker man kan göra för att hålla gnagare borta från bilen, bland annat skaffa en elektrisk råttskrämma som sänder ut ett högfrekvent ljud för att hålla råttorna borta.

– Du bör också se till att du har rent och städat i och runt bilen för att inte locka till sig gnagare. Ett annat tips är att flytta bilen varje dag för att störa råttorna, förklarar Folksam.

– En bil som står still under längre tid blir ett lätt villebråd i ett område där det finns råttor och möss.

Foto: M. Teirlinck

Text: Redaktionen


Flera telefonsamtal kan förbjudas – ”Hårresande granskning”

2023 12 04

Telefonförsäljning av krediter är i dag ett vanligt fenomen i Sverige.

Ihärdiga försäljare från diverse kreditbolag fortsätter att kontakta potentiella kunder via telefon.

Men nu kan samtalen få ett abrupt slut.  

Konsumentverket anser att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter bör införas med omedelbar verkan.

I ett remissvar till utredningen "Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning" konstaterar myndigheten att telefonförsäljning av krediter skapar betydande problem på kreditmarknaden och därför bör förbjudas.

– Det har vi fog för, vill jag påstå. Resultatet av vår granskning var minst sagt hårresande, framhåller Konsumentombudsmannen, KO, Cecilia Tisell.

Stress och uteblivna förklaringar

Cecilia Tisell pekar ut flera faktorer som talar för att ett förbud bör införas.

– Till exempel använder sig kreditförmedlare av flera marknadsföringsåtgärder som är svartlistade enligt marknadsföringslagen, de efterlever inte skriftlighetskravet och stressar konsumenter att så snabbt som möjligt signera kreditavtal.

Tisell tillägger att det även är vanligt förekommande att konsumenter inte får tillräckligt med information i säljsamtalen. Viktiga förklaringar, som krävs för att kunna fatta ett genomtänkt beslut, utelämnas i kommunikationen mellan säljare och kund.

– Av material som Konsumentverket har granskat framgår tydligt att konsumenter har svårt att förstå innebörden av krediterna som marknadsförs, konstaterar KO.

Accepterar inte ett nej

Konsumentverkets granskning visar dessutom att flera kreditförmedlare inte accepterar ett nej från konsumenter.

Flera anmälningar visar samma sak:

- Företagen fortsätter att kontakta konsumenter, trots att de sagt nej och bett om att inte bli kontaktade igen.

- Kreditförmedlare tar fram en kreditupplysning på konsumenten, trots att denne klart och tydligt sagt nej.

Hänvisar till tidigare förbud

År 2018 infördes ett förbud mot telefonförsäljning av premiepensionsprodukter.

Konsumentombudsmannen Cecilia Tissel anser att förbudet har resulterat i att marknadsföring av premiepensionsprodukter i stort sett har blivit kvitt sina problem.

– Detta talar starkt för att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter kan vara ett effektivt sätt att minska problemen även på konsumentkreditmarknaden.

Foto: T. Grote

Text: Redaktionen