EKONOMI: Ny uppmaning efter överraskande utveckling

2023 03 19

Resebolag rapporterar om att solresor bokas för fullt.

Många hushåll i Sverige har fått det tufft på grund av det ekonomiska läget i landet.

Trots situationen uppger resebolag att solresor bokas upp fort och många sätter sikte mot varmare breddgrader.

Ica-bankens ekonom Magnus Hjelmér menar att utvecklingen är oroande och riktar en uppmaning till svenska folket.

– Jag tycker att den första punkten på listan är att man inte ska boka någon form av semester för pengar man inte har i dag. Med det menar jag inte den buffert man har för att klara oförutsedda utgifter utan det specifika sparande man har som är vikt för resor, säger han till Aftonbladet.

Fortsatt hög inflation

Inflationen i Sverige fortsätter ställa till det rejält och riksbanken väntas höja styrräntan på nytt.

I februari landade inflationstakten enligt måttet KPIF på 9,4 procent, högt över riksbankens mål på 2 procent.

Styrräntan har på kort tid höjts till 3,0 procent i samband med riksbankens kamp mot inflationen.

Finns inte utrymme

Vidare rekommenderar Hjelmér att sätta undan pengar inför dåliga tider.

Han understryker även att man bör sätta sig ner och fundera på om det är rätt läge att köpa resor.

– Just nu händer det så mycket i ekonomin så det finns inte så mycket utrymme för att missbedöma oförutsedda händelser eller kostnadsökningar som kan äta upp en reskassa som inte redan finns i dag, säger han.

Högt över målet

Inflationen i Sverige är alltjämt högt över riksbankens mål.

Riksbankens index för att följa prisutvecklingen undersöker hur mycket det kostar att leva baserat på information om ett stort antal varor och tjänster.

– Dessa varor och tjänster är de som SCB bedömer ingå i en representativ konsumtionskorg, det vill säga den avspeglar vad en genomsnittlig svensk konsumerar. En vara eller tjänst som det köps mycket av har stor vikt i mätningen, medan en vara eller tjänst som det köps lite av har liten vikt, förklarar riksbanken.

Viktigt mål

I januari 1993 annonserade Riksbanken att prisstabilitet var det övergripande målet för penningpolitiken.

Målsättningen gällande inflationen preciserades till två procent mätt som årlig ökning av konsumentprisindex.

– Nu blev det viktigt att skapa trovärdighet för den nya politiken och snabbt bygga förtroende för inflationsmålet, framhåller riksbanken.

Foto: A. Taissin

Text: Redaktionen